Skip to main content

AM en Rochdale gaan in Zaanstad de locatie 'Hilko' herontwikkelen

29-03-2024

Op de plek van de voormalige zeepfabriek Hilko en de verffabriek Evert Koning, gaan gebiedsontwikkelaar AM de gemeente Zaanstad en Rochdale de komende jaren de nieuwe wijk Hilko met 116 woningen ontwikkelen. De nieuwe wijk is onderdeel van de gebiedsontwikkeling Kogerveldwijk en de transformatie van de Boerejonkerbuurt.

Vanwege de cultuurhistorische waarde zullen de zeepziederij, het kantoor en de oude schoorsteen van de voormalige zeepfabriek behouden blijven. Gemeente Zaanstad, woningstichting Rochdale en gebiedsontwikkelaar AM bekrachtigden de afspraken door een anterieure overeenkomst te tekenen.

Daarin staat dat van de 116 geplande woningen 24 procent sociale huur wordt, 16 procent betaalbare koop en 60 procent vrije sector (huur/koop). Rochdale neemt de sociale huurwoningen af. Eric Nagengast, directeur Vastgoed Rochdale: 'Hilko wordt een leuke, gevarieerde wijk, gebouwd met behoud van karakteristieke elementen die herinneren aan het Zaandam van weleer. Wij zorgen ervoor dat een kwart van de woningen sociale huur wordt. Zo blijft betaalbaar wonen hier mogelijk, ook op deze fraaie plek aan de Zaan.'

Voor de totale gebiedsontwikkeling Boerejonkerbuurt is de eerder afgesproken verdeling van het woonprogramma inclusief Hilko: 45 procent sociale huur en 35 procent middenkoop en -huur.

 

Dit artikel is overgenomen uit NUL20

Terugblik op onze activiteiten in 2023 in het Jaarbericht

Het Jaarbericht van 2023 is gepubliceerd en biedt een overzicht van de diverse activiteiten die Babel het afgelopen jaar heeft georganiseerd. Met onze thematische activiteiten hebben we verschillende locaties in Zaanstad bezocht, zoals discussieavonden over flexwonen in De Groote Weiver en onderzoeken naar klimaatverandering in het Zaans Museum.

We hebben Zaanse jongeren en studenten betrokken bij een inspirerend gesprek met de vooraanstaande klimaatprofessor Jan Rotmans in Broedplaats De Hellema. Daarnaast hebben we tweemaal Babel Cinema georganiseerd in Filmtheater de Fabriek en vond de jaarlijkse Jaap Schipperlezing plaats in de Bullekerk, waarbij de gerenommeerde sprekers Klasien Horstman en Arne Lijbers te gast waren.

Dit jaarverslag biedt een compleet overzicht van onze activiteiten, waarvan je een uitgebreide samenvatting kunt vinden op onze website. Via de verschillende pagina's kun je meer informatie verkrijgen. Bovendien zijn van diverse activiteiten videoverslagen beschikbaar op ons YouTube-kanaal, waardoor je een nog levendiger beeld kunt krijgen van onze initiatieven.

Download Jaarbericht 2023 (PDF).

Foto: Patrick Hudepohl.

29 flexwoningen voor starters, spoedzoekers en statushouders in Wormer

19.03.2024

Woningcorporatie Parteon en gemeente Wormerland heeft een overeenkomst getekend voor de realisatie van 29 flexwoningen aan De Kleine Braak in Wormer. De flexwoningen zijn voor jongeren en inwoners uit de gemeente Wormerland die al lang wachten op een betaalbare woning. Ook zijn enkele woningen bedoeld voor statushouders. De woningen worden nog dit jaar geplaatst. Ze vormen samen met de modulaire woningen voor de magnetische vluchtelingen een eenheid.


Wethouder Rolf van Wanrooij: “We hebben een grote woningbouwopgave in Wormerland. Veel mensen zijn op zoek naar een nieuwe woning. Het is fijn dat er niet alleen reguliere woningbouwprojecten zijn, maar ook zoals deze. Omdat de flexwoningen nog dit jaar geplaatst worden, kunnen we starters en spoedzoekers uit Wormerland al langer op een betaalbare woning wachten, sneller helpen. Dat is hard nodig.”


Het project is onderdeel van de NH Bouwstroom. RU+PA architecten is verantwoordelijk voor het ontwerp; Heddes en Ursem Modulaire verzorging van de productie. Aan de Kleine Braak komen voor eind 2024 tien studio's van 30 m2 en 19 driekamerwoningen van 49 m2. De woningen staan ​​in principe voor tien jaar op hun locatie in Wormer. Over de onduidelijke overweging moet geen besluit worden genomen.
 

Dit artikel is overgenomen uit NUL20

Meer dan zeshonderd sociale huurwoningen bijbouwen in Wormerland

Woningcorporaties WormerWonen en Parteon streven naar de bevestigde zeven jaar naar de bouw van meer dan zeshonderd duurzame huurwoningen in de gemeente Wormerland, zo blijkt uit de nieuwe Prestatieafspraken met gemeente en vertegenwoordigers van huurders. “In weinig gemeenten is de ondergrond voor een sociale huurwoning zo hoog als in Wormerland. Daarom gaan we samen op zoek naar nieuwe locaties en zetten ons samen in om talloze projecten zoveel mogelijk te versnellen”, aldus Harry Platte, directeur-bestuurder van Parteon.

Ook zijn in de Prestatieafspraken voor de periode 2024-2027 afspraken gemaakt over de duurzaamheid van de bestaande woningvoorraad. “De afgelopen jaren stegen de woonlasten door prijsstijgingen”, vertelt Cécile Engelsma, directeur-bestuurder van WormerWonen. “Dit komt de bestaanszekerheid van veel mensen niet ten goede. Als sociale woningcorporatie blijven wij sturen op betaalbaar wonen voor onze huurders. Zo heeft WormerWonen een forse versnellingsambitie in het verduurzamen van haar bezit. Wij zijn nu al bezig om woningen geheel of gedeeltelijk van het gas af te halen en waar gratis isolatiemaatregelen nodig zijn om te passen. Dit zetten wij de dubbele jaren door, zoals ook toegezegd in de nieuwe prestatieafspraken.”

 

Dit artikel is overgenomen uit NUL20

Herontwikkeling van Hondemanstraat Zaandam leidt tot verdubbeling van aantal woningen

Het Zaanse college en Rochdale willen 44 oude woningen in de Hondemanstraat in de Zaanse Boerejonkerbuurt slopen en vervangen door negentig nieuwe sociale huurwoningen. Deze verdubbeling wordt mogelijk door trapsgewijs een bouwlaag toe te voegen, tot maximaal vier bouwlagen. Daarnaast voorziet het plan in het opknappen en vergroten van vijftien andere woningen. Die worden na de renovatie in middeldure huursector aangeboden. Het Zaanse college heeft ingestemd met het Ruimtelijk Plan van Eisen (RPvE) met deze strekking. Het woord is nu eerst aan de gemeenteraad voordat een definitief ontwerp wordt opgesteld.

De gemeente en Rochdale willen een variëteit aan sociale huurwoningen terugbouwen: driekamerappartementen van ongeveer 60 m2, gericht op doorstroming van ouderen (40%), studio's voor jongeren en andere eenpersoonshuishoudens van ongeveer 40 m2 (20%) en twee- tot driekamerwoningen van 50-60 m2 voor overige doelgroepen (40%). Onder de binnentuin van het woonblok aan de Hondemanstraat en Slachthuisstraat komt een parkeergarage voor 38 auto’s en 168 fietsen. Dat moet voldoende parkeerplaatsen opleveren voor de bewoners van de extra woningen.

De oorspronkelijke bewoners hebben inmiddels allemaal een nieuwe woning gevonden. Ze behouden recht van terugkeer, mits de woning past bij hun inkomen en huishoudgrootte. De Boerejonkerbuurt is onderdeel van Kogerveldwijk.

Dit bericht is overgenomen van Nul20.nl.