Skip to main content

Een waardige oudedag, ook voor Zaankanters?

Datum event: 28 oktober 2022

Binnen tien jaar telt Zaanstad bijna 15.000 huishoudens met 75-plussers. Met de groeiende vergrijzing, de nadruk op zelfredzaamheid en een krappe woningmarkt vragen we ons af hoe we kwetsbare inwoners een waardige oudedag in een veilige woonomgeving kunnen bezorgen. Bert Pots ging in mei 2021 hierover in gesprek met RVS-directeur Stannie Driessen, de Zaanse woon-wethouder Songül Mutluer en met Sjuul Cluitmans en Merijn de Jong van Heren 5 architecten die de term ‘stadsveteranen’ hebben bedacht en pleiten voor nieuwe woonvormen voor gelijkgestemde ouderen. Jacob Spaander van Ecohof Noorderveer vindt een combinatie van jong en oud een beter uitgangspunt.