Skip to main content

Dag van de Architectuur over houtbouw in de Zaanstreek

Datum event: 28 oktober 2022

Op de landelijke Dag van de Architectuur op 19 juni 2021 besteedden architectuurcentra aandacht aan de dubbele lading van klimaatverandering en het architectuurklimaat. Met enerzijds het fysieke klimaat als ontwerpopgave en anderzijds de vraag of/hoe ontwerpers een rol spelen in ruimtelijk-maatschappelijke opgaven.

Houtbouw is actueel door zowel de duurzame aspecten als de prefabricagemogelijkheden. Ook gemeente Zaanstad en de MRA zien de meerwaarde van houtbouw voor de toekomst. Het is hernieuwbaar, slaat CO2 op en bouwen met hout kan veel sneller dan de traditionele bouw. In de Green Deal Houtbouw heeft de MRA (waaronder gemeente Zaanstad) de ambitie uitgesproken 20% van de woningproductie in hout te bouwen vanaf 2025.

Zaterdag 19 juni ging Jacqueline van de Sande in gesprek met Lennart Graaff, concerndirecteur van gemeente Zaanstad, en architecten Rogier van den Brink en Jurrian Knijtijzer (Finch Buildings). Is houtbouw de nieuwe standaard? Welke mogelijkheden en beperkingen heeft bouwen met hout? En wat kunnen we leren van het verleden? Dit programma werd live uitgezonden op ons YouTube-kanaal.