Skip to main content

Kinderen en Educatie

In 2015 heeft Babel Archigidsen zich aangemeld voor deelname aan het Zaans Cultuurmenu. Dit is een jaarlijks terugkerend programma, dat leerlingen in het basisonderwijs laat kennismaken met een breed scala aan activiteiten op het gebied van kunst, cultuur(-historie) en media. Tot nu toe ontbrak binnen het Cultuurmenu een specifiek aanbod over architectuur en stedenbouw. Met een werkgroep is er een lesprogramma ontwikkeld onder het motto ‘In Zaanstad staat een huis!’. Een rondleiding, met opdrachten, die door leerlingen moeten worden uitgevoerd en een instructie voor leerkrachten. Deze rondleiding hebben we 3 jaar in ons programma gehad en vele groepen 7 en 8 (10 tot 12 jaar) hebben hieraan meegedaan. In 2020 zijn we gestart met een speurtocht in en om het Verkade complex in Zaandam. Ook dit is voor leerlingen van groep 7 en 8. Leerlingen van drie scholen hebben met veel enthousiasme de speurtocht en de daarbij behorende praktijkopdracht volbracht. Helaas gooide het corona virus roet in het eten, waardoor enkele groepen afvielen. De activiteit kon door het gevaar van besmettingen in 2021 helemaal niet doorgaan. We gaan ervan uit dat de speurtochten in 2022 wel weer door kunnen gaan. Heb je vragen met betrekking tot één van deze onderwerpen, neem dan contact met ons op.  We zoeken ook enthousiaste vrijwilligers die ons willen helpen bij het begeleiden van de leerlingen tijdens de speurtocht en de praktijkopdracht.