Skip to main content

A tot Z-debat III - De toekomst van Zaan-IJ

Datum event: 04 oktober 2023

Hoe kan de (maak)industrie behouden blijven en tegelijkertijd de vitaliteit van de stad worden gewaarborgd? Deze urgente vraag stond centraal tijdens het derde A tot Z-debat, dat werd georganiseerd door het Babel Zaans Architectuurplatform en Arcam op woensdagavond 4 oktober 2023.

Zowel voor Zaanstad als voor Amsterdam hebben de haven en de daarmee samenhangende bedrijvigheid eeuwenlang als een katalysator voor stedelijke ontwikkeling gefungeerd. Tegelijkertijd worden beide steden geconfronteerd met de uitdagingen van grootschalige woningbouw en verdichting.

Deze problematiek roept de vraag op: wat is de overkoepelende visie voor de gehele regio? Hoe werken beide gemeenten samen om een evenwichtige verdeling te bewerkstelligen tussen wonen, werken, mobiliteit, natuur en water in het Zaan-IJ- en Noordzeekanaalgebied? Het Babel Zaans Architectuurplatform en het Architectuurcentrum Amsterdam (Arcam) nodigden wethouders Reinier van Dantzig (Ruimtelijke Ordening, Wonen, Grondbeleid en AEB namens D66 in Amsterdam) en Wessel Breunesse (Ruimtelijke Ordening en Openbare Ruimte, Klimaatadaptatie, Milieu, Natuur en Gebiedsontwikkeling MAAK namens GroenLinks in Zaanstad) uit voor een gesprek, dat werd geleid door Cees-Jan Pen, lector De Ondernemende Regio bij Fontys.

De avond werd geopend door Indira van 't Klooster (directeur Arcam) en Robert ten Elsen (stedenbouwkundige bij Sweco en lid van de Programmaraad van Babel), gevolgd door een trendbeschrijving door Cees-Jan Pen. Vervolgens werden gebiedsbeschrijvingen en beleidskaders gepresenteerd door Saskia Hoogstraten, senior planoloog van de Zaan-IJ regio, en Joost Dunselman, programmamanager van Achtersluispolder. Na deze presentaties waren er korte reflecties van diverse deskundigen uit het publiek.

De wethouders deelden hun visies op het vraagstuk, en het evenement werd afgesloten met een borrel en de gelegenheid om na te praten.

Foto's: Patrick Hudepohl.