Skip to main content

Stichting Babel, podium voor vormgeving en kwaliteit (beter bekend als Babel Zaans architectuurplatform) heeft zich vanaf de start in 2003 ontwikkeld tot een gewaardeerd platform op het gebied van architectuur, stedelijke ontwikkeling en de inrichting van het landschap en openbare ruimte in de Zaanstreek. Babel wordt gedragen door vrijwilligers met uiteenlopende meningen, maar met de gezamenlijke ambitie om de kwaliteit van stad, dorp en landschap in de Zaanstreek te verbeteren.

Daartoe organiseert Babel projectpresentaties, debatten,  ontwerpateliers, ontmoetingen, filmvoorstellingen, excursies. Ook wordt tweejaarlijks de Babel Architectuurprijs uitgereikt. De Zaanstreek staat centraal, maar we werken vanuit een breed perspectief en met aandacht voor ontwikkelingen in de hele (metropool)regio.

Voor wie?

Babel wil bewoners en ondernemers in de Zaanstreek informeren over belangrijke ontwikkelingen en projecten en hen in de gelegenheid stellen daarover in gesprek te gaan met ontwerpers en opdrachtgevers. Babel wil ook ontwerpers en opdrachtgevers een platform bieden om met elkaar in debat te gaan over ambities voor duurzame kwaliteit en hen in de gelegenheid stellen daarover in gesprek te gaan met bewoners en ondernemers in de Zaanstreek.

Babel wil (politieke) beslissers, gebieds- en projectontwikkelaars en woningcorporaties confronteren met ambities op het gebied van ontwerpkwaliteit, duurzaamheid, leefbaarheid en betaalbaarheid en hen aanmoedigen met inspirerende voorbeelden uit binnen- en buitenland. Met jaarlijks circa 10 publieksactiviteiten, op wisselende locaties,  biedt Babel een prikkelend en divers programma. Activiteiten zijn doorgaans gratis en openbaar toegankelijk en worden sinds 2020 op het eigen YouTube-kanaal gedocumenteerd.

Door wie?

Een deel van de vrijwilligers van Babel is zelf architect of is actief in stedelijke ontwikkeling of volkshuisvesting. Een andere deel heeft niet die achtergrond, maar bemoeit zich er wel graag tegenaan. Samen zorgen zij in de programmaraad van Babel voor de agendering en uitwerking van activiteiten.

Voor de concretisering en uitvoering daarvan worden ze ondersteund door professionele freelancers. Het bestuur van Babel is verantwoordelijk voor de continuïteit van de organisatie en de financiën, maar laat de inhoudelijke invulling van activiteiten over aan de vrijwilligers in de programmaraad.

Babel wil (politieke) beslissers, gebieds- en projectontwikkelaars en woningcorporaties confronteren met ambities op het gebied van ontwerpkwaliteit, duurzaamheid, leefbaarheid en betaalbaarheid en hen aanmoedigen met inspirerende voorbeelden uit binnen- en buitenland. Met jaarlijks circa 10 publieksactiviteiten, op wisselende locaties,  biedt Babel een prikkelend en divers programma. Activiteiten zijn doorgaans gratis en openbaar toegankelijk en worden sinds 2020 op het eigen YouTube-kanaal gedocumenteerd.

En ook…

Voor basisschool klassen (groep 7) biedt Babel een actief lespakket aan, begeleid door Babel-Archigidsen. De Archigidsen verzorgen ook een gevarieerd pakket aan rondleidingen in Zaanstad.

Waarom?

Babel is ervan overtuigd, dat de Zaanstreek een kwaliteitsimpuls kan gebruiken en is ervan overtuigd dat informatie en debat tussen professionals en bewoners daaraan een steentje bijdraagt. De kracht van Babel zit in de combinatie van eigenzinnigheid, voldoende mate van professionaliteit en onafhankelijkheid: wel discussie losmaken, maar geen eigenbelang en geen drammerige actiehouding. Hierdoor is het leuk en interessant voor mensen om naar de bijeenkomsten te komen en aan activiteiten deel te nemen. Babel wil relevant zijn door onderwerpen te kiezen die actueel zijn of dat worden, zoals:

  • de spanning tussen enerzijds de grote woningbouwopgave en anderzijds de bescherming van het open veenweidelandschap en de historische kernen;

  • het bevorderen van een inclusieve stad;

  • de klimaateffecten op het stedelijk gebied en het veenweidelandschap;

  • herbestemming en transformatie van karakteristieke (bedrijfs-)gebouwen;

  • de noodzaak om de kwaliteit van de openbare ruimte in onze stad te verbeteren;

  • en andere relevante thema’s die vrijwilligers aandragen.

Bestuur

Het bestuur van Babel bestaat uit zes personen, afkomstig van culturele en maatschappelijke organisaties en het bedrijfsleven, en zorgt voor de borging van de randvoorwaarden, waardoor Babel actief als platform kan functioneren.

Piet Keijzer (voorzitter)

Zelfstandig gevestigd adviseur

Albert Groothuizen (penningmeester)

Projectmanager vastgoed en ontwikkeling

Leontine de Koning

Strategisch adviseur, procesbegeleider en moderator, directeur Aurumlink

Guido Voss

Partner bij Duijn Bloem Voss Advocaten

Co Vrouwe

Adviseur vastgoed en ontwikkeling

Hester Gräfe

Secretaris

Programmaraad

De programmaraad van Babel bestaat uit vrijwilligers met de ambitie om de kwaliteit van stad, dorp en landschap in de Zaanstreek te verbeteren. De programmaraad is verantwoordelijk voor de agendering en uitwerking van de activiteiten en wordt voor de concretisering en uitvoering ondersteund door een freelance communicatiemedewerker en een programmamaker.

Leontine de Koning

Strategisch adviseur, procesbegeleider, moderator en directeur Aurumlink

Nik Berkouwer

Communicatieadviseur

Nanine Carree

Architect en partner bij Carree Architecten

Robert ten Elsen

Stedenbouwkundige bij Sweco

Merijn de Jong

Architect en partner bij Heren 5 Architecten

Sarah Essbai

Stedenbouwkundige en auteur

Monique Kwaak

Manager Vastgoed bij Parteon

Anne van der Meulen

Architect en projectleider bij ANA architecten

Piet Oudega

Voormalig wethouder gemeente Zaanstad

Miranda Reitsma

Strategisch adviseur stedenbouw en adviseur omgevingskwaliteit

Marieke Ros

Beleidsadviseur gemeente Zaanstad

Guido Ruiter

Gevelregisseur en ‘steenfenomeen’

Hans Staller

Voormalig strategisch beleidsadviseur

Co Vrouwe

Adviseur vastgoed en ontwikkeling

Wendy van Wilgenburg

Programmamaker en documentairemaker

Nicolette Zwart

Secretaris

Het Comité van Aanbeveling

Het Comité van Aanbeveling, waar Babel trots op is, bestaat uit zes personen.

Allard Jolles

Hoofd sectie Nieuwbouw en Transformatie bij het Rijksvastgoedbedrijf

Jan Overtoom

Regiomanager Randstad-Noord bij Bouwend Nederland

Sjoerd Soeters

Architect en voormalig supervisor Inverdan

Dennis Straat

Voormalig wethouder gemeente Zaanstad

Peter Tange

Voormalig burgemeester Wormerland

Cees Tip

Directeur-bestuurder woningcorporatie Intermaris

Subsidieverstrekker

Hoofdsponsors

Sponsors