Het ontstaan van Babel

Halverwege de jaren ’80 richtte een groep van architecten en stedenbouwkundigen het ‘Zaans Architectencafé’ op. Er volgde een periode van zeven jaar van ontmoetingen en lezingen over architectuur en stedenbouw in en om Zaanstad. Het Architectencafé leidde daarna enige jaren een slapend bestaan. Na het millennium begonnen zich in Zaanstad nieuwe ontwikkelingen af te tekenen: méér aandacht voor de Zaanse identiteit, méér behoefte aan sfeer en uitstraling, en versterking van het Zaanse imago. Een – deels nieuwe – groep architecten, stedenbouwers en vormgevers raakte hierdoor opnieuw geprikkeld en richtte in 2003 Stichting Babel Zaans architectuurplatform op.

Architectuurdebat in de Zaanstreek
Babel architectuurprijs
Architectuur rondleidingen in Zaanstad
Podium voor debat en ontwerp
Films, excursies en meer

Wat doet Stichting Babel?

Babel heeft zich ontwikkeld tot een gewaardeerd platform op het gebied van architectuur, stedenbouw en stedelijke ontwikkeling, de inrichting van het landschap en de openbare ruimte. Hierin staat de Zaanstreek centraal, maar vanuit een breed perspectief en met aandacht voor ontwikkelingen in de hele (metropool)regio. Met online sessies, debatten, presentaties, excursies en ontwerpend onderzoek worden de opgaven en ambities van stad en land verkend en welke invloed die hebben op het stedelijk gebied en het landschap.

Onze missie

De kracht van Babel zit in de combinatie van eigenwijsheid, professionaliteit en onafhankelijkheid: wel discussie losmaken, maar geen eigenbelang en – vooral – geen actiehouding. Hierdoor is het interessant voor mensen om naar de bijeenkomsten te komen en aan activiteiten deel te nemen. Babel wil relevant zijn door onderwerpen te kiezen die actueel zijn of dat worden en die betekenis te geven vanuit een vrije positie. Wezenlijke thema’s van dit moment zijn onder andere:

  • de spanning tussen de grote woningbouwopgave en de bescherming van het open veenweidelandschap en de historische kernen;
  • het realiseren van een inclusieve, niet-gesegegreerde stedelijke omgeving: een stad voor jong en oud, arm en rijk;
  • de klimaateffecten op het stedelijk gebied en het veenweidelandschap;
  • de noodzaak om de wisselwerking en afhankelijkheid tussen stad en landschap te stimuleren;
  • herbestemming en transformatie van karakteristieke (bedrijfs-)gebouwen om vooral het oorspronkelijke Zaanse idioom in culturele zin herkenbaar te houden;
  • de noodzaak om de kwaliteit van de openbare ruimte in onze stad te verbeteren;
  • de kracht van de Zaanstreek op zichzelf, maar ook als onderdeel van het grotere geheel – de Metropoolregio Amsterdam.

Onze doelgroepen

Babel biedt een neutraal, onafhankelijk en divers programma en laat ontwerpers, opdrachtgevers, bouwers, bestuurders en – vooral – gebruikers en belangstellenden aan het woord. De activiteiten zijn doorgaans gratis en zijn toegankelijk voor iedereen. Onze doelgroepen zijn bewoners met inhoudelijke belangstelling, bewonersgroepen,  professionals en semi-professionals, overheid, corporaties, ontwikkelaars, bouwers en maatschappelijke instellingen. Soms bereiken we met een actuele kwestie ook groepen geïnteresseerde bewoners.

De organisatie van Babel

Het bestuur van Babel Zaans architectuurplatform bestaat uit personen afkomstig van culturele en maatschappelijke organisaties en het bedrijfsleven en zorgt voor de borging van de randvoorwaarden, waardoor Babel actief als platform kan functioneren.

De programmaraad – breed samengesteld vanuit verschillende vakdisciplines – is verantwoordelijk voor het opstellen en uitvoeren van de jaarprogramma’s. De diverse activiteiten worden in afzonderlijke werkgroepen uitgewerkt en voorbereid en door de programmaraad getoetst. Het Comité van Aanbeveling bestaat uit 7 personen. Het secretariaat van Babel is gevestigd in Zaandam in het markante Monumento Urbano, ontworpen door de Italiaanse architect Aldo Rossi.

Aankomende activiteiten

Uitgelicht bericht

Uitgelicht bericht