Het ontstaan van Babel

Babel heeft zich de afgelopen 15 jaar ontwikkeld tot een gewaardeerd platform op het gebied van architectuur, stedelijke ontwikkeling en de inrichting van het landschap en openbare ruimte in de Zaanstreek. Babel wordt gedragen door vrijwilligers met uiteenlopende meningen, maar met de gezamenlijke ambitie om de kwaliteit van stad, dorp en landschap in de Zaanstreek te verbeteren. Daartoe organiseert Babel projectpresentaties, debatten,  ontwerpateliers, ontmoetingen, filmvoorstellingen, excursies. Ook wordt tweejaarlijks de Babel Architectuurprijs uitgereikt. De Zaanstreek staat centraal, maar we werken vanuit een breed perspectief en met aandacht voor ontwikkelingen in de hele (metropool)regio.

Architectuurdebat in de Zaanstreek
Babel architectuurprijs
Architectuur rondleidingen in Zaanstad
Podium voor debat en ontwerp
Films, excursies en meer

Voor wie?

Babel wil bewoners en ondernemers in de Zaanstreek informeren over belangrijke ontwikkelingen en projecten en hen in de gelegenheid stellen daarover in gesprek te gaan met ontwerpers en opdrachtgevers. Babel wil ook ontwerpers en opdrachtgevers een platform bieden om met elkaar in debat te gaan over ambities voor duurzame kwaliteit en hen in de gelegenheid stellen daarover in gesprek te gaan met bewoners en ondernemers in de Zaanstreek.

Babel wil (politieke) beslissers, gebieds- en projectontwikkelaars en woningcorporaties confronteren met ambities op het gebied van ontwerpkwaliteit, duurzaamheid, leefbaarheid en betaalbaarheid en hen aanmoedigen met inspirerende voorbeelden uit binnen- en buitenland. Met jaarlijks circa 10 publieksactiviteiten, op wisselende locaties,  biedt Babel een prikkelend en divers programma. Activiteiten zijn doorgaans gratis en openbaar toegankelijk en worden sinds 2020 op het eigen YouTube-kanaal gedocumenteerd.

Waarom?

Babel is ervan overtuigd, dat de Zaanstreek een kwaliteitsimpuls kan gebruiken en is ervan overtuigd dat informatie en debat tussen professionals en bewoners daaraan een steentje bijdraagt. De kracht van Babel zit in de combinatie van eigenzinnigheid, voldoende mate van professionaliteit en onafhankelijkheid: wel discussie losmaken, maar geen eigenbelang en geen drammerige actiehouding. Hierdoor is het leuk en interessant voor mensen om naar de bijeenkomsten te komen en aan activiteiten deel te nemen. Babel wil relevant zijn door onderwerpen te kiezen die actueel zijn of dat worden, zoals:

  • de spanning tussen enerzijds de grote woningbouwopgave en anderzijds de bescherming van het open veenweidelandschap en de historische kernen;
  • het bevorderen van een inclusieve stad;
  • de klimaateffecten op het stedelijk gebied en het veenweidelandschap;
  • herbestemming en transformatie van karakteristieke (bedrijfs-)gebouwen;
  • de noodzaak om de kwaliteit van de openbare ruimte in onze stad te verbeteren;
  • en andere relevante thema’s die vrijwilligers aandragen.

Door wie?

Een deel van de vrijwilligers van Babel is zelf architect of is actief in stedelijke ontwikkeling of volkshuisvesting. Een andere deel heeft niet die achtergrond, maar bemoeit zich er wel graag tegenaan. Samen zorgen zij in de programmaraad van Babel voor de agendering en uitwerking van activiteiten. Voor de concretisering en uitvoering daarvan worden ze ondersteund door professionele freelancers. Het bestuur van Babel is verantwoordelijk voor de continuïteit van de organisatie en de financiën, maar laat de inhoudelijke invulling van activiteiten over aan de vrijwilligers in de programmaraad.

En ook…

Voor basisschool klassen (groep 7) biedt Babel een actief lespakket aan, begeleid door Babel-Archigidsen. De Archigidsen verzorgen ook een gevarieerd pakket aan rondleidingen in Zaanstad.

Aankomende activiteiten

Uitgelicht bericht

Podcastreeks (N)ooit gebouwd Zaanstad

In 2024 bestaat gemeente Zaanstad vijftig jaar. Babel kijkt de komende twee jaar voor- en achteruit. In deze podcastreeks spreken we over indrukwekkende bouwplannen die (n)ooit zijn gerealiseerd.

Lees meer

Uitgelicht bericht

Podcastreeks (N)ooit gebouwd Zaanstad

In 2024 bestaat gemeente Zaanstad vijftig jaar. Babel kijkt de komende twee jaar voor- en achteruit. In deze podcastreeks spreken we over indrukwekkende bouwplannen die (n)ooit zijn gerealiseerd.

Lees meer