Over Babel
De organisatie van Stichting Babel

Het secretariaat van Babel is gevestigd in het markante Monumento Urbano, ontworpen door de bekende Italiaanse architect Aldo Rossi. Hier kan iedereen met belangstelling voor architectuur en vormgeving terecht.

Het bestuur bestaat uit vertegenwoordigers vanuit culturele en maatschappelijke organisaties en het bedrijfsleven en zorgt voor de randvoorwaarden, waardoor Babel als platform kan functioneren.

De programmaraad– breed samengesteld vanuit verschillende vakdisciplines  – is verantwoordelijk voor het opstellen en uitvoeren van de jaarprogramma’s. De diverse activiteiten worden in afzonderlijke werkgroepen uitgewerkt en voorbereid en door de Programmaraad getoetst.

Het Comité van Aanbeveling, waar Babel trots op is, bestaat uit 7 personen.

Architectuurdebat in de Zaanstreek
Babel architectuurprijs
Architectuur rondleidingen in Zaanstad
Podium voor debat en ontwerp
Films, excursies en meer

Het onstaan van Babel

Een groep architecten en stedenbouwkundigen richtte halverwege de jaren ’80 het ‘Zaans Architecten Café’ op. Er volgde een periode van zeven jaar van ontmoetingen en lezingen over architectuur en stedenbouw. Het café leidde daarna enige jaren een slapend bestaan. Na het Millennium begonnen zich in Zaanstad nieuwe ontwikkelingen af te tekenen: méér aandacht voor de Zaanse identiteit, méér behoefte aan sfeer en uitstraling en versterking van het Zaanse imago. Een – deels nieuwe groep architecten, stedenbouwers en vormgevers raakte hierdoor opnieuw geprikkeld en richtte in 2003 Babel op.

Onze doelgroep

Onze doelgroepen zijn bewoners met inhoudelijke belangstelling, bewonersgroepen,  professionals en semi-professionals, overheid, corporaties, ontwikkelaars, bouwers, maatschappelijke instellingen.  Soms bereiken we met een actuele kwestie ook groepen ‘gewone bewoners’.

Wat doet Stichting Babel

Ooit begonnen als architectencafé, heeft Babel zich ontwikkeld tot een gewaardeerd podium op het gebied van architectuur, stedenbouw en stedelijke ontwikkeling, de inrichting van het landschap en de openbare ruimten, beeldende kunst, grafische en industriële vormgeving, interieur en design. Hierin staat de Zaanstreek centraal, maar wel vanuit een breed perspectief en met aandacht voor ontwikkelingen in de hele (metropool)regio.

Babel wordt gewaardeerd, niet zozeer vanwege briljante inzichten of voorstellen die ze doet, maar wel  vanwege haar podiumfunctie, omdat we erin slagen om als buitenboordmotor  discussies te laten plaatsvinden, die binnen formele kaders van projecten en organisaties niet van de grond komen. Babel wil ook een bijdrage leveren aan de programmering en samenwerking tussen culturele instellingen.

De kracht van Babel zit in de combinatie van eigenwijsheid en professionaliteit, in actieve onafhankelijkheid: wel discussie lostrekken, maar geen eigen belang, geen actiegroep houding. Daardoor is het interessant voor mensen om naar onze bijeenkomsten te komen en aan activiteiten deel te nemen.

Aankomende activiteiten

Culturele ANBI
Privacy Statement
Algemene voorwaarden
Nieuwsbrief

Laatste bericht

Laatste bericht