Skip to main content

Vele stemmen maken landelijk architectuurbeleid sterk!

Stichting Coördinatie Lokale Architectuurinitiatieven (CoLA) en de Internationale Architectuur Biënnale Rotterdam (IABR) hebben een brief gestuurd naar staatssecretaris Uslu over de oprichting van een Nationaal Architectuurinstituut. Ze benadrukken het belang van culturele en menselijke aspecten in ontwerp en architectuurbeleid en pleiten voor meer aandacht voor de culturele waarde van architectuur. Ze wijzen op hun rol in het betrekken van bewoners bij ruimtelijke veranderingen en benadrukken dat goede woningbouw niet los kan staan van goed architectuurbeleid. Ze vragen om structurele steun en zichtbaarheid voor de culturele impact van architectuur en willen graag in gesprek met de staatssecretaris om hun standpunten nader toe te lichten.

De brief is ook gepubliceerd via de Architect.

cola