Skip to main content

Meer dan zeshonderd sociale huurwoningen bijbouwen in Wormerland

Woningcorporaties WormerWonen en Parteon streven naar de bevestigde zeven jaar naar de bouw van meer dan zeshonderd duurzame huurwoningen in de gemeente Wormerland, zo blijkt uit de nieuwe Prestatieafspraken met gemeente en vertegenwoordigers van huurders. “In weinig gemeenten is de ondergrond voor een sociale huurwoning zo hoog als in Wormerland. Daarom gaan we samen op zoek naar nieuwe locaties en zetten ons samen in om talloze projecten zoveel mogelijk te versnellen”, aldus Harry Platte, directeur-bestuurder van Parteon.

Ook zijn in de Prestatieafspraken voor de periode 2024-2027 afspraken gemaakt over de duurzaamheid van de bestaande woningvoorraad. “De afgelopen jaren stegen de woonlasten door prijsstijgingen”, vertelt Cécile Engelsma, directeur-bestuurder van WormerWonen. “Dit komt de bestaanszekerheid van veel mensen niet ten goede. Als sociale woningcorporatie blijven wij sturen op betaalbaar wonen voor onze huurders. Zo heeft WormerWonen een forse versnellingsambitie in het verduurzamen van haar bezit. Wij zijn nu al bezig om woningen geheel of gedeeltelijk van het gas af te halen en waar gratis isolatiemaatregelen nodig zijn om te passen. Dit zetten wij de dubbele jaren door, zoals ook toegezegd in de nieuwe prestatieafspraken.”

 

Dit artikel is overgenomen uit NUL20