Skip to main content

Kansen voor kunst en cultuur in Zaanstad: actieplan voor diversiteit en toegankelijkheid

De gemeente Zaanstad en 12 culturele instellingen hebben de handen ineengeslagen om diversiteit en inclusie te omarmen met het Actieplan Kunst & Cultuur Zaanstad Inclusief 2023-2026. Het plan beoogt kunst en cultuur beschikbaar te maken voor alle Zaankanters, ongeacht leeftijd, achtergrond, of gezondheid. Het omvat concrete maatregelen, zoals diversiteitstraining voor personeel en de actieve betrokkenheid van lokaal talent in culturele programmering.

Dit actieplan is een voorbeeld van hoe kunst en cultuur kan dienen als een verbindende kracht in een diverse gemeenschap. Door gezamenlijke inspanningen van culturele instellingen en de gemeente, worden deuren geopend voor alle inwoners van Zaanstad om de prachtige wereld van kunst en cultuur te ervaren.

Het Actieplan Kunst & Cultuur Zaanstad Inclusief 2023-2026 is tot stand gekomen door de inzet van 12 culturele instellingen, waaronder Babel Zaans architectuurplatform, in samenwerking met de gemeente Zaanstad. Het plan is nu overhandigd aan de gemeenteraad, met het oog op een meer inclusieve toekomst voor de kunst en cultuur in Zaanstad.