Over Babel
Dossiers

Recent uitgevoerde activiteiten

Overige dossiers

WIE MAAKT ZAANSTAD?

Wie maakt Zaanstad draait om de vraag welke actoren, in welke processen, in staat kunnen zijn de programmatische en stedenbouwkundig/architectonische kwaliteit te…

Bekijk dit thema…

ZAAN EN IJ

Het gebiedsprogramma Zaan IJ is voor de komende decennia de belangrijkste drager voor de Zaanse stedelijke vernieuwingsopgave. Het programma heeft tot nu toe vooral ingezet op…

Bekijk dit thema…

WONEN EN WERKEN

Wonen en werken een spannende combinatie Wonen en werken zitten elkaar soms in de weg en belemmeren zowel de ontwikkeling van een leefbare stad als de economisch belangrijke…

Bekijk dit thema…

ZORG EN WONEN

Babel heeft al eerder aandacht besteed aan dit thema, maar momenteel is het actueler dan ooit. Eind 2018 zal een compleet vernieuwd Zaans Medisch Centrum (ZMC) zijn verrezen. Behalve…

Bekijk dit thema…

2014 BABEL SLAAT BRUGGEN

In de huidige onzekere tijden zien we geplande ontwikkelingen tot stilstand komen. De crisis blijkt een voedingsbodem voor nieuwe kansen en mogelijkheden. Begrippen als eigen kracht,…

Bekijk dit thema…

2013 EEN DIJK VAN AMBITIE

Duurzaamheid is een heel breed en veel omvattend begrip. In de architectuur gaat duurzaamheid meestal over technische innovatie, hergebruik en herbestemming. Een…

Bekijk dit thema…

2012 VORMGEVING VAN KWALITEIT

Het jaarprogramma voor 2012 heeft als overkoepelend thema “Vormgeving van Kwaliteit”. Aan de hand van drie invalshoeken (proces, ontwerp en verleiding) probeert Babel…

Bekijk dit thema…

2011 ZAANS DNA

De Zaanse identiteit staat volop in de aandacht. Sjoerd Soeters zocht met zijn ontwerp voor het nieuwe stadshart inspiratie bij de genius loci van de streek. Dit heeft o.a. geresulteerd in een,…

Bekijk dit thema…

2010 VENSTERS OP DE TOEKOMST

Ieder jaar kiest Babel een thema als een rode draad voor het jaarprogramma. In 2010 is ons thema “Vensters op de toekomst”. Hiermee haakt Babel in op het actuele debat over…

Bekijk dit thema…

2015 WIE MAAKT ZAANSTAD?

Door het Ministerie van Infrastructuur en Milieu is 2015 uitgeroepen tot Jaar van de Ruimte. Naast terug kijken naar de totstandkoming van het huidige Nederland, gaat het vooral om he…

Bekijk dit thema…

2016 PLAN(NEN) VOOR DE STAD

“ Een plan waarin centrum en kernen met elkaar verbonden zijn langs het water. Waarin de doorsnijding van het spoor niet langer belemmert, maar oost en west met elkaar…

Bekijk dit thema…

2017 EIGENHEID IN DE METROPOOL

De werktitel van ons jaarprogramma 2017 drukt uit, dat Babel in 2017 inzoomt op ontwerpopgaven in de Zaanstreek in het licht van de versnellende ontwikkeling van de…

Bekijk dit thema…

2018 EIGENHEID IN DE METROPOOLREGIO (VERVOLG)

Dit is het vierde (en afsluitende) jaarprogramma van stichting Babel, binnen ons beleidsplan voor de periode 2015 – 2018. De koers van dat beleidsplan is herkenbaar in de activiteiten in…

Bekijk dit thema…

2019 EEN NIEUWE WEG

Het vergroten van de betrokkenheid bij de kwaliteit van onze omgeving blijft een belangrijk uitgangspunt en doel. Daarbij blijft de focus vooral liggen op de fysieke kwaliteit op het gebied van ……

Bekijk hier de activiteiten van dit jaar

2020 EEN ONVOORSPELBAAR JAAR

Toen medio maart 2020 alle bijeenkomsten en vergaderingen uit de agenda moesten worden geschrapt, had Babel een goede start van 2020 achter de rug. De presentatie door Mecanoo architecten …….

Bekijk hier de activiteiten van dit jaar

2021 ZAANSTAD VERANDERT

‘Zaanstad verandert’ is het overkoepelende thema waarin de activiteiten van Babel in 2021 gekoppeld worden. In ‘Zaanstad verandert’ staat verleden, heden en toekomst van de Zaanstreek centraal. Onze woonomgeving is namelijk constant aan verandering onderhevig. Wat is de geschiedenis of achterliggend gedachtegoed van een plek of onderwerp? Hoe staat het er nu voor? Is de plek verandert of zijn mensen het anders gaan ervaren? En wat gaat er in de toekomst gebeuren, wat zijn de plannen of wat is er nodig (trends, COVID-19, e.d.)? Op deze manier kunnen we de veranderingen in perspectief plaatsen.

Bekijk hier de activiteiten van dit jaar

Aankomende activiteiten

Uitgelicht bericht

Podcastreeks (N)ooit gebouwd Zaanstad

In 2024 bestaat gemeente Zaanstad vijftig jaar. Babel kijkt de komende twee jaar voor- en achteruit. In deze podcastreeks spreken we over indrukwekkende bouwplannen die (n)ooit zijn gerealiseerd.

Lees meer

Uitgelicht bericht

Podcastreeks (N)ooit gebouwd Zaanstad

In 2024 bestaat gemeente Zaanstad vijftig jaar. Babel kijkt de komende twee jaar voor- en achteruit. In deze podcastreeks spreken we over indrukwekkende bouwplannen die (n)ooit zijn gerealiseerd.

Lees meer