Albert Groothuizen is zelfstandige in projectmanagement van woningbouwprojecten en wordt ingehuurd door corporaties en ontwikkelaars in het hele land. In de zesde aflevering van onze sponsorrubriek vertelt hij over Ecohof, een duurzaam en circulair ecodorp in Wormerveer.

‘Duurzaamheid is een actueel en centraal thema in het woningbouwproject waar ik aan werk. En dat is ook noodzakelijk, omdat de bouw een groot aandeel heeft in allerlei milieuproblemen, zoals grondstoffengebruik, stikstof- en CO2-uitstoot, watergebruik en afvalstoffen. Voor een betere toekomst zijn initiatieven nodig ter inspiratie.

Enkele toekomstgerichte Zaankanters, verenigd in Eco aan de Zaan, hebben het initiatief genomen om in Wormerveer een duurzaam en klimaatadaptief woningbouwproject te ontwikkelen: de Ecohof. Gemeente Zaanstad heeft het initiatief omarmd en gezocht naar een plek om dit initiatief werkelijkheid te maken. Aangeboden werd de huidige locatie van Kindcentrum de Toermalijn in Wormerveer te kopen, zodra deze gaat verhuizen.

De groep heeft, samen met architect Eva Stache, met veel inzet, overleg en betrokkenheid gewerkt aan een ontwerp om het schoolgebouw te behouden en zoveel mogelijk materiaal te hergebruiken. Ik was als adviseur ingehuurd voor de exploitatieberekening en sta hen bij in de gesprekken met de gemeente om te komen tot een marktconform koopcontract.

Eco aan de Zaan bestaat uit kopers en huurders uit verschillende inkomensgroepen. Daarom komen er ook sociale huurwoningen. De rekenmodellen van corporaties gaan echter nog uit van een rendement op de investering, zonder de meerwaarde van extra investeringen in duurzaamheid en bijvoorbeeld zonder de toekomstige CO2-belasting. Dit terwijl investeringen in duurzaamheid hard nodig zijn. Duurzaamheid is de drijfveer van Eco aan de Zaan en Ecohof is daarmee een voorbeeld voor toekomstige woningbouwprojecten!’

Uitgelicht bericht

Podcastreeks (N)ooit gebouwd Zaanstad

In 2024 bestaat gemeente Zaanstad vijftig jaar. Babel kijkt de komende twee jaar voor- en achteruit. In deze podcastreeks spreken we over indrukwekkende bouwplannen die (n)ooit zijn gerealiseerd.

Lees meer

Uitgelicht bericht

Podcastreeks (N)ooit gebouwd Zaanstad

In 2024 bestaat gemeente Zaanstad vijftig jaar. Babel kijkt de komende twee jaar voor- en achteruit. In deze podcastreeks spreken we over indrukwekkende bouwplannen die (n)ooit zijn gerealiseerd.

Lees meer