0 comments

Nu de transformatie van het centrum van Zaandam zijn afronding nadert heeft de gemeente Zaanstad besloten dat het gebied ten oosten van de Gedempte Gracht aangepakt moet worden.

Babel hield zich met de Sluis en omgeving al in 2016 bezig in het kader van Maak Zaanstad en bracht daar op basis van een korte verkenning een aantal constructieve adviezen over uit aan de gemeente

Kort geschetst:

-Ontwikkel een samenhangend richtgevend perspectief voor de verschillende ontwikkelingen die op gang lijken te komen en belangrijke ingrepen die nodig zijn.
-Geef aandacht aan de huidige infrastructuur die stamt uit de tijd van de grootschalige wederopbouw en de bereikbaarheid en de openbare ruimte
-Benoem een supervisor die stimuleert en verbindingen aanbrengt met het richtinggevende kader.

Met tot doel een functionele en kwalitatieve verbetering van dit verpauperde gebied tot stand te brengen. Die ook een goede verbinding tot stand brengt tussen het oostelijk deel van Zaandam en het centrum en de potenties en kwaliteiten van het Sluisgebied, waar historisch Zaandam is ontstaan, benut. Zodat ook dit gebied zich ontwikkelt tot een icoon in de stad.

De gemeente heeft die adviezen ter harte genomen en heeft een proces in werking gesteld dat moet leiden tot het door ons en ook door de gemeente beoogde resultaat.

Op 4 juli peilde de gemeente in de Oostzijderkerk in Zaandam de opvattingen van belanghebbenden, ondernemers, betrokkenen en bewoners.

Stichting Babel, organiseert daarop volgend op zaterdag 9 september een ontwerpdag rond dit gebied, dat strekt van Peperstraat, Savornin Lohmanstraat, Zuiddijk, Burcht, Sluis en Klauwershoek.

Daarvoor hebben wij jonge Zaanse ontwerpers en studenten van de Academie van Bouwkunst in Amsterdam en studenten van de Hogescholen Utrecht, Amsterdam en Windesheim Flevoland uitgenodigd.
Er is nog plaats voor studenten die willen deelnemen!
Je kunt je opgeven via info@stichting-babel.nl.

Wat gaan we doen en wat verwachten we van het ontwerpatelier “Over de Sluis” van zaterdag 9 september a.s.?

Allereerst het programma van de dag

09.30 uur  Inloop en ontvangst met koffie en korte toelichting op dagprogramma

10.00 uur  Verkenning gebied.

11.00 uur  Inspiratie: inleiding Erik Jongenotter.

11.30 uur  Opsplitsen in groepen

Iedere ontwerptafel heeft het totale gebied als basis voor ideeën, ingrepen en strategische benadering. Welke ruimtelijke kwaliteit is nodig om de schakel te worden tussen het herontwikkelde en vernieuwde centrum en het gebied ten oosten van de Zaan? En vooral, welke ingrepen zijn daar voor nodig. Wat zijn belangrijke richtinggevende impulsen of maatregelen voor een toekomstige ontwikkeling.

11.45. uur  Start ontwerptafels.

De tafels worden begeleid door jonge professionele ontwerpers

16.00 uur  Presentatie ideeën aan elkaar en feedback.

16.30 uur  Eindpresentatie aan forum en publiek

17.00 uur  Discussie met forum en genodigden/aanwezigen

Het forum zal bestaan uit:

Remco Reijke, stedenbouwkundige van bureau Islant
Sjoerd Soeters , PPHP, namens de gemeente
Ishak Önen, architect en bewoner van het gebied.
Erik Jongenotter, senior consultant Witteveen+Bos
Dennis Straat, wethouder Ruimtelijke ontwikkeling, Economie en Toerisme

17.30 uur  Einde

Resultaat.

Het uiteindelijk resultaat van deze ontwerpsessie zal een advies zijn vanuit Stichting Babel dat benut kan worden als inspirerende onderlegger voor het formuleren van de opdracht van de gemeente voor het opstellen van een stedenbouwkundige visie en een gebiedsstrategie

About the Author

Related Posts

Sorry, nothing here!

Leave a Reply