0 comments

Maandag 25 maart 2019 organiseerde Stichting Babel een informatie- en discussiebijeenkomst over de toekomst van het Zaanse landschap in de Metropoolregio Amsterdam.

Vorig jaar zijn opvallend veel verkenningen en nota’s verschenen over het landschap! De nadruk lag op de toekomst/verandering van de veenweidegebieden, de bodemdaling en de CO2-productie. Maar er is meer gaande! De druk op het stedelijk gebied gaat toenemen door enorme bouwopgaven. Tegelijkertijd willen we ‘het groen en blauw’ koesteren. Hoe laat zich dat verenigen? Zijn er mogelijkheden om het landschap meer betekenis te geven voor de stedeling? Kan er landbouw bedreven worden die meer dienstbaar is aan het aangrenzende stedelijke gebied?

Al deze vragen waren voor Babel aanleiding geweest om een informatieavond te organiseren over de scenario’s die worden geschetst over het landschap om ons heen. We keken niet alleen naar Zaanstad: het landschap laat zich niet opknippen langs gemeentegrenzen. Doelstelling was belangstellenden te informeren over de richting waarin onze leefomgeving zich ontwikkelt, deels wellicht onafwendbaar, maar deels ook maakbaar.

En die informatie werd ruimschoots gegeven door vier sprekers die ieder voor zich, vanuit hun professie, hun ambitie en/of hun organisatie, het belang van goed landschapsbeheer met de zaal wilden delen. Daarbij verwezen zij naar hun nota waarin dat werd verwoord.

Dat waren achtereenvolgens:

Riena Tienkamp, regionaal directeur Staatsbosbeheer, over de nota Amsterdam Wetlands, een ambitiedocument van o.a. Landschap Noord-Holland, Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten en Recreatie Noord-Holland.

Pieter Veen van Strootman Landschapsarchitecten, over de nota Ruimtelijke perspectieven Laag Holland, een ontwerpend onderzoek naar de relatie tussen veenbehoud en landbouw, in opdracht van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, Provincie Noord-Holland en het Hoogheemraadschap.

Frank de Wit van LTO, over de nota Landschap en Landbouw in de Metropoolregio Amsterdam Amsterdam, een manifest van LTO Noord West, Vereniging voor Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer Water, Land & Dijken, Cono Kaasmakers en Royal Friesland Campina.

Ton Bossink van de Provincie Noord-Holland, over de nota Omgevingsvisie Noord-Holland 2050 en het landschap.

Na de presentaties was er ruimte voor vragen en debat met publiek en sprekers, wat ook op zeer betrokken wijze gebeurde.

Verder nog verschenen:
Kader en Richtinggevende Uitspraken Bodemdaling Veengebieden – Provincie Noord-Holland
Het Metropolitane Landschap als Strategische opgave – Metropoolregio Amsterdam
Groen en Waterplan 2018 Zaanstad Gemeente Zaanstad

 

Organisatie: Hans Staller, Jan Heijnink en Co Vrouwe voor Stichting Babel
Datum: maandag 25 maart 2019
Locatie: De Stoomhal in Wormer
Moderator: Piet Oudega
Bezoekers: circa 80

Related Posts

Programma over de cultuurhistorische waardering van de stedelijke ontwikkeling van Zaanstad. De...

‘Karakters aan het water – Een filosofie voor Zaanstad,’ door Liesbeth van der Pol Dinsdagavond 24...

Lees hier het verslag door Jouke van der Werf van de gebiedsmeet-up ‘De Metropoolregio Amsterdam en...