0 comments

Hoe Zaan-IJ Amsterdam en Zaandam kan verbinden

 

Datum: Woensdag 14 februari 2018

Locatie: Proeverij de Koekfabriek, Westzijde 188, 1506 EK Zaandam

Aanvang: 20.00 uur (inloop vanaf 19.30 uur)

Entree: gratis

 

De gemeenten Amsterdam en Zaanstad stellen een gezamenlijk toekomstplan op voor het gebied ten noorden van het IJ en het Noordzeekanaal. Het toekomstplan richt zich specifiek op de bedrijventerreinen Cornelis Douwes in Amsterdam, de Achtersluispolder in Zaanstad en de Noorder IJ plas. In dit plan wordt onder meer gekeken naar mogelijkheden om op de bedrijventerreinen Cornelis Douwes en Achtersluispolder bedrijfsfuncties, woonfuncties en voorzieningen te mengen. Ook omringende gebieden, zoals het Hembrug terrein en Poelenburg, komen in beeld. Inmiddels is er verrassend veel beleidsontwikkeling op gang gebracht door beide gemeenten. De provincie Noord-Holland onderschrijft deze ontwikkeling en ondersteunt dit proces.

Maar er ontstaat door dit bestuurlijk enthousiasme wel het belang om zowel de hogere schaalniveaus als de beleving op straat verbonden te krijgen. Die hogere schaalniveaus moeten verantwoorden waarom beide steden langs de noordzijde van het Noordzeekanaal verbinding zoeken. Vervolgens moeten die hogere doelen aannemelijk gemaakt worden voor de inwoners van beide steden, in het bijzonder Zaandam en Amsterdam Noord, om een dergelijk kostbaar ontwikkelingsproces te kunnen rechtvaardigen.
Babel wil dus graag op zoek naar de mening van het Zaanse publiek over deze ontwikkeling. Ziet men kansen of bedreigingen? Moet je op deze manier Amsterdam meer toegankelijk maken voor de Zaankanter om van haar voorzieningen te kunnen profiteren of wil Amsterdam juist iets meer ontspannen door langs deze route overdruk te laten ontsnappen richting de randgebieden van de stad. Zou het voor Zaanstad een aantrekkelijke versterking zijn van de stad kunnen worden als de Achtersluispolder en haar omgeving geen achterkant, maar een voorkant van de stad gaat worden?
Allerlei vragen waarop antwoorden gegeven moeten worden, enerzijds om beleidsmakers kritisch tegenspel te bieden, anderzijds om de kwaliteit van de besluitvorming aan te jagen.

Om het Zaans publiek te informeren, waren voor deze avond sprekers uitgenodigd die veel weten over deze ontwikkeling. Zij hadden voor hun gemeente bijgedragen aan deze plannen:

Arnoud Beens (Gemeente Zaanstad) lichtte het plan ‘ZaanIJ’ toe,
Bart Vlaanderen (Gemeente Amsterdam) legde uit wat ‘Havenstad’ moet gaan worden
– en Frits Palmboom (MAAK.meester Zaanstad) lichtte de ambities vanuit de nota ‘MaakZaanstad’ toe.

Uiteraard kregen bezoekers van de avond de gelegenheid om vragen te stellen of hun mening te geven.

 

https://app.anp.nl/r/3cb2b6f5e430e5bee9b4086188eb291d7dd6fce9b16b7f1f0d0b60559276dc8e9c566b15b4882721d85a93c24c3001cdbe952d5342904f7d1e135e32f59fa93c8eaace804bcda5e5bb648f8c69fadb7f

https://zaanij.nl/wp-content/uploads/2016/07/20170424_ERverkenning_noordelijkeZaanIJoevers.pdf

 

Lees hier  een artikel uit het Noord Hollands Dagblad van 15 februari 2018

About the Author

Related Posts

Sorry, nothing here!

Leave a Reply