Dossiers
Zorg en Wonen

Babel heeft al eerder aandacht besteed aan dit thema, maar momenteel is het actueler dan ooit. Eind 2018 zal een compleet vernieuwd Zaans Medisch Centrum (ZMC) zijn verrezen. Behalve een ziekenhuis komt er een zorgboulevard met paramedische voorzieningen, evenals een XL-supermarkt. Al met al een megaontwikkeling voor Zaanstad. Hoewel ‘de mens’ in de visie centraal staat roepen de plannen toch vooral het beeld op van een separate zorgenclave, welke nauwelijks een relatie heeft met zijn omgeving. In hoeverre hebben ook de omringende buurten baat bij dit nieuwe cluster? Die vraag dringt zich des te meer op nu in Zaanstad – net als in veel andere steden – ondanks de toenemende vergrijzing verzorgingshuizen moeten sluiten. Dat roept niet alleen de vraag op wat er met de vrijgekomen panden moet gebeuren, maar vooral wat er voor nodig is om de groeiende groep ouderen daadwerkelijk langer thuis te laten wonen. Dat vraagt naast aangepaste huisvesting en technische hulpmiddelen om zorg- en dienstverleningsarrangementen op maat, waarbij een groeiend beroep wordt gedaan op mantelzorg van familie en buurtgenoten. Daarnaast zien we de laatste tijd steeds vaker initiatieven ontstaan van senioren, die in het kader van Collectief Particulier Opdrachtgeverschap met elkaar hun eigen woon/zorgarrangement ontwikkelen.

Babels activiteiten

  • Architectuurdebat in de Zaanstreek
  • Babel architectuurprijs
  • Architectuur rondleidingen in Zaanstad
  • Podium voor debat en ontwerp
  • Films, excursies en meer

2015 “Zorgen voor vandaag en morgen”

  Onze activiteiten rond het thema ‘Zorgen voor vandaag en morgen’ trokken in 2014 veel deelnemers en bezoekers, waarbij een groot aantal nieuwe gezichten. Het was duidelijk dat dit thema leeft onder bewoners en professionals. In de bijeenkomsten werd gesproken...

2014 “Zorgen voor de dag van morgen”

   De toenemende vergrijzing samen met het beleid dat ouderen langer thuis moeten  blijven wonen heeft een grote impact op de woon- en leefsituatie van ouderen en de vorm en inhoud van de zorg en de druk op de voorzieningen.  Desondanks moeten verzorgingshuizen...

2015 BabelKreativ: “Geef verbeelding aan vergrijzing”

BabelKreativ, 6 juni 2015     "Wat betekent vergrijzing voor ons wonen? Hoe zien ons huis en wijk eruit als we straks 85+ zijn? Wat is jouw beeld als professional van de toekomstige leefomgeving en welke voorzieningen zijn er nodig om langer thuis te wonen. Help jij...

2015 BabelLab: “Gezond oud wonen aan de Zaan”

BabelLab, 20 april 2015     Vraag aan toekomstige ouderen: Wat betekent Gezond oud wonen voor jou? Onze huizen, wijken en voorzieningen zijn bedacht voor gezonde mensen. Vergrijzing en langer thuis wonen gaan meestal over zorg....

Laatste bericht

Laatste bericht