Zorg en Wonen

Babel heeft al eerder aandacht besteed aan dit thema, maar momenteel is het actueler dan ooit. Eind 2018 zal een compleet vernieuwd Zaans Medisch Centrum (ZMC) zijn verrezen. Behalve een ziekenhuis komt er een zorgboulevard met paramedische voorzieningen, evenals een XL-supermarkt. Al met al een megaontwikkeling voor Zaanstad. Hoewel ‘de mens’ in de visie centraal staat roepen de plannen toch vooral het beeld op van een separate zorgenclave, welke nauwelijks een relatie heeft met zijn omgeving. In hoeverre hebben ook de omringende buurten baat bij dit nieuwe cluster? Die vraag dringt zich des te meer op nu in Zaanstad – net als in veel andere steden – ondanks de toenemende vergrijzing verzorgingshuizen moeten sluiten. Dat roept niet alleen de vraag op wat er met de vrijgekomen panden moet gebeuren, maar vooral wat er voor nodig is om de groeiende groep ouderen daadwerkelijk langer thuis te laten wonen. Dat vraagt naast aangepaste huisvesting en technische hulpmiddelen om zorg- en dienstverleningsarrangementen op maat, waarbij een groeiend beroep wordt gedaan op mantelzorg van familie en buurtgenoten. Daarnaast zien we de laatste tijd steeds vaker initiatieven ontstaan van senioren, die in het kader van Collectief Particulier Opdrachtgeverschap met elkaar hun eigen woon/zorgarrangement ontwikkelen.

Een atelier om in een vroeg stadium ideeën op te doen voor het latere ontwerp is niet heel gebruikelijk in de strakke ontwerpproces. Woningcorporatie WormerWonen mobiliseerde de denkkracht van architectuurplatform Babel voor de uitbreiding van de Amandelbloesem. Hoe kan het voormalige verzorgingshuis nog meer voor...

Het met sluiting bedreigde verzorgingshuis Amandelbloesem is op een voor de Zaanstreek unieke manier voortgezet. De combinatie van wonen en een actieve rol voor de buurt werd mogelijk toen corporatie WormerWonen het complex kocht, verbouwde en het buurtinitiatief en zorg onderdak bood. Woensdag 13 juli 2016 is er een...

  Onze activiteiten rond het thema ‘Zorgen voor vandaag en morgen’ trokken in 2014 veel deelnemers en bezoekers, waarbij een groot aantal nieuwe gezichten. Het was duidelijk dat dit thema leeft onder bewoners en professionals. In de bijeenkomsten werd gesproken over vragen als hoe willen we oud worden en hoe kan/moet...

   De toenemende vergrijzing samen met het beleid dat ouderen langer thuis moeten  blijven wonen heeft een grote impact op de woon- en leefsituatie van ouderen en de vorm en inhoud van de zorg en de druk op de voorzieningen.  Desondanks moeten verzorgingshuizen  sluiten. Dat roept niet alleen de vraag op wat er met de...

BabelKreativ, 6 juni 2015     “Wat betekent vergrijzing voor ons wonen? Hoe zien ons huis en wijk eruit als we straks 85+ zijn? Wat is jouw beeld als professional van de toekomstige leefomgeving en welke voorzieningen zijn er nodig om langer thuis te wonen. Help jij ons mee de vergrijzing te verbeelden?” Zaterdag 6 juni...

BabelLab, 20 april 2015     Vraag aan toekomstige ouderen: Wat betekent Gezond oud wonen voor jou? Onze huizen, wijken en voorzieningen zijn bedacht voor gezonde mensen. Vergrijzing en langer thuis wonen gaan meestal over zorg. Maar wat betekenen beperkte mobiliteit en zorg aan huis voor wonen?  Je huis, de straat en...