Zorg en Wonen

Babel heeft al eerder aandacht besteed aan dit thema, maar momenteel is het actueler dan ooit. Eind 2018 zal een compleet vernieuwd Zaans Medisch Centrum (ZMC) zijn verrezen. Behalve een ziekenhuis komt er een zorgboulevard met paramedische voorzieningen, evenals een XL-supermarkt. Al met al een megaontwikkeling voor Zaanstad. Hoewel ‘de mens’ in de visie centraal staat roepen de plannen toch vooral het beeld op van een separate zorgenclave, welke nauwelijks een relatie heeft met zijn omgeving. In hoeverre hebben ook de omringende buurten baat bij dit nieuwe cluster? Die vraag dringt zich des te meer op nu in Zaanstad – net als in veel andere steden – ondanks de toenemende vergrijzing verzorgingshuizen moeten sluiten. Dat roept niet alleen de vraag op wat er met de vrijgekomen panden moet gebeuren, maar vooral wat er voor nodig is om de groeiende groep ouderen daadwerkelijk langer thuis te laten wonen. Dat vraagt naast aangepaste huisvesting en technische hulpmiddelen om zorg- en dienstverleningsarrangementen op maat, waarbij een groeiend beroep wordt gedaan op mantelzorg van familie en buurtgenoten. Daarnaast zien we de laatste tijd steeds vaker initiatieven ontstaan van senioren, die in het kader van Collectief Particulier Opdrachtgeverschap met elkaar hun eigen woon/zorgarrangement ontwikkelen.

Sorry, nothing here!