Dossiers
Zaan en IJ

Het gebiedsprogramma Zaan IJ is voor de komende decennia de belangrijkste drager voor de Zaanse stedelijke vernieuwingsopgave. Het programma heeft tot nu toe vooral ingezet op creëren van goede randvoorwaarden (smeden van coalities (zoals op het Hembrugterrein), versoepeling van regelgeving (o.a. via de Crisis- en Herstelwet) en binnenhalen van subsidies (voor restauratie van erfgoed). Op het Hembrugterrein – een voormalig terrein van Defensie, gelegen op de grens van Zaan en Noordzeekanaal – begint de herontwikkeling zich na jaren van stagnatie daadwerkelijk fysiek af te tekenen. Nadat rijk, provincie en gemeente overeenstemming hadden bereikt over samenwerking en aanpak kon met behulp van forse subsidies vanuit provincie en Rijk gestart worden met het herstel en hergebruik van een aantal monumentale panden op een deel van het terrein. Het huidige scenario is gebaseerd op geleidelijkheid en gaat er van uit dat de markt op den duur het stokje overneemt. Voor het overige richt Zaanstad zich op kleinschalige ontwikkeling van wonen en werken op braakliggende terreinen en in vrijgekomen panden, binnen bestaande kernen en bebouwingslinten en van organische transformatie van verouderde bedrijventerreinen. In het themablok ‘Op safari langs Zaan en IJ’ ging Babel in 2014 op zoek naar het gemeenschappelijke van Zaan en IJ en heeft de verbinding gelegd met de stedelijke ontwikkeling in Amsterdam-Noord. Tijdens onze fietssafari naar Amsterdam-Noord bezochten we inspirerende plekken en projecten op het gebied van zelfbouw, herbestemming van erfgoed, cultuur, verduurzaming en inspirerende voorbeelden gezien van tijdelijk gebruik. Ook in het Babel Cinema-programma en de Dag van de Architectuur stonden in het teken van verbinding, kennismaking en uitwisseling tussen Amsterdam-Noord en Zaanstad. (Op de Dag van de Architectuur pendelde zelfs een door het GVB gesponsorde veerpont tussen Amsterdam-Noord en Zaandam) Hierdoor hebben we ook onze contacten met organisaties in Amsterdam, waaronder Arcam, kunnen aanhalen.

Babels activiteiten

  • Architectuurdebat in de Zaanstreek
  • Babel architectuurprijs
  • Architectuur rondleidingen in Zaanstad
  • Podium voor debat en ontwerp
  • Films, excursies en meer
Verslag gebiedsmeet-up

Verslag gebiedsmeet-up

Verslag gebiedsmeet-up ‘De Metropoolregio Amsterdam en haar nieuwe Zaankanters’ Wanneer voelt een nieuwe bewoner van de Zaanstreek zich eigenlijk een Zaankanter? Bij een eerste peiling onder de bezoekers van de gebiedsmeet-up die architectuurplatform Babel op 21 juni...

2015 Gebiedsontwikkeling 3.0 -lees verslag

Zaanstad en Amsterdam hebben in het programma ZaanIJ een programma gedefinieerd met ambities voor het realiseren  een grootstedelijk woon/werkgebied langs de oevers van Zaan en IJ. In een aantal gevallen verloopt de uitvoering daarvan nog moeizaam en zit op slot. We...

2014 “Zaan en IJ”: Zaanstad in verbinding met Amsterdam Noord

  Binnen de Metropoolregio Amsterdam is Zaan-IJ aangewezen als het waterfront waar zich in de toekomst een nieuw grootstedelijk woon-/werkmilieu moet kunnen ontwikkelen met 7.000 woningen en 450.000 m2 vloeroppervlakte voor bedrijven en voorzieningen. Tussen...

Uitgelicht bericht

Podcastreeks (N)ooit gebouwd Zaanstad

In 2024 bestaat gemeente Zaanstad vijftig jaar. Babel kijkt de komende twee jaar voor- en achteruit. In deze podcastreeks spreken we over indrukwekkende bouwplannen die (n)ooit zijn gerealiseerd.

Lees meer

Uitgelicht bericht

Podcastreeks (N)ooit gebouwd Zaanstad

In 2024 bestaat gemeente Zaanstad vijftig jaar. Babel kijkt de komende twee jaar voor- en achteruit. In deze podcastreeks spreken we over indrukwekkende bouwplannen die (n)ooit zijn gerealiseerd.

Lees meer