Wonen en Werken

Wonen en werken een spannende combinatie Wonen en werken zitten elkaar soms in de weg en belemmeren zowel de ontwikkeling van een leefbare stad als de economisch belangrijke bedrijvigheid. In een dialoog over de belemmeringen en de verschillende belangen zijn we in 2014 met een Babel Salon gestart met het onderzoeken hoe wonen en werken in een goede balans in de toekomst samen kunnen gaan. Gebleken is dat de partijen niet eens zoveel van mening verschillen. Technische mogelijkheden, financieringen en de termijn waarop veranderingen haalbaar zijn bepalen in veel gevallen de opstelling. In september 2014 volgde een inspirerende excursie naar Manchester. In dit jaarprogramma 2015 verdiepen wij ons verder in de factoren die van belang zijn bij de transitie naar een goede balans tussen wonen en werken.

De bijeenkomst over toekomstperspectieven voor de Achtersluispolder op 5 oktober 2018 had als motto de vraag meegekregen: “Hoe gaat de Achtersluispolder Amsterdam en Zaanstad verbinden”. Wie nu vanuit Zaandam over de Noorder IJ- en Zeedijk fietst – om vervolgens via een stuk snelfietspad Amsterdam binnen te komen –...

Woensdag 18 februari startte Stichting Babel, om 20.00 uur in de Stoomhal te Wormer, een gesprek over  de structurele verandering die de Metropoolregio Amsterdam moet doormaken om aan de woningbehoefte voor de toekomst te voldoen en welke problemen, (on)mogelijkheden en voorwaarden daarbij aan de orde zijn om de...

Vrijdag 16 januari 2015 vond deze excursie plaats. Hoe vinden elders transformatieontwikkelingen plaats, welke oplossingen heeft men gevonden voor de combinatie van wonen en werken, wat zijn de resultaten tot nu toe wat kunnen we daarvan leren voor onze regio ? Dat stond centraal in deze Babel BinnenlandExcursie. Lees...

  Zaanstad is op zoek naar een nieuwe balans tussen en nieuwe combinaties van wonen en werken. De binnenstedelijke Industriële bedrijvigheid, die de Zaanstreek al eeuwenlang kenmerkt, levert steeds vaker problemen op nu in de toekomst alleen nog maar binnenstedelijk gebouwd kan worden. Niet alleen de milieucontouren...