Wonen en Werken

Wonen en werken een spannende combinatie Wonen en werken zitten elkaar soms in de weg en belemmeren zowel de ontwikkeling van een leefbare stad als de economisch belangrijke bedrijvigheid. In een dialoog over de belemmeringen en de verschillende belangen zijn we in 2014 met een Babel Salon gestart met het onderzoeken hoe wonen en werken in een goede balans in de toekomst samen kunnen gaan. Gebleken is dat de partijen niet eens zoveel van mening verschillen. Technische mogelijkheden, financieringen en de termijn waarop veranderingen haalbaar zijn bepalen in veel gevallen de opstelling. In september 2014 volgde een inspirerende excursie naar Manchester. In dit jaarprogramma 2015 verdiepen wij ons verder in de factoren die van belang zijn bij de transitie naar een goede balans tussen wonen en werken.

Sorry, nothing here!