Wie maakt Zaanstad?

Wie maakt Zaanstad draait om de vraag welke actoren, in welke processen, in staat kunnen zijn de programmatische en stedenbouwkundig/architectonische kwaliteit te produceren, die Zaanstad in de (nabije) toekomst nodig heeft. Babel kijkt met de vraag Wie maakt Zaanstad met de belangrijkste actoren terug op de processen tot nu toe. Wat zijn de factoren geweest die bepalend waren voor het resultaat en de kwaliteit van de (her)ontwikkeling van Zaanstad? En dat natuurlijk vooral met als doel te onderzoeken wat we daarvan kunnen leren voor de toekomst. Wat werkt ook in de toekomst nog en waar zullen we andere paden moeten ontdekken. De nadruk ligt dan op de vraag Wie maakt Zaanstad vandaag en morgen. In de achterliggende periode hebben twee grote gebiedsontwikkelingen de ontwikkeling van Zaanstad gedomineerd: Inverdan (centrum herontwikkeling in Zaandam) en Saendelft (Vinex/Vinac). Beide megaprojecten zijn aanzienlijk gevorderd, maar er resteren nog aanzienlijke (woningbouw)opgaven. Herontwikkeling van deelplannen en nieuwe vormen van opdrachtgeverschap en financiering zijn actueel. Nieuwe grote gebiedsontwikkelingen staan in Zaanstad niet op stapel. In de toekomst gaat het in Zaanstad vooral om kleinschaliger nieuwbouw en buurtvernieuwingsprojecten, organische transformatie van bedrijfsterreinen naar gemengde woon-werk wijken. De toekomstige ontwikkeling van de ruimtelijke kwaliteit en dynamiek in Zaanstad zal vooral de resultante zijn van een sneeuwbal van kleine en middelgrote ontwikkelingen, of het uitblijven hiervan. Wat leren we van het verleden en welke coalities en samenwerkingsvormen hebben kans van slagen in de komende jaren, waarin veel kleinschaliger ontwikkelingen zullen plaatsvinden. Veelal op basis van bottom-up initiatieven? De gemeente Zaanstad probeert de woningbouw op kleine en middelgrote bouwlocaties in gemeentelijk eigendom, na het terugtrekken van ontwikkelaars, alsnog van de grond te krijgen d.m.v. CPO. Het is nog erg onzeker in welke vorm dit gaat lukken. Wie maakt Zaanstad omvat een cyclus van 2 à 3 interactieve debatbijenkomsten, in combinatie met locatie- excursie. Babel wil deze activiteit uitvoeren in wisselwerking met Platform 31 en de Vereniging Deltametropool door actuele informatie en prikkelende inzichten uit hun netwerk los te laten op de vraag “Wie maakt Zaanstad ” en anderzijds de resultaten terugkoppelen.

Inleiding Wat nou als je mensen zelf laat bouwen, als initiatieven de ruimte krijgen om met de som van verschillende behoeften te realiseren wat hen allen past? Als de gemeente Zaanstad naast standaardbouw ruimte geeft aan andere manierem van denken, ontwikkelen en bouwen is dat misschien de oplossingen voor...

Terwijl de reguliere woningbouw door de crisis vrijwel was stil gevallen, kwam in Amsterdam Noord een reeks unieke projecten van de grond. Op braakliggende terreinen tussen de industrieën van Buiksloterham startte de bouw van bijzondere en duurzame woongebouwen. Bottom up, met architecten in een nieuwe initiatief...

                                                                          Foto’s van Caroline (HOEZO) en Nicolette (BABEL)  

Dinsdag, 17 november 2015         Nieuwe dorpslinten… onder deze intrigerende titel schetsten drie samenwerkende Zaanse woningmarkt experts nieuwe perspectieven voor uitbreiding en vernieuwing van de Zaanse woningvoorraad. Karin Hoorn, Robert de Joode, en Sjoerd Hoorn lieten in café ‘de Fabriek’ in Zaandam a.h.v....

MAAK.Zaanstad is een platform waar bestuur, professionals en inwoners met elkaar in gesprek kunnen gaan. Een platform met vele mogelijke uitingsvormen: online, in werkateliers, bijeenkomsten op scholen en in bedrijven, of langs de lijn bij sportverenigingen. De afgelopen weken is MAAK.Zaanstad in gesprek geweest met...

De Zaanse woningbouw architectuur kreeg een nieuwe impuls door een spannend initiatief van woningcorporatie Parteon. Donderdag 15 oktober om 20.00 uur in de Verkadezaal van Fluxus, onthulde Cees van Boven, directeur-bestuurder van Parteon het initiatief en vertelde hij over de ambitie van een “nieuwe Zaanse...

Rondleiding 28 juni 2015                   Saendelft is inmiddels een bekende Zaanse woonwijk. Maar met welke bedoelingen ontstond deze twintig jaar geleden op de tekentafels en wat waren de ontwerpideeën? In het kader van de Dag van de Architectuur op zondag 28 juni organiseerde de Stichting Babel, met als uitgangspunt het...