2012 Vormgeving van kwaliteit

Het jaarprogramma voor 2012 heeft als overkoepelend thema “Vormgeving van Kwaliteit”. Aan de hand van drie invalshoeken (proces, ontwerp en verleiding) probeert Babel dit jaar in themadiscussies, workshops, excursies, salonavonden en films antwoord te gaan geven op vragen als wat de invloed van – en de eisen zijn aan – vormgeving van kwaliteit, hoe je kwaliteit (h)erkent en hoe deze te vertalen is binnen de Zaanse situatie. Een primaire vraag is of kwaliteit eigenlijk te sturen is of dat alleen achteraf beschouwd kan worden of iets superioriteit heeft? Kwaliteit lijkt vooral een beleving, maar hoe ervaar of beoordeel je of iets goed of slecht is, mooi of lelijk? Is dit te beïnvloeden en hoe doe je dit dan? Door diverse aspecten van de vormgeving van kwaliteit onder de loep te nemen en te onderzoeken, hoopt Babel dat er bewuster gekeken en nagedacht zal worden over de bedoeling en het succes achter ontwerpen van o.a. openbare ruimtes, woningen, design en (industriële) producten. Als dit begrip doorgrond is kan deze uitkomst bijv. worden ingezet om vormgeving in het algemeen en de gebouwde omgeving in het bijzonder van een hoger kaliber te voorzien.

Sorry, nothing here!