2013 Duurzaamheid, een dijk van een ambitie

Duurzaamheid is een heel breed en veel omvattend begrip. In de architectuur gaat duurzaamheid meestal over technische innovatie, hergebruik en herbestemming. Een ander aspect is echter ook sociale duurzaamheid. Babel wil het begrip duurzaamheid daarom dit jaar concreet, tastbaar en ook op het persoonlijke vlak aanspreken. Het doel om klimaatneutraal te worden, de gemeente Zaanstad zelfs al in 2020, kan namelijk alleen worden behaald als bedrijven, corporaties, ontwikkelaars en vooral ook bewoners meedoen. Uit onderzoek blijkt namelijk dat ‘de gemiddelde Nederlander onbewust onbekwaam is als het gaat om duurzaamheid en energieverbruik’. En de jongeren van nu lijken minder milieubewust dan die van tien jaar geleden. Is aandacht voor milieu en duurzaamheid eigenlijk wel ‘cool’? “Als de dijk doorbreekt wordt eerst het gat gevuld en pas daarna aan de rekening gedacht”. Wat voor zandzakken gebruiken we? Hoe krijgen we ze op de juiste plek en hoe zorgen we samen voor een stevige en betrouwbare dijk? Het jaarthema loopt als een rode draad door alle activiteiten in de programmering.

  BabelCinema   10 februari 2013     Onafhankelijk van de bestaande machtsstructuren, werken mensen wereldwijd aan een andere toekomst. Het is crisis. De economie draait niet meer, met het milieu en het klimaat gaat het de slechte kant op. En ook de mens gaat er onderdoor. Voor zover mensen niet ziek worden van...

BabelDebat 11 februari 2013             Het noordelijk deel van de Zaan is een bijzondere locatie, waar de Zaan geleidelijk overgaat in het veenweide landschap. Zoals in de rest van de Zaanstreek gaat dit gepaard met grote contrasten. Hier zien we de fabriekscomplexen, meelfabriek Meneba en veevoederfabriek Brokking, als...

BabelDebat 13 maart 2013 Hoe zijn huidige bewoners en bestaande bedrijven bezig met duurzaamheid? Wat kunnen we zelf doen? In de woningbouw zijn in de afgelopen jaren steeds regels en voorschriften voor nieuwbouw op het gebied van veiligheid, gezondheid, bruikbaarheid, energiezuinigheid en milieu geformuleerd. De...

4 april t.m 3 mei 2013 Het werk van de Almeerse architect René van Zuuk is passend en uniek gerelateerd aan de omgeving waarin het is bedacht. Stijlvolle ontwerpen, waarbij geen etage of daklijn gelijk is, terwijl de functionaliteit van het ontwerp maximaal is. De vaak bijzondere gevelbekledingen zijn geïnspireerd op...

BabelExcursie binnenland 19 april 2013 Duurzame gebouwen zijn interessant om over te spreken en te lezen, maar nog leuker om te zien. Tijdens deze excursie werd een bezoek gebracht aan een aantal ecologische projecten in Midden-Nederland. Op de locaties werd gezorgd voor rondleidingen van architecten en gebruikers....

BabelSalon 23 april 2013                   In november 2012 is de zesjarige BabelSalon-periode onder auspiciën van Ellie Lissenberg en Jaap Franse succesvol afgesloten. In 2013 hebben andere betrokkenen bij Babel als vervolg hierop drie BabelSalon bijeenkomsten ‘nieuwe stijl’ georganiseerd. Het Salonpodium bood ditmaal...

BabelDebat 15 mei 2013               De oorspronkelijke grootschalige vernieuwing van Poelenburg heeft plaats  gemaakt voor ontwikkeling en renovatie in fases. Alle partijen hebben samen gekeken wat er met de huidige middelen op dit moment wel mogelijk is voor de wijk. Wordt er misschien minder gesloopt en zoveel mogelijk...

BabelExcursie, 23 – 26 mei 2013 De 4-daagse internationale BabelExcursie had voor 2013 als doel, de fraaie Zuid-Duitse stad München. In deze stad is (net als in andere delen van Duitsland) veel aandacht voor duurzaamheid.  München beschikt over een mooie oude  – na de 2e wereldoorlog  grotendeels herbouwde –...

BabelKreativ 8 juni 2013               Tijdens deze BabelKreativ ontwikkelden creatieve jonge mensen ideeën voor ruimtelijke knelpunten. De workshop werd dit jaar gekoppeld aan het jaarthema duurzaamheid. Het hebben van gas, water en riolering is heel normaal. Maar wat nu als we die niet hebben? Omdat het gebied afgelegen...

BabelSalon 18 juni 2015                 Politieke Participatie: Publiek of Privé? Twitteren met de wethouder, vrienden worden met politici op Facebook en reacties plaatsen op de weblogs van politieke partijen. Sociale media en politieke participatie lijken hand in hand te gaan. Maar veel burgers zijn huiverig om hun privacy...