Dossiers
2014 Babel slaat bruggen

In de huidige onzekere tijden zien we geplande ontwikkelingen tot stilstand komen. De crisis blijkt een voedingsbodem voor nieuwe kansen en mogelijkheden. Begrippen als eigen kracht, organische stedenbouw, de spontane stad, uitnodigingsplanologie en deregulering komen in de plaats van klassieke rolverdeling en traditionele verhoudingen. Daarom starten we met een vernieuwende aanpak. We willen nadrukkelijk onze positie/invloed als lokale ‘spin in het web’ aanwenden om het debat te voeren en daadwerkelijk beweging te stimuleren. Nu de gemeente steeds meer terugtreedt en eigen initiatief en ondernemerschap propageert is het zaak met andere partijen te verkennen hoe het anders kan. Het jaarthema dat we hebben gekozen is “Babel slaat bruggen”. We verkennen de mogelijkheden a.h.v. drie actuele thema’s: ‘Zorgen voor vandaag en Morgen’; ‘Safari langs Zaan en IJ’; en ‘Wonen en werken: een spannende combinatie’. We zoeken naar nieuwe verhoudingen, vormen van crossectorale samenwerking en initiatieven. Hoe kan het anders en leidt het tot bruikbare oplossingen in de Zaanstreek.

Babels activiteiten

  • Architectuurdebat in de Zaanstreek
  • Babel architectuurprijs
  • Architectuur rondleidingen in Zaanstad
  • Podium voor debat en ontwerp
  • Films, excursies en meer

2014 Vriendendag

11 december 2014         Al jaren organiseert Babel ergens in de loop van het jaar een Vriendendag voor allen die ons een warm hart toedragen en het mogelijk maken dat we überhaupt bestaan: sponsoren en subsidiegevers, vrijwilligers en het comité...

2014 “Zaan en IJ”: Zaanstad in verbinding met Amsterdam Noord

  Binnen de Metropoolregio Amsterdam is Zaan-IJ aangewezen als het waterfront waar zich in de toekomst een nieuw grootstedelijk woon-/werkmilieu moet kunnen ontwikkelen met 7.000 woningen en 450.000 m2 vloeroppervlakte voor bedrijven en voorzieningen. Tussen...

2014 BabelDebat: ‘Debat met de stad’

BabelDebat 29 januari 2014                 Waarom een debat met de stad? Zaanstad moet ingrijpend bezuinigen als gevolg van decentralisatie van taken van de rijksoverheid naar de gemeenten, vergezeld van minder middelen dan daar...

2014 “Wonen en Werken, een spannende combinatie”

  Zaanstad is op zoek naar een nieuwe balans tussen en nieuwe combinaties van wonen en werken. De binnenstedelijke Industriële bedrijvigheid, die de Zaanstreek al eeuwenlang kenmerkt, levert steeds vaker problemen op nu in de toekomst alleen nog maar...

Uitgelicht bericht

Podcastreeks (N)ooit gebouwd Zaanstad

In 2024 bestaat gemeente Zaanstad vijftig jaar. Babel kijkt de komende twee jaar voor- en achteruit. In deze podcastreeks spreken we over indrukwekkende bouwplannen die (n)ooit zijn gerealiseerd.

Lees meer

Uitgelicht bericht

Podcastreeks (N)ooit gebouwd Zaanstad

In 2024 bestaat gemeente Zaanstad vijftig jaar. Babel kijkt de komende twee jaar voor- en achteruit. In deze podcastreeks spreken we over indrukwekkende bouwplannen die (n)ooit zijn gerealiseerd.

Lees meer