2014 Babel slaat bruggen

In de huidige onzekere tijden zien we geplande ontwikkelingen tot stilstand komen. De crisis blijkt een voedingsbodem voor nieuwe kansen en mogelijkheden. Begrippen als eigen kracht, organische stedenbouw, de spontane stad, uitnodigingsplanologie en deregulering komen in de plaats van klassieke rolverdeling en traditionele verhoudingen. Daarom starten we met een vernieuwende aanpak. We willen nadrukkelijk onze positie/invloed als lokale ‘spin in het web’ aanwenden om het debat te voeren en daadwerkelijk beweging te stimuleren. Nu de gemeente steeds meer terugtreedt en eigen initiatief en ondernemerschap propageert is het zaak met andere partijen te verkennen hoe het anders kan. Het jaarthema dat we hebben gekozen is “Babel slaat bruggen”. We verkennen de mogelijkheden a.h.v. drie actuele thema’s: ‘Zorgen voor vandaag en Morgen’; ‘Safari langs Zaan en IJ’; en ‘Wonen en werken: een spannende combinatie’. We zoeken naar nieuwe verhoudingen, vormen van crossectorale samenwerking en initiatieven. Hoe kan het anders en leidt het tot bruikbare oplossingen in de Zaanstreek.

11 december 2014         Al jaren organiseert Babel ergens in de loop van het jaar een Vriendendag voor allen die ons een warm hart toedragen en het mogelijk maken dat we überhaupt bestaan: sponsoren en subsidiegevers, vrijwilligers en het comité van aanbeveling. Met hen keken we deze laatste avond terug naar het effect...

  Binnen de Metropoolregio Amsterdam is Zaan-IJ aangewezen als het waterfront waar zich in de toekomst een nieuw grootstedelijk woon-/werkmilieu moet kunnen ontwikkelen met 7.000 woningen en 450.000 m2 vloeroppervlakte voor bedrijven en voorzieningen. Tussen Zaanstad en Amsterdam-Noord ligt langs het water een gebied...

   De toenemende vergrijzing samen met het beleid dat ouderen langer thuis moeten  blijven wonen heeft een grote impact op de woon- en leefsituatie van ouderen en de vorm en inhoud van de zorg en de druk op de voorzieningen.  Desondanks moeten verzorgingshuizen  sluiten. Dat roept niet alleen de vraag op wat er met de...

BabelDebat 29 januari 2014                 Waarom een debat met de stad? Zaanstad moet ingrijpend bezuinigen als gevolg van decentralisatie van taken van de rijksoverheid naar de gemeenten, vergezeld van minder middelen dan daar voor nodig is. Tevens zijn de inkomsten van de gemeente als gevolg van de crisis aanzienlijk...

  Zaanstad is op zoek naar een nieuwe balans tussen en nieuwe combinaties van wonen en werken. De binnenstedelijke Industriële bedrijvigheid, die de Zaanstreek al eeuwenlang kenmerkt, levert steeds vaker problemen op nu in de toekomst alleen nog maar binnenstedelijk gebouwd kan worden. Niet alleen de milieucontouren...