2014 Babel slaat bruggen

In de huidige onzekere tijden zien we geplande ontwikkelingen tot stilstand komen. De crisis blijkt een voedingsbodem voor nieuwe kansen en mogelijkheden. Begrippen als eigen kracht, organische stedenbouw, de spontane stad, uitnodigingsplanologie en deregulering komen in de plaats van klassieke rolverdeling en traditionele verhoudingen. Daarom starten we met een vernieuwende aanpak. We willen nadrukkelijk onze positie/invloed als lokale ‘spin in het web’ aanwenden om het debat te voeren en daadwerkelijk beweging te stimuleren. Nu de gemeente steeds meer terugtreedt en eigen initiatief en ondernemerschap propageert is het zaak met andere partijen te verkennen hoe het anders kan. Het jaarthema dat we hebben gekozen is “Babel slaat bruggen”. We verkennen de mogelijkheden a.h.v. drie actuele thema’s: ‘Zorgen voor vandaag en Morgen’; ‘Safari langs Zaan en IJ’; en ‘Wonen en werken: een spannende combinatie’. We zoeken naar nieuwe verhoudingen, vormen van crossectorale samenwerking en initiatieven. Hoe kan het anders en leidt het tot bruikbare oplossingen in de Zaanstreek.

Sorry, nothing here!