Dossiers
2020 Een onvoorspelbaar jaar

Toen medio maart 2020 alle bijeenkomsten en vergaderingen uit de agenda moesten worden geschrapt, had Babel een goede start van 2020 achter de rug. De presentatie door Mecanoo architecten van de ontwerpstudie voor het Meneba complex had een record aantal bezoekers getrokken en de eerste groepen basisschool leerlingen hadden enthousiast de architectuur speurtocht door de voormalige Verkade fabrieken aan de Westzijde gedaan en hun opgedane kennis toegepast bij het construeren van bruggen en toren van saté stokjes.

De voor 20 maart geplande excursie naar Helmond en Eindhoven kon uiteraard niet doorgaan en ook de activiteiten voor april tot juni zijn opgeschort, zoals de fietsexcursie door het veenweidegebied, de bijeenkomsten over grote woningbouwprojecten rond Zaanse stationslocaties, de uitreiking van de Babel Architectuurprijs 2020.

Het dossier met uitgevoerde activiteiten zal zich in 2020 dus slechts langzaam vullen, al hopen we dat er in de tweede helft van het jaar weer mogelijkheden ontstaan. Het is onvoorspelbaar in welke context onze presentatie- en debatbijeenkomsten dan zullen plaatsvinden. Er gaat een schok door onze maatschappij, en ook de wereld van wonen, werken, ontwerpen en bouwen gaat mogelijke grote veranderingen tegemoet. Babel hoopt een zinvolle bijdrage aan de discussie te kunnen blijven leveren, mogelijke in aangepaste vorm en reagerend op de maatschappelijke veranderingen.

Babels activiteiten

  • Architectuurdebat in de Zaanstreek
  • Babel architectuurprijs
  • Architectuur rondleidingen in Zaanstad
  • Podium voor debat en ontwerp
  • Films, excursies en meer

Laatste bericht

Babel blogt over het nieuwe wonen en werken

Vanwege strenge regels in het voorjaar van 2020 omtrent het Covid-19 virus mochten we beperkt naar buiten. Lees hier de blogs in onze serie ‘Wat is voor jou waardevol in je woonomgeving?’ over het nieuwe wonen en werken.

Lees meer

Laatste bericht

Babel blogt over het nieuwe wonen en werken

Vanwege strenge regels in het voorjaar van 2020 omtrent het Covid-19 virus mochten we beperkt naar buiten. Lees hier de blogs in onze serie ‘Wat is voor jou waardevol in je woonomgeving?’ over het nieuwe wonen en werken.

Lees meer