‘De Achtersluispolder is dé plek waar in een uitgekiend programma van wonen en bedrijvigheid definitief de verbinding met Amsterdam kan worden gelegd. Het is onvermijdelijk dat het stedelijke Amsterdam, dat inmiddels het NDSM-­terrein heeft bereikt, tot aan de Ring A10 zal doorgroeien.’ Een fragment uit de nota...