Dossiers
2019 Een nieuwe weg

Het vergroten van de betrokkenheid bij de kwaliteit van onze omgeving blijft een belangrijk uitgangspunt en doel. Daarbij blijft de focus vooral liggen op de fysieke kwaliteit op het gebied van landschappelijke ontwikkelingen, stedenbouw, architectuur en vormgeving in brede zin. We willen dat in de huidige tijd vanzelfsprekend plaatsen in een culturele, economische en sociaal-maatschappelijke context, zowel in de Zaanstreek als in de regio.
De route waarlangs wij dit willen bereiken kan gedeeltelijk worden betiteld als een nieuwe weg. Een nieuwe weg om een zo breed mogelijk publiek te bereiken, om de discussie over de genoemde thema’s te verbreden en in te spelen op actuele ontwikkelingen in en om de Zaanstreek.
Daarbij zal Babel altijd op een kritische wijze aandacht vragen voor kwaliteit, hoog ambitieniveau en diepgaande discussie. Daar waar mogelijk wil Babel meewerken aan de bevordering van de verbetering van de kwaliteit van de gebouwde omgeving in de stad en de regio. Ook als de initiatieven daartoe van andere organisaties komen.

Babels activiteiten

  • Architectuurdebat in de Zaanstreek
  • Babel architectuurprijs
  • Architectuur rondleidingen in Zaanstad
  • Podium voor debat en ontwerp
  • Films, excursies en meer

Verslag inspiratielezing door Ronald Rietveld

Inspiratielezing door Ronald Rietveld in Het HEM. Te midden van zijn kunstwerk Still Life, het eerste werk in de vaste collectie van Het HEM, sprak Ronald Rietveld van studio RAAAF

Babel Vriendendag 2019

Vele vrijwilligers en ‘vrienden van Babel’ kwamen op 22 november naar broedplaats de Hellema voor de jaarlijkse Vriendendag. Dit was een niet te missen kans om kennis te maken met de nieuwe Zaanse broedplaats.

Lezing door Ronald Rietveld in Het HEM

Donderdag 28 november om 16:30 uur spreekt Ronald Rietveld te midden van zijn kunstwerk Still Life in Het HEM over de projecten, het onderzoek en de multidisciplinaire werkwijze van studio RAAAF. Met zijn broer, filosoof Erik Rietveld, is hij medeoprichter...

Bijeenkomst over Zaanse woningbouw #2

Volgend op de eerste informatieavond over de cultuurhistorische waardering van de stedelijke ontwikkeling van Zaanstad, organiseren architectuurplatform Babel en Vereniging Zaans Erfgoed woensdag 13 november in De Vermaning een tweede bijeenkomst, met gastsprekers...

Bijeenkomsten over woningbouw

Architectuurplatform Babel en Vereniging Zaans Erfgoed organiseren in november twee bijeenkomsten over de cultuurhistorische waardering van de stedelijke ontwikkeling van Zaanstad. De vooroorlogse woningbouw staat centraal, maar ook de naoorlogse woningbouw krijgt...

Verslag gebiedsmeet-up

Verslag gebiedsmeet-up ‘De Metropoolregio Amsterdam en haar nieuwe Zaankanters’ Wanneer voelt een nieuwe bewoner van de Zaanstreek zich eigenlijk een Zaankanter? Bij een eerste peiling onder de bezoekers van de gebiedsmeet-up die architectuurplatform Babel op 21 juni...

24 september 2019 / Architectuurlezing door Liesbeth van der Pol

Architect en voormalig Rijksbouwmeester Liesbeth van der Pol was op dinsdag 24 september in De Stoomhal in Wormer de eerste spreker in een nieuwe reeks Babel-architectuurlezingen. Van der Pol vertelde over haar werk, haar werkwijze en de filosofie achter haar ontwerpen.

Zaanse Dag van de Architectuur

Net als vorig jaar organiseerde Babel in samenwerking met het HEMLAB in De Honigfabriek tijdens de Zaanse Dag van de Architectuur verschillende leuke activiteiten voor jong en oud.

Uitgelicht bericht

Podcastreeks (N)ooit gebouwd Zaanstad

In 2024 bestaat gemeente Zaanstad vijftig jaar. Babel kijkt de komende twee jaar voor- en achteruit. In deze podcastreeks spreken we over indrukwekkende bouwplannen die (n)ooit zijn gerealiseerd.

Lees meer

Uitgelicht bericht

Podcastreeks (N)ooit gebouwd Zaanstad

In 2024 bestaat gemeente Zaanstad vijftig jaar. Babel kijkt de komende twee jaar voor- en achteruit. In deze podcastreeks spreken we over indrukwekkende bouwplannen die (n)ooit zijn gerealiseerd.

Lees meer