Dossiers
2019 Een nieuwe weg

Het vergroten van de betrokkenheid bij de kwaliteit van onze omgeving blijft een belangrijk uitgangspunt en doel. Daarbij blijft de focus vooral liggen op de fysieke kwaliteit op het gebied van landschappelijke ontwikkelingen, stedenbouw, architectuur en vormgeving in brede zin. We willen dat in de huidige tijd vanzelfsprekend plaatsen in een culturele, economische en sociaal-maatschappelijke context, zowel in de Zaanstreek als in de regio.
De route waarlangs wij dit willen bereiken kan gedeeltelijk worden betiteld als een nieuwe weg. Een nieuwe weg om een zo breed mogelijk publiek te bereiken, om de discussie over de genoemde thema’s te verbreden en in te spelen op actuele ontwikkelingen in en om de Zaanstreek.
Daarbij zal Babel altijd op een kritische wijze aandacht vragen voor kwaliteit, hoog ambitieniveau en diepgaande discussie. Daar waar mogelijk wil Babel meewerken aan de bevordering van de verbetering van de kwaliteit van de gebouwde omgeving in de stad en de regio. Ook als de initiatieven daartoe van andere organisaties komen.

Babels activiteiten

  • Architectuurdebat in de Zaanstreek
  • Babel architectuurprijs
  • Architectuur rondleidingen in Zaanstad
  • Podium voor debat en ontwerp
  • Films, excursies en meer

22 november 2019 / Babel Vriendendag

Vele vrijwilligers en ‘vrienden van Babel’ kwamen op 22 november naar broedplaats de Hellema voor de jaarlijkse Vriendendag. Dit was een niet te missen kans om kennis te maken met de nieuwe Zaanse broedplaats.

Lezing door Ronald Rietveld in Het HEM

Donderdag 28 november om 16:30 uur spreekt Ronald Rietveld te midden van zijn kunstwerk Still Life in Het HEM over de projecten, het onderzoek en de multidisciplinaire werkwijze van studio RAAAF. Met zijn broer, filosoof Erik Rietveld, is hij medeoprichter...

24 september 2019 / Architectuurlezing door Liesbeth van der Pol

Architect en voormalig Rijksbouwmeester Liesbeth van der Pol was op dinsdag 24 september in De Stoomhal in Wormer de eerste spreker in een nieuwe reeks Babel-architectuurlezingen. Van der Pol vertelde over haar werk, haar werkwijze en de filosofie achter haar ontwerpen.

Zaanse Dag van de Architectuur

Net als vorig jaar organiseerde Babel in samenwerking met het HEMLAB in De Honigfabriek tijdens de Zaanse Dag van de Architectuur verschillende leuke activiteiten voor jong en oud.

Uitgelicht bericht

Uitgelicht bericht