2018 Zaanse eigen(zinnig)heid in de Metropoolregio (vervolg)

Dit is het vierde (en afsluitende) jaarprogramma van stichting Babel, binnen ons beleidsplan voor de periode 2015 – 2018. De koers van dat beleidsplan is herkenbaar in de activiteiten in 2018. Tegelijk blijven we inspelen op actuele vraagstukken van stedelijke ontwikkeling en ruimtelijke kwaliteit in de Zaanstreek en op maatschappelijk debat. Continuïteit van koers en flexibiliteit van concrete invulling kenmerken onze activiteiten. Net als in 2017, kan daarom ook in 2018 in de loop van het jaar een nieuwe activiteit worden toegevoegd en/of een geplande activiteit worden uitgesteld, of kan deze zelfs vervallen. In 2017 heeft Babel nieuwe contacten opgebouwd met jonge ontwerpers, die werken en/of wonen in de Zaanstreek en buiten onze programmaraad of werkgroepen actief zijn. De meer informele, netwerkachtige, samenwerking met die jonge ontwerpers kan in 2018 leiden tot activiteiten, die we bij het schrijven van dit jaarprogramma nog niet voorzien. We zijn er zelf benieuwd naar. De flexibiliteit en het verrassingselement in ons programma in 2018 kunnen hierdoor nog wat groter worden dan in de voorgaande jaren. Voor het jaarprogramma 2018 kiezen we, net als in de voorgaande jaren, voor een actueel overkoepelend thema. Zaanse eigen(zinnig)heid in de metropoolregio noemden we ons thema in 2017. Dat thema vinden we onverkort actueel. Zeker, omdat in 2018 een nieuwe gemeenteraad en gemeentebestuur de koers gaan uitzetten voor de ontwikkeling van Zaanstad binnen de MRA, met veel impact voor de bestaande kernen, wijken en buurten. Want op de horizon staat een stip van 20.000 nieuwe woningen, bij voorkeur te bouwen zonder aantasting van het buitengebied. Ook in 2018 staan de vrijwilligers van Babel klaar om een gevarieerd programma te organiseren, met onderwerpen op de vier verschillende schaalniveaus van ‘regio’, ‘stad’, ‘gebied’, ‘gebouw’.

Sorry, nothing here!