Dossiers
2018 Zaanse eigen(zinnig)heid in de Metropoolregio (vervolg)

Dit is het vierde (en afsluitende) jaarprogramma van stichting Babel, binnen ons beleidsplan voor de periode 2015 – 2018. De koers van dat beleidsplan is herkenbaar in de activiteiten in 2018. Tegelijk blijven we inspelen op actuele vraagstukken van stedelijke ontwikkeling en ruimtelijke kwaliteit in de Zaanstreek en op maatschappelijk debat. Continuïteit van koers en flexibiliteit van concrete invulling kenmerken onze activiteiten. Net als in 2017, kan daarom ook in 2018 in de loop van het jaar een nieuwe activiteit worden toegevoegd en/of een geplande activiteit worden uitgesteld, of kan deze zelfs vervallen. In 2017 heeft Babel nieuwe contacten opgebouwd met jonge ontwerpers, die werken en/of wonen in de Zaanstreek en buiten onze programmaraad of werkgroepen actief zijn. De meer informele, netwerkachtige, samenwerking met die jonge ontwerpers kan in 2018 leiden tot activiteiten, die we bij het schrijven van dit jaarprogramma nog niet voorzien. We zijn er zelf benieuwd naar. De flexibiliteit en het verrassingselement in ons programma in 2018 kunnen hierdoor nog wat groter worden dan in de voorgaande jaren. Voor het jaarprogramma 2018 kiezen we, net als in de voorgaande jaren, voor een actueel overkoepelend thema. Zaanse eigen(zinnig)heid in de metropoolregio noemden we ons thema in 2017. Dat thema vinden we onverkort actueel. Zeker, omdat in 2018 een nieuwe gemeenteraad en gemeentebestuur de koers gaan uitzetten voor de ontwikkeling van Zaanstad binnen de MRA, met veel impact voor de bestaande kernen, wijken en buurten. Want op de horizon staat een stip van 20.000 nieuwe woningen, bij voorkeur te bouwen zonder aantasting van het buitengebied. Ook in 2018 staan de vrijwilligers van Babel klaar om een gevarieerd programma te organiseren, met onderwerpen op de vier verschillende schaalniveaus van ‘regio’, ‘stad’, ‘gebied’, ‘gebouw’.

Babels activiteiten

  • Architectuurdebat in de Zaanstreek
  • Babel architectuurprijs
  • Architectuur rondleidingen in Zaanstad
  • Podium voor debat en ontwerp
  • Films, excursies en meer

Viering 15 jaar Babel

Op vrijdagmiddag 19 oktober 2018 organiseerde Babel een vriendendag voor sponsors, vrienden, en vrijwilligers van het Zaans Architectuurplatform. Dit jaar stond de vriendendag ook in het licht van het 15 jarig bestaan van Babel. Locatie was het Hembrugterrein in...

Verslag van documentaire ‘Plannen voor plaats’

Babel organiseerde binnen het filmfestival deze actuele documentaire in het teken van de verdichtingsopgave van de steden met ruimte voor stedelijke vergroening. Te gast was Jacob Spaander, die overtuigt is van de waarde van groene ontmoetingsplekken...

Onze aanbevelingen aan het nieuwe college gemeente Zaanstad

De afgelopen jaren heeft Babel, Zaans architectuurplatform enthousiast gewerkt aan het leveren van bijdrage aan de ontwikkelingsstrategie van Zaanstad. Aan de kant van de Gemeente hebben wij daarvoor veel belangstelling bewerkt, zowel ambtelijk als bestuurlijk. Ook de...

VERSLAG van de week ‘Verstedelijking’ – 8 t/m 16 maart 2018

Zaanstad groeit. Er komen veel nieuwe inwoners bij. Wat betekent dat voor hoe we straks met elkaar wonen en leven in de stad?  Staan we iedere dag in de file om de stad in en uit te komen? Kunnen we onze auto nog wel kwijt? Blijft er nog wel genoeg buitenruimte en...

Uitgelicht bericht

Podcastreeks (N)ooit gebouwd Zaanstad

In 2024 bestaat gemeente Zaanstad vijftig jaar. Babel kijkt de komende twee jaar voor- en achteruit. In deze podcastreeks spreken we over indrukwekkende bouwplannen die (n)ooit zijn gerealiseerd.

Lees meer

Uitgelicht bericht

Podcastreeks (N)ooit gebouwd Zaanstad

In 2024 bestaat gemeente Zaanstad vijftig jaar. Babel kijkt de komende twee jaar voor- en achteruit. In deze podcastreeks spreken we over indrukwekkende bouwplannen die (n)ooit zijn gerealiseerd.

Lees meer