2017 Zaanse eigen(zinnig)heid in de metropool

De werktitel van ons jaarprogramma 2017 drukt uit, dat Babel in 2017 inzoomt op ontwerpopgaven in de Zaanstreek in het licht van de versnellende ontwikkeling van de metropoolregio Amsterdam. We trekken hierbij de lijn door van de programma’s die we in 2015 en 2016 uitvoerden, waarbij we inhaakten op de brede discussie over de ontwikkelstrategie van Zaanstad en op actuele projecten. Het onderscheidende karakter van architectuur en vormgeving vanuit een Zaanse traditie, geworteld in de industrie- en cultuurgeschiedenis van de streek, willen we verder uitdiepen, documenteren, en onderdeel laten zijn van het debat over ontwerpkwaliteit in nieuwe gebieds- en projectontwikkeling. De ‘vergroening’ het Zaanse straatbeeld maakt de tongen los; in de Zaanstreek en daarbuiten. Enerzijds is er de door Sjoerd Soeters consequent doorgevoerde beeldkwaliteit in het project Inverdan, de grote gebieds(her)ontwikkeling in Zaandam. Met groot succes in termen van publieke waardering, commercieel succes en toeristische aantrekkingskracht. Anderzijds lijkt een pseudo Zaanse trespagevel de panacee te worden voor de verkoopbaarheid van elk projectje op elke willekeurige locatie in de Zaanstreek. Deze spagaat leidt niet alleen tot debat in de vakwereld, maar ook onder de Zaanse bevolking. Debat over de vraag hoe inspiratie uit de lange traditie van Zaanse architectuur en ambacht kan worden verbonden met vernieuwende en innovatieve vormen van ontwerp, materiaalgebruik en duurzaamheid. Het spectaculaire ontwerp van MVRDV voor het nieuwe cultuurgebouw naast station Zaandam is zo’n voorbeeld van baanbrekende vernieuwing. Dit debat gaat over gebouwen, architectuur, materialen, over nieuwbouw en herbestemming, maar evengoed over de landschappelijke en stedenbouwkundige vormgeving. De focus op Zaanse ontwerpopgaven en ruimtelijke ontwikkelingen trekken we breed. We leggen de link met de grote woningbouwopgave in Zaanstad en in het bijzonder de herbestemmingslocaties die de gemeente Zaanstad door middel van een financieel fonds wil stimuleren met de verdere uitwerking van de MAAK.Zaanstad ontwikkelstrategie, met actuele projectinitiatieven. We zoeken naar de potentiële ruimtelijke kwaliteiten op de as Zaandam – Amsterdam Noord. En naast deze toekomstgerichte initiatieven richten we ons op documentatie en brede publieksinformatie over de eigenheid van Zaanse architectuur. Zaans eigenheid en eigenzinnigheid in de context van de Amsterdamse metropoolregio; ons jaarprogramma biedt veel inspiratie en aanknopingspunten voor nieuwe ideeën en samenwerking.

  Documentaire van Remy Vlek, november 2017,  80 min. Plaats: Filmtheater de Fabriek, Jan Sijbrandsteeg 12, 1502 BA Zaandam Datum: zondag 17 december 2017 Aantal belangstellenden: ongeveer 90 personen       Al enkele jaren maakt Amsterdam-Noord en het gebied rond de IJ-oevers een stormachtige ontwikkeling door....

Introductie. Babel heeft in de aanloop tot het MAAK.Zaanstad- programma steeds benadrukt dat het sluizengebied een kwalitatieve ontwikkeling moet meekrijgen. De gemeente heeft, ook gedreven door eigen overwegingen, het standpunt ingenomen dat het gebied een kwalitatieve impuls moet krijgen. Sjoerd Soeters werd...

Het liep al vroeg vol in Café Fabriek en kort na 8 uur opende gespreksleider Fred Schoorl (Arcadia; in het dagelijks leven directeur BNA) de avond met een kort interviewtje met Martijn van der Hout en Robert Leferink, die deze Babel bijeenkomst georganiseerd hebben. Om vervolgens aan de zaal te vragen of men trots...

Extreem weer vormt een lastige maar uitdagende opgave in dichtbebouwde en dichtbevolkte gebieden. Recente ervaringen met hevige regenbuien hebben aangetoond dat het van belang is om meer ruimte te reserveren voor waterberging. Het klimaat gaat veranderen. Behalve dat het vaker extreem hard zal regenen komen er ook...

Nu de transformatie van het centrum van Zaandam zijn afronding nadert heeft de gemeente Zaanstad besloten dat het gebied ten oosten van de Gedempte Gracht aangepakt moet worden. Babel hield zich met de Sluis en omgeving al in 2016 bezig in het kader van Maak Zaanstad en bracht daar op basis van een korte verkenning...

Op 17 juni vierde Babel (Zaans Architectuurplatform) samen met het HEMlab de Dag van de Architectuur. In het HEMlab konden schoolkinderen van groep 5 t/m 8 om 12.30 en 15.00 uur laten zien welk woongebouw zij voor het HEMbrug terrein wilden maken. Na een korte rondleiding gingen ze in groepen aan het werk en...

Verzamelen op Schiphol bij vertrekhal 3. Alle medereizigers zijn op tijd.  Iedereen kreeg zijn instapkaart en programmaboekje. Klein  van formaat, maar alles staat er in. Complimenten voor de makers. Door de douane en langs de security. Tijd voor koffie en voor enkele hun ontbijt. Wachten op de gate vanwaar we...

In de zomer van 2016 ontstond commotie rond de ‘treitervloggers’ in Poelenburg. De aandacht van de landelijke pers ging uit naar de jongeren, over (het gebrek aan) integratie, over overlast en over botsende culturen. Poelenburg is zo’n typische naoorlogse wijk, waar wijkvernieuwing in relatie tot sociale problematiek...

In de Amandelbloesem werd 28 februari een informatie avond georganiseerd door WormerWonen i.s.m. Babel over plannen voor nieuwe ouderenwoningen. Vorig jaar juli organiseerde Babel samen met WormerWonen een discussiebijeenkomst om te brainstormen over de randvoorwaarden van de nieuwbouw. Voor de informatie avond van 28...

Dit is het derde jaarprogramma van stichting Babel, het Zaans architectuurplatform, binnen ons beleidsplan voor de periode 2015 – 2018. De koers van ons beleidsplan voor de vierjaarsperiode is herkenbaar in de activiteiten in 2017. Tegelijk blijft Babel inspelen op actuele ontwikkelingen, op actuele vraagstukken van...