2016 Plan(nen) voor de stad

“ Een plan waarin centrum en kernen met elkaar verbonden zijn langs het water. Waarin de doorsnijding van het spoor niet langer belemmert, maar oost en west met elkaar verknoopt. In dat plan wordt ook de zuidkant van de stad beter ontsloten en zichtbaar aan de oevers verbonden met Amsterdam. Een plan dat de mogelijkheden biedt om de positie van Zaanstad in de metropoolregio nog verder te versterken. En als laatste, maar niet het minste, krijgt het noorden van Zaanstad de aandacht die het verdient.”. In deze beknopte omschrijving zijn zowel expliciet als impliciet alle belangrijke ingrediënten voor een volledig toekomstplan voor Zaanstad omschreven. Dat plan zal antwoorden moeten geven op de volgende : – Kan middels de Zaan de stadskern Zaandam beter aan de andere oorspronkelijke kernen worden verbonden? Hoe wordt de ‘ scheiding’ noord en zuid minder scherp? Of misschien op een positieve manier scherper door de historische meerkernigheid nieuwe inhoud en diversiteit te geven. – Met welke ingrepen kan de invloed van de noord-zuid doorsnijding door spoor en provinciale weg verminderd worden? Welke oplossingen zijn mogelijk, aantrekkelijk en haalbaar? En wat is de impact op de ontwikkeling van de stad? – Hoe kan aan de zuidkant van Zaanstad de oever van de Zaan en van het Noordzeekanaal ontwikkeld en ontsloten worden in aansluiting op de ontwikkelingen van Amsterdam-Noord? Wat zijn kansrijke strategieën voor nieuwe (stedelijke? ) dynamiek in de Achtersluispolder en nieuwe herbestemmingen, functieveranderingen en kwaliteitsimpulsen langs de Zaanoevers. – Een versterking van de positie in de metropoolregio. Gebeurt dat door het landelijke Zaanse karakter van Zaanstad te benadrukken en versterken? Of vindt dat plaats door de stad meer te ‘verstedelijken’ in aansluiting op Amsterdam?

De eerste vier rondleidingen zitten erop. Dat wil zeggen, vanwege het slecht weer werd op 8 maart de eerst rondleiding in Zaandijk afgelast. Het regende pijpenstelen en de lerares vond het niet verantwoord om twee uur in de stromende regen buiten te zijn. (Gelukkig kregen ze de vrijdag erna een tweede kans). Om 11 uur...

Eens per jaar houdt Babel een bijeenkomst voor vrienden, sponsoren en genodigden. Het is bij uitstek een gelegenheid om elkaar te leren kennen en te netwerken. Dit jaar werd er een rondleiding gehouden in de voormalige ‘Honigfabriek’ in Zaandijk. Deze staat midden in Zaanstad, gelegen aan de Zaan en onder de rook van...

Wat is het betoog achter het beton van iconische architectuurprojecten en hun stadsidentiteit? Spraakmakende architectuur kan steden uitkomst bieden om zich op de kaart te zetten. Een voorbeeld is het Guggenheim Museum in Bilbao, dit gebouw bracht deze stad wereldfaam. Ook in Nederland proberen steden iconen te...

In de Zaanstreek organiseerde Babel een eigen Dag van de Zaanse Architectuur. Die viel op zondagmiddag 4 september (afwijkend van de landelijke datum). Bij architectuur denken veel mensen niet meteen aan de Zaanstreek, maar dat beeld begint te veranderen. Zaandam heeft een eigentijds en eigenzinnig centrum gekregen en...

Ter gelegenheid van de Dag van de Zaanse Architectuur, 4 september 2016, presenteerde Babel, het architectuurcentrum voor de Zaanstreek, een nieuwe fietsroute langs plekken met bijzondere Zaanse architectuur. Bij architectuur denken veel mensen niet direct aan de Zaanstreek, maar dat beeld begint te  veranderen....

Een atelier om in een vroeg stadium ideeën op te doen voor het latere ontwerp is niet heel gebruikelijk in de strakke ontwerpproces. Woningcorporatie WormerWonen mobiliseerde de denkkracht van architectuurplatform Babel voor de uitbreiding van de Amandelbloesem. Hoe kan het voormalige verzorgingshuis nog meer voor...

Als de architecten van MVRDV ergens neerstrijken is er wel wat aan de hand. De ontwerpers hebben met de  Rotterdamse Markthal iets neergezet dat opvalt, spraakmakend is  en prettig voor gebruikers. Voor de gemeente Zaanstad is de opdracht voor het cultuurcluster de ultieme poging om het stationsgebied meer leven in de...

Het met sluiting bedreigde verzorgingshuis Amandelbloesem is op een voor de Zaanstreek unieke manier voortgezet. De combinatie van wonen en een actieve rol voor de buurt werd mogelijk toen corporatie WormerWonen het complex kocht, verbouwde en het buurtinitiatief en zorg onderdak bood. Woensdag 13 juli 2016 is er een...

Zaanstad en Amsterdam hebben in het programma ZaanIJ een programma gedefinieerd met ambities voor het realiseren van een grootstedelijk woon/werkgebied langs de oevers van Zaan en IJ. In een aantal gevallen verloopt de uitvoering daarvan nog moeizaam en zit op slot. In het kader van ‘Wie maakt Zaanstad’ is door Babel,...

Vormt de stad de mensen? Of vormen mensen de stad? Dat de balans beide kanten kan opslaan, was te zien in deze Deense documentaire, waarin architect Jan Gehl pleit voor een terugkeer naar de menselijke maat in de stadsarchitectuur. Op zondagmiddag 24 april werd deze documentaire, die de studie uit 1971 van Jan Gehl ...