2016 Plan(nen) voor de stad

“ Een plan waarin centrum en kernen met elkaar verbonden zijn langs het water. Waarin de doorsnijding van het spoor niet langer belemmert, maar oost en west met elkaar verknoopt. In dat plan wordt ook de zuidkant van de stad beter ontsloten en zichtbaar aan de oevers verbonden met Amsterdam. Een plan dat de mogelijkheden biedt om de positie van Zaanstad in de metropoolregio nog verder te versterken. En als laatste, maar niet het minste, krijgt het noorden van Zaanstad de aandacht die het verdient.”. In deze beknopte omschrijving zijn zowel expliciet als impliciet alle belangrijke ingrediënten voor een volledig toekomstplan voor Zaanstad omschreven. Dat plan zal antwoorden moeten geven op de volgende : – Kan middels de Zaan de stadskern Zaandam beter aan de andere oorspronkelijke kernen worden verbonden? Hoe wordt de ‘ scheiding’ noord en zuid minder scherp? Of misschien op een positieve manier scherper door de historische meerkernigheid nieuwe inhoud en diversiteit te geven. – Met welke ingrepen kan de invloed van de noord-zuid doorsnijding door spoor en provinciale weg verminderd worden? Welke oplossingen zijn mogelijk, aantrekkelijk en haalbaar? En wat is de impact op de ontwikkeling van de stad? – Hoe kan aan de zuidkant van Zaanstad de oever van de Zaan en van het Noordzeekanaal ontwikkeld en ontsloten worden in aansluiting op de ontwikkelingen van Amsterdam-Noord? Wat zijn kansrijke strategieën voor nieuwe (stedelijke? ) dynamiek in de Achtersluispolder en nieuwe herbestemmingen, functieveranderingen en kwaliteitsimpulsen langs de Zaanoevers. – Een versterking van de positie in de metropoolregio. Gebeurt dat door het landelijke Zaanse karakter van Zaanstad te benadrukken en versterken? Of vindt dat plaats door de stad meer te ‘verstedelijken’ in aansluiting op Amsterdam?

Sorry, nothing here!