Dossiers
2016 Plan(nen) voor de stad

“ Een plan waarin centrum en kernen met elkaar verbonden zijn langs het water. Waarin de doorsnijding van het spoor niet langer belemmert, maar oost en west met elkaar verknoopt. In dat plan wordt ook de zuidkant van de stad beter ontsloten en zichtbaar aan de oevers verbonden met Amsterdam. Een plan dat de mogelijkheden biedt om de positie van Zaanstad in de metropoolregio nog verder te versterken. En als laatste, maar niet het minste, krijgt het noorden van Zaanstad de aandacht die het verdient.”. In deze beknopte omschrijving zijn zowel expliciet als impliciet alle belangrijke ingrediënten voor een volledig toekomstplan voor Zaanstad omschreven. Dat plan zal antwoorden moeten geven op de volgende : – Kan middels de Zaan de stadskern Zaandam beter aan de andere oorspronkelijke kernen worden verbonden? Hoe wordt de ‘ scheiding’ noord en zuid minder scherp? Of misschien op een positieve manier scherper door de historische meerkernigheid nieuwe inhoud en diversiteit te geven. – Met welke ingrepen kan de invloed van de noord-zuid doorsnijding door spoor en provinciale weg verminderd worden? Welke oplossingen zijn mogelijk, aantrekkelijk en haalbaar? En wat is de impact op de ontwikkeling van de stad? – Hoe kan aan de zuidkant van Zaanstad de oever van de Zaan en van het Noordzeekanaal ontwikkeld en ontsloten worden in aansluiting op de ontwikkelingen van Amsterdam-Noord? Wat zijn kansrijke strategieën voor nieuwe (stedelijke? ) dynamiek in de Achtersluispolder en nieuwe herbestemmingen, functieveranderingen en kwaliteitsimpulsen langs de Zaanoevers. – Een versterking van de positie in de metropoolregio. Gebeurt dat door het landelijke Zaanse karakter van Zaanstad te benadrukken en versterken? Of vindt dat plaats door de stad meer te ‘verstedelijken’ in aansluiting op Amsterdam?

Babels activiteiten

  • Architectuurdebat in de Zaanstreek
  • Babel architectuurprijs
  • Architectuur rondleidingen in Zaanstad
  • Podium voor debat en ontwerp
  • Films, excursies en meer

2016 – 25/11 Babel Vriendenbijeenkomst

Eens per jaar houdt Babel een bijeenkomst voor vrienden, sponsoren en genodigden. Het is bij uitstek een gelegenheid om elkaar te leren kennen en te netwerken. Dit jaar werd er een rondleiding gehouden in de voormalige ‘Honigfabriek’ in Zaandijk. Deze staat midden in...

2016 – 4/9 Dag van de Zaanse architectuur

In de Zaanstreek organiseerde Babel een eigen Dag van de Zaanse Architectuur. Die viel op zondagmiddag 4 september (afwijkend van de landelijke datum). Bij architectuur denken veel mensen niet meteen aan de Zaanstreek, maar dat beeld begint te veranderen. Zaandam...

2016 – 13/5 BabelBinnenlandExcursie: ‘Leidschendam’

Zaanstad en Amsterdam hebben in het programma ZaanIJ een programma gedefinieerd met ambities voor het realiseren van een grootstedelijk woon/werkgebied langs de oevers van Zaan en IJ. In een aantal gevallen verloopt de uitvoering daarvan nog moeizaam en zit op slot....

2016 – 24/4 BabelCinema: Documentaire ‘the Human Scale’

Vormt de stad de mensen? Of vormen mensen de stad? Dat de balans beide kanten kan opslaan, was te zien in deze Deense documentaire, waarin architect Jan Gehl pleit voor een terugkeer naar de menselijke maat in de stadsarchitectuur. Op zondagmiddag 24 april werd deze...

2016 – MAAK.Zaanstad: ‘Plan voor de stad 2040’

Een Plan voor Zaanstad 2040! In 1974 vond de grootste bestuurlijke samenvoeging plaats van die tijd. Zes  redelijk autonome dorpen en een kleine stad werden bijeengevoegd tot Zaanstad. De 2e  Nota Ruimtelijke Ordening voorspelde een bevolkingsgroei tot 250.000...

Uitgelicht bericht

Podcastreeks (N)ooit gebouwd Zaanstad

In 2024 bestaat gemeente Zaanstad vijftig jaar. Babel kijkt de komende twee jaar voor- en achteruit. In deze podcastreeks spreken we over indrukwekkende bouwplannen die (n)ooit zijn gerealiseerd.

Lees meer

Uitgelicht bericht

Podcastreeks (N)ooit gebouwd Zaanstad

In 2024 bestaat gemeente Zaanstad vijftig jaar. Babel kijkt de komende twee jaar voor- en achteruit. In deze podcastreeks spreken we over indrukwekkende bouwplannen die (n)ooit zijn gerealiseerd.

Lees meer