2015 Wie maakt Zaanstad?

Door het Ministerie van Infrastructuur en Milieu is 2015 uitgeroepen tot Jaar van de Ruimte. Naast terug kijken naar de totstandkoming van het huidige Nederland, gaat het vooral om het onder de loep nemen van de actuele ruimtelijke opgaven, kennis en initiatieven aan elkaar verbinden en handelingsperspectieven zichtbaar te maken. Het gaat om het zoeken naar een nieuw ruimtelijk evenwicht, een nieuwe vorm van planning die de gebruiker centraal stelt. Het motto voor het Jaar van de Ruimte luidt: “Wie Maakt Nederland?” Wie maakt Nederland”, vertaalt in ”Wie maakt Zaanstad”, vormt de rode draad in ons jaarprogramma. Hoe veranderen de rollen in maatschappelijke processen, zoals in de zorg en in de stedelijke ontwikkeling bij complexe transitieprocessen En welke lonkende perspectieven zijn te signaleren. Wat kunnen architecten, stedenbouwers, landschapsontwerpers, volkshuisvesters en andere creatieve vakmensen inbrengen. Welke talenten hebben ze nodig om een dergelijke rol te kunnen vervullen? Wij hebben er in dit jaarprogramma voor gekozen om interessante thema’s van 2014 verder uit te werken en op zoek te gaan naar nieuwe oplossingen. Oplossingen waarbij zowel de meerwaarde van de kennis van ontwerpers als de opstelling van overheid en opdrachtgevers, klein en groot, getoetst worden. En wat de rol en betekenis is van overheid, bedrijfsleven en andere instituties, etc.? Zijn zij actoren en zo ja op welke manier?

Sorry, nothing here!