Dossiers
2015 Wie maakt Zaanstad?

Door het Ministerie van Infrastructuur en Milieu is 2015 uitgeroepen tot Jaar van de Ruimte. Naast terug kijken naar de totstandkoming van het huidige Nederland, gaat het vooral om het onder de loep nemen van de actuele ruimtelijke opgaven, kennis en initiatieven aan elkaar verbinden en handelingsperspectieven zichtbaar te maken. Het gaat om het zoeken naar een nieuw ruimtelijk evenwicht, een nieuwe vorm van planning die de gebruiker centraal stelt. Het motto voor het Jaar van de Ruimte luidt: “Wie Maakt Nederland?” Wie maakt Nederland”, vertaalt in ”Wie maakt Zaanstad”, vormt de rode draad in ons jaarprogramma. Hoe veranderen de rollen in maatschappelijke processen, zoals in de zorg en in de stedelijke ontwikkeling bij complexe transitieprocessen En welke lonkende perspectieven zijn te signaleren. Wat kunnen architecten, stedenbouwers, landschapsontwerpers, volkshuisvesters en andere creatieve vakmensen inbrengen. Welke talenten hebben ze nodig om een dergelijke rol te kunnen vervullen? Wij hebben er in dit jaarprogramma voor gekozen om interessante thema’s van 2014 verder uit te werken en op zoek te gaan naar nieuwe oplossingen. Oplossingen waarbij zowel de meerwaarde van de kennis van ontwerpers als de opstelling van overheid en opdrachtgevers, klein en groot, getoetst worden. En wat de rol en betekenis is van overheid, bedrijfsleven en andere instituties, etc.? Zijn zij actoren en zo ja op welke manier?

Babels activiteiten

  • Architectuurdebat in de Zaanstreek
  • Babel architectuurprijs
  • Architectuur rondleidingen in Zaanstad
  • Podium voor debat en ontwerp
  • Films, excursies en meer

2015 BabelDebat: ‘Nieuwe dorpslinten in de Zaanstreek’

Dinsdag, 17 november 2015         Nieuwe dorpslinten… onder deze intrigerende titel schetsten drie samenwerkende Zaanse woningmarkt experts nieuwe perspectieven voor uitbreiding en vernieuwing van de Zaanse woningvoorraad. Karin Hoorn, Robert de...

2015 Gebiedsontwikkeling 3.0 -lees verslag

Zaanstad en Amsterdam hebben in het programma ZaanIJ een programma gedefinieerd met ambities voor het realiseren  een grootstedelijk woon/werkgebied langs de oevers van Zaan en IJ. In een aantal gevallen verloopt de uitvoering daarvan nog moeizaam en zit op slot. We...

2015 De nieuwe Zaanse woning

De Zaanse woningbouw architectuur kreeg een nieuwe impuls door een spannend initiatief van woningcorporatie Parteon. Donderdag 15 oktober om 20.00 uur in de Verkadezaal van Fluxus, onthulde Cees van Boven, directeur-bestuurder van Parteon het initiatief en vertelde...

2015 Dag van de Architectuur Zaanstad – 28 juni

Rondleiding 28 juni 2015                   Saendelft is inmiddels een bekende Zaanse woonwijk. Maar met welke bedoelingen ontstond deze twintig jaar geleden op de tekentafels en wat waren de ontwerpideeën? In het kader van...

2015 BabelLab: “Wonen en werken: een spannende combinatie”

Woensdag 18 februari startte Stichting Babel, om 20.00 uur in de Stoomhal te Wormer, een gesprek over  de structurele verandering die de Metropoolregio Amsterdam moet doormaken om aan de woningbehoefte voor de toekomst te voldoen en welke problemen, (on)mogelijkheden...

Uitgelicht bericht

Podcastreeks (N)ooit gebouwd Zaanstad

In 2024 bestaat gemeente Zaanstad vijftig jaar. Babel kijkt de komende twee jaar voor- en achteruit. In deze podcastreeks spreken we over indrukwekkende bouwplannen die (n)ooit zijn gerealiseerd.

Lees meer

Uitgelicht bericht

Podcastreeks (N)ooit gebouwd Zaanstad

In 2024 bestaat gemeente Zaanstad vijftig jaar. Babel kijkt de komende twee jaar voor- en achteruit. In deze podcastreeks spreken we over indrukwekkende bouwplannen die (n)ooit zijn gerealiseerd.

Lees meer