2015 Wie maakt Zaanstad?

Door het Ministerie van Infrastructuur en Milieu is 2015 uitgeroepen tot Jaar van de Ruimte. Naast terug kijken naar de totstandkoming van het huidige Nederland, gaat het vooral om het onder de loep nemen van de actuele ruimtelijke opgaven, kennis en initiatieven aan elkaar verbinden en handelingsperspectieven zichtbaar te maken. Het gaat om het zoeken naar een nieuw ruimtelijk evenwicht, een nieuwe vorm van planning die de gebruiker centraal stelt. Het motto voor het Jaar van de Ruimte luidt: “Wie Maakt Nederland?” Wie maakt Nederland”, vertaalt in ”Wie maakt Zaanstad”, vormt de rode draad in ons jaarprogramma. Hoe veranderen de rollen in maatschappelijke processen, zoals in de zorg en in de stedelijke ontwikkeling bij complexe transitieprocessen En welke lonkende perspectieven zijn te signaleren. Wat kunnen architecten, stedenbouwers, landschapsontwerpers, volkshuisvesters en andere creatieve vakmensen inbrengen. Welke talenten hebben ze nodig om een dergelijke rol te kunnen vervullen? Wij hebben er in dit jaarprogramma voor gekozen om interessante thema’s van 2014 verder uit te werken en op zoek te gaan naar nieuwe oplossingen. Oplossingen waarbij zowel de meerwaarde van de kennis van ontwerpers als de opstelling van overheid en opdrachtgevers, klein en groot, getoetst worden. En wat de rol en betekenis is van overheid, bedrijfsleven en andere instituties, etc.? Zijn zij actoren en zo ja op welke manier?

Inleiding Wat nou als je mensen zelf laat bouwen, als initiatieven de ruimte krijgen om met de som van verschillende behoeften te realiseren wat hen allen past? Als de gemeente Zaanstad naast standaardbouw ruimte geeft aan andere manierem van denken, ontwikkelen en bouwen is dat misschien de oplossingen voor...

Dinsdag, 17 november 2015         Nieuwe dorpslinten… onder deze intrigerende titel schetsten drie samenwerkende Zaanse woningmarkt experts nieuwe perspectieven voor uitbreiding en vernieuwing van de Zaanse woningvoorraad. Karin Hoorn, Robert de Joode, en Sjoerd Hoorn lieten in café ‘de Fabriek’ in Zaandam a.h.v....

MAAK.Zaanstad is een platform waar bestuur, professionals en inwoners met elkaar in gesprek kunnen gaan. Een platform met vele mogelijke uitingsvormen: online, in werkateliers, bijeenkomsten op scholen en in bedrijven, of langs de lijn bij sportverenigingen. De afgelopen weken is MAAK.Zaanstad in gesprek geweest met...

Zaanstad en Amsterdam hebben in het programma ZaanIJ een programma gedefinieerd met ambities voor het realiseren  een grootstedelijk woon/werkgebied langs de oevers van Zaan en IJ. In een aantal gevallen verloopt de uitvoering daarvan nog moeizaam en zit op slot. We gingen met buurtbewoners, eigenaren, overheden,...

Vrijdag, 11 september 2015 De projecten die we in Noord zagen riepen enthousiaste reacties op en de wens om ook langs de Zaan meer actie en beweging te genereren. Hans Mommaas – als expert op het gebied van cultuur, leisure en vrijetijd verbonden aan verschillen universiteiten – stelt dat mensen plekken nodig hebben “om...

De Zaanse woningbouw architectuur kreeg een nieuwe impuls door een spannend initiatief van woningcorporatie Parteon. Donderdag 15 oktober om 20.00 uur in de Verkadezaal van Fluxus, onthulde Cees van Boven, directeur-bestuurder van Parteon het initiatief en vertelde hij over de ambitie van een “nieuwe Zaanse...

Rondleiding 28 juni 2015                   Saendelft is inmiddels een bekende Zaanse woonwijk. Maar met welke bedoelingen ontstond deze twintig jaar geleden op de tekentafels en wat waren de ontwerpideeën? In het kader van de Dag van de Architectuur op zondag 28 juni organiseerde de Stichting Babel, met als uitgangspunt het...

BabelKreativ, 6 juni 2015     “Wat betekent vergrijzing voor ons wonen? Hoe zien ons huis en wijk eruit als we straks 85+ zijn? Wat is jouw beeld als professional van de toekomstige leefomgeving en welke voorzieningen zijn er nodig om langer thuis te wonen. Help jij ons mee de vergrijzing te verbeelden?” Zaterdag 6 juni...

BabelLab, 20 april 2015     Vraag aan toekomstige ouderen: Wat betekent Gezond oud wonen voor jou? Onze huizen, wijken en voorzieningen zijn bedacht voor gezonde mensen. Vergrijzing en langer thuis wonen gaan meestal over zorg. Maar wat betekenen beperkte mobiliteit en zorg aan huis voor wonen?  Je huis, de straat en...

Woensdag 18 februari startte Stichting Babel, om 20.00 uur in de Stoomhal te Wormer, een gesprek over  de structurele verandering die de Metropoolregio Amsterdam moet doormaken om aan de woningbehoefte voor de toekomst te voldoen en welke problemen, (on)mogelijkheden en voorwaarden daarbij aan de orde zijn om de...