2011 Zaans DNA

De Zaanse identiteit staat volop in de aandacht. Sjoerd Soeters zocht met zijn ontwerp voor het nieuwe stadshart inspiratie bij de genius loci van de streek. Dit heeft o.a. geresulteerd in een nieuw stadhuis en het nieuwe hotel Inntel, dat met zijn spraakmakende façade van Zaanse gevels nu al een icoon is geworden en Zaanstad in één klap op de nationale en internationale kaart heeft gezet. Het ontwerp kent voor- en tegenstanders, maar is zonder twijfel gedurfd. Babel sluit zich aan bij deze zoektocht naar de Zaanse identiteit. De Zaanstreek heeft vooral een organische ontwikkeling doorgemaakt. Eeuwenlang was er nauwelijks sprake van ruimtelijke ‘ordening’. Dat heeft gezorgd voor flinke contrasten: grote fabriekscomplexen staan middenin arbeidersbuurten en pal naast authentieke Zaanse huisjes. Na de wederopbouw kwamen er stadsuitbreidingen met weinig specifieke Zaanse identiteit. Tegenwoordig is er – nu de beschikbare ruimte schaarser en de regelgeving strenger wordt – echter sprake van een planningscultuur. Hoe kan voorkomen worden, dat hierdoor die typische karaktertrekken van de Zaanstreek verloren gaan? Het jaarprogramma ZAANS DNA sluit aan bij het landelijk themajaar ‘Dutch DNA’. Vanuit verschillende invalshoeken en schaalniveaus zal het ZAANS DNA door Babel benaderd worden: het landschap, het huis en de stad. Naast andere aantrekkelijke activiteiten zullen deze drie thema’s als een rode draad door de programmering lopen.

Sorry, nothing here!