Dossiers
2010 Vensters op de toekomst

Ieder jaar kiest Babel een thema als een rode draad voor het jaarprogramma. In 2010 is ons thema “Vensters op de toekomst”. Hiermee haakt Babel in op het actuele debat over stedelijke en ruimtelijke ontwikkeling. De ruimtelijke ontwikkeling van de Zaanstreek is onlosmakelijk verbonden met die van de Metropoolregio Amsterdam. Deze schaalsprong levert voor Zaanstad interessante uitdagingen en kansen op. Zaanstad worstelt daarnaast ook met eigen lokale opgaven, zoals menging van wonen en werken. Dat hóórt bij de streek en wordt gezien als kwaliteit. Maar binnenstedelijk is de ruimte beperkt en in de stad moet ook gewoond en geleefd worden. De stad is omgeven door natuurgebieden en kan daardoor niet verder uitbreiden. Milieuwetgeving stelt steeds striktere eisen aan wat wel en niet kan. Bovendien wil Zaanstad in 2020 klimaatneutraal zijn. Babel zoomt in 2010 in op deze en andere actuele Zaanse thema’s en dilemma’s. Niet door te problematiseren, maar juist door op zoek te gaan naar de ‘knoppen’, die een andere kijk op zaken kunnen bieden en wellicht op termijn oplossingen helpen genereren.

Babels activiteiten

  • Architectuurdebat in de Zaanstreek
  • Babel architectuurprijs
  • Architectuur rondleidingen in Zaanstad
  • Podium voor debat en ontwerp
  • Films, excursies en meer

2010 BabelSalon: ‘Kwesties in de gezondheidzorg’

Dr. Piet Bakker, lector Crossmedia aan de Hogeschool Utrecht en oud-journalist, sprak met prof. Gunning over kwesties in de gezondheidzorg en zaken als vergrijzing en welvaartsziekten. De Babel Salonavond van dinsdag 16 november 2010 was gewijd aan kwesties rond de...

2010 BabelExcursie: Tilburg

In het kader van de gebiedsverkenningen vond deze 1-dags excursie plaats naar een oude industriestad/-regio, die enigszins met de Zaanstreek vergelijkbaar is. De keuze was op Tilburg gevallen, ooit het centrum van de textielindustrie. Hoe is en wordt in Tilburg...

2010 BabelSalon: ‘Organisatie van de Dam tot Damloop’

Mevrouw Simone Richardson is directeur van de Stichting Sportevenementen Le Champion. Twee dagen na de bekende Dam tot Damloop was zij op dinsdag 21 september 2010 de gast in de Babel Salon. Le Champion organiseert jaarlijks meer dan tweehonderd evenementen op fiets-,...

2010 Dag van de Architectuur – ‘Architectuur & Hergebruik’

Architectuur onder de aandacht brengen bij een zo groot mogelijk publiek. Dat is al twintig jaar het credo van de landelijke Dag van de Architectuur. In het weekend van 26 en 27 juni 2010 vond deze landelijke themadag weer plaats. Het thema van dit jaar was...

2010 BabelBuitenlandexcursie: ‘Kopenhagen’

De Babel excursie naar Kopenhagen bood 25 deelnemers een attractief driedaags programma. Net als vorig jaar in Hamburg was er  veel te leren voor projecten die in Zaanstad spelen. Kopenhagen groeide uit van een kleine vissersnederzetting tot een stad gelegen aan de...

2010 BabelSalon: ‘Iedere leerling op de juiste school’

Prof. dr. Herman G. van de Werfhorst doet nationaal en internationaal vergelijkend onderzoek naar de Nederlandse gewoonte om op twaalfjarige leeftijd de definitieve schoolkeuze te maken. Hij vraagt zich af welke uitwerking dat heeft op de leerprestaties en of de...

Uitgelicht bericht

Podcastreeks (N)ooit gebouwd Zaanstad

In 2024 bestaat gemeente Zaanstad vijftig jaar. Babel kijkt de komende twee jaar voor- en achteruit. In deze podcastreeks spreken we over indrukwekkende bouwplannen die (n)ooit zijn gerealiseerd.

Lees meer

Uitgelicht bericht

Podcastreeks (N)ooit gebouwd Zaanstad

In 2024 bestaat gemeente Zaanstad vijftig jaar. Babel kijkt de komende twee jaar voor- en achteruit. In deze podcastreeks spreken we over indrukwekkende bouwplannen die (n)ooit zijn gerealiseerd.

Lees meer