2010 Vensters op de toekomst

Ieder jaar kiest Babel een thema als een rode draad voor het jaarprogramma. In 2010 is ons thema “Vensters op de toekomst”. Hiermee haakt Babel in op het actuele debat over stedelijke en ruimtelijke ontwikkeling. De ruimtelijke ontwikkeling van de Zaanstreek is onlosmakelijk verbonden met die van de Metropoolregio Amsterdam. Deze schaalsprong levert voor Zaanstad interessante uitdagingen en kansen op. Zaanstad worstelt daarnaast ook met eigen lokale opgaven, zoals menging van wonen en werken. Dat hóórt bij de streek en wordt gezien als kwaliteit. Maar binnenstedelijk is de ruimte beperkt en in de stad moet ook gewoond en geleefd worden. De stad is omgeven door natuurgebieden en kan daardoor niet verder uitbreiden. Milieuwetgeving stelt steeds striktere eisen aan wat wel en niet kan. Bovendien wil Zaanstad in 2020 klimaatneutraal zijn. Babel zoomt in 2010 in op deze en andere actuele Zaanse thema’s en dilemma’s. Niet door te problematiseren, maar juist door op zoek te gaan naar de ‘knoppen’, die een andere kijk op zaken kunnen bieden en wellicht op termijn oplossingen helpen genereren.

Sorry, nothing here!