2010 Vensters op de toekomst

Ieder jaar kiest Babel een thema als een rode draad voor het jaarprogramma. In 2010 is ons thema “Vensters op de toekomst”. Hiermee haakt Babel in op het actuele debat over stedelijke en ruimtelijke ontwikkeling. De ruimtelijke ontwikkeling van de Zaanstreek is onlosmakelijk verbonden met die van de Metropoolregio Amsterdam. Deze schaalsprong levert voor Zaanstad interessante uitdagingen en kansen op. Zaanstad worstelt daarnaast ook met eigen lokale opgaven, zoals menging van wonen en werken. Dat hóórt bij de streek en wordt gezien als kwaliteit. Maar binnenstedelijk is de ruimte beperkt en in de stad moet ook gewoond en geleefd worden. De stad is omgeven door natuurgebieden en kan daardoor niet verder uitbreiden. Milieuwetgeving stelt steeds striktere eisen aan wat wel en niet kan. Bovendien wil Zaanstad in 2020 klimaatneutraal zijn. Babel zoomt in 2010 in op deze en andere actuele Zaanse thema’s en dilemma’s. Niet door te problematiseren, maar juist door op zoek te gaan naar de ‘knoppen’, die een andere kijk op zaken kunnen bieden en wellicht op termijn oplossingen helpen genereren.

Door de verwachte kou was definitief besloten de discussiebijeenkomst te verplaatsen naar: De Koekfabriek, Westzijde 188 1506 EK Zaandam Een mix van wonen en werken is typerend voor de Zaanstreek en heeft geleid tot typerende stedenbouwkundige patronen. Van oudsher werd gewoond aan de paden die naar de molens in het...

Dr. Piet Bakker, lector Crossmedia aan de Hogeschool Utrecht en oud-journalist, sprak met prof. Gunning over kwesties in de gezondheidzorg en zaken als vergrijzing en welvaartsziekten. De Babel Salonavond van dinsdag 16 november 2010 was gewijd aan kwesties rond de gezondheidszorg. Gast was Prof. dr. Louise...

De Rotterdamse kunstenares Marjolijn Dijkman heeft zeventig grote filmproducties van over de hele wereld in chronologische volgorde gezet, die een visioen geven over de toekomst. Beginnend in 2008 wordt per jaar en versnellend tot 802.701 AD een minuut van de toekomst getoond. Het geeft een beeld van de verschillende...

Samen met het Podium voor Architectuur Haarlemmermeer en Schiphol heeft in 2009 een architectenworkshop plaatsgevonden over nieuw leven langs oude waterwegen in de metropolitane regio van Amsterdam.   Veel van de gebouwen langs het Noordzeekanaal, de Zaan  en de Ringvaart behoren weliswaar tot het industriële en...

Op donderdag 21 oktober vond onze jaarlijkse Vriendendag plaats. Ditmaal geen vaartocht maar aandacht voor een actueel en aansprekend thema: “Tijdelijke huisvesting en leegstandbestrijding” Deze dag vond plaats in de Groote Weiver, Industrieweg 1a te Wormerveer. Dit alternatieve “culturele centrum” in de Noord...

In het kader van de gebiedsverkenningen vond deze 1-dags excursie plaats naar een oude industriestad/-regio, die enigszins met de Zaanstreek vergelijkbaar is. De keuze was op Tilburg gevallen, ooit het centrum van de textielindustrie. Hoe is en wordt in Tilburg omgegaan met de opgaven van vandaag en morgen? CAST,...

De architectuur binnen Inverdan krijgt steeds meer vorm. Het hotel en het stadhuis zijn spraakmakend en worden volop besproken in de media van binnen-en buitenland. De nieuwe Zaanse architectuur is onderdeel van het nationale architectuurdebat met duidelijke voor- en tegenstanders.     Op woensdag avond 29 september...

Mevrouw Simone Richardson is directeur van de Stichting Sportevenementen Le Champion. Twee dagen na de bekende Dam tot Damloop was zij op dinsdag 21 september 2010 de gast in de Babel Salon. Le Champion organiseert jaarlijks meer dan tweehonderd evenementen op fiets-, hardloop- en wandelgebied die gaan van korte...

Architectuur onder de aandacht brengen bij een zo groot mogelijk publiek. Dat is al twintig jaar het credo van de landelijke Dag van de Architectuur. In het weekend van 26 en 27 juni 2010 vond deze landelijke themadag weer plaats. Het thema van dit jaar was “Architectuur & Hergebruik”. De Dag van de Architectuur werd...

De Babel excursie naar Kopenhagen bood 25 deelnemers een attractief driedaags programma. Net als vorig jaar in Hamburg was er  veel te leren voor projecten die in Zaanstad spelen. Kopenhagen groeide uit van een kleine vissersnederzetting tot een stad gelegen aan de Sont  aan een belangrijke handelsroute. De stad kende...