2009 De buurt leeft

Ieder jaar kiest Babel een thema als een rode draad voor het jaarprogramma, wat betekent dat het merendeel van de activiteiten daaronder valt. In 2009 is ons thema “De buurt leeft!” In rap tempo worden in Zaanstad plannen ontwikkeld voor vernieuwing van buurten en wijken! Veel buurten gaan in de komende jaren ‘op de schop’ en zullen een flinke gedaanteverandering ondergaan. Welke ideeën en veronderstellingen liggen aan deze plannen ten grondslag? Verschilt dat van wijk tot wijk? Worden de huidige bewoners er beter van? Wordt vooral gekeken naar de toekomst van Zaanstad en hoe de wijken daaraan kunnen bijdragen? In 2009 gaan wij op zoek naar antwoorden op deze en andere vragen en verkennen we de factoren die leiden tot succes of falen bij veranderingen van buurten en wijken.

Sorry, nothing here!