2008 Grenzen van de stad

Grenzen zijn plekken of gebieden, waar verschillende werelden en activiteiten elkaar kunnen ontmoeten. Soms zijn grenzen scherp en prominent, zoals b.v. het Noordzeekanaal. Jarenlang markeerde het water niet alleen een fysieke, maar ook mentale barrière tussen de Zaanstreek en de rest van de Randstad. Door de vorming van de Metropool Amsterdam wordt de scheiding tussen Zaanstreek en de rest van de regio steeds diffuser. De streek heeft ook talloze ‘rafelranden’, die onduidelijk gedefinieerd zijn en waar soms dingen gebeuren, die elders niet mogen of mogelijk zijn. De laatste tijd wordt veel gesproken over de toenemende verrommeling: storende elementen in het stedelijke en groene landschap, die de harmonie doorbreken. Maar is niet juist het gebrek aan ordening één van de voornaamste kenmerken én kwaliteiten van de Zaanstreek? Moeten we niet juist voorkomen dat er al te moedwillig van bovenaf wordt ingegrepen en vooral de tijd haar werk laten doen? Er zijn aansprekende voorbeelden genoeg in binnen- en buitenland van verouderde wijken en verslonsde gebieden, die op een bijna organische manier hot spots werden. In 2008 zullen op diverse manieren grenzen worden verkend en soms ook letterlijk overschreden.

Sorry, nothing here!