Babel verwacht…

2019  /   /  By Babel
0 comments

Babel, Zaans architectuurplatform, heeft nieuwe activiteiten en bijeenkomsten in voorbereiding voor de eerste maanden van 2019. We geven een vooruitblik. En voor wie suggesties heeft voor de invulling van onze activiteiten: onderaan deze mail is een reactieknop.

Zaanstad – Amsterdam: de impact op het leven in Zaanstad

De groei van Amsterdam en Zaanstad zal ertoe leiden dat beide steden verder naar elkaar toe groeien. Babel organiseert een reeks bijeenkomsten rond het thema Amsterdam – Zaanstad. De eerstvolgende gaat over de vraag hoe ziet het leven in Zaanstad er straks uit als beide steden verder met elkaar verbonden raken?

  • Wat betekent dit voor de voorzieningen, bijvoorbeeld op het gebied van cultuur?
  • Wie zijn de nieuwe inwoners, waar komen ze vandaan en wat zoeken ze hier?
  • Ontstaan er nieuwe kansen voor ondernemers? En waar dan wel?
  • Wat zijn de kansen voor de huidige Zaankanters met al deze ontwikkelingen? En zijn er ook bedreigingen, waar we alert op moeten zijn?
  • Hoe ontwikkelt de woningmarkt zich als zowel de verhuizende Amsterdammers als de woningvraag van Zaankanters hier een plek moeten krijgen?

Zaanstad is geen traditionele stad, maar een samengesteld geheel. Van Krommenie tot Zaandam. Verwacht geen eenvoudig antwoord. Wel een boeiende debatbijeenkomst, waar het publiek zich ook in de discussie mag mengen.


Klein Wonen: voorbeelden en kansen voor Zaanse projecten

Tiny houses; iedereen heeft er wel eens over gelezen. En bijna wekelijks zit er bij de gemeentelijke bouwaanvragen wel een bedrijfspand, dat tot kleine appartementen vertimmerd gaat worden. Ook woningcorporaties denken na over de bouw van kleine woningen; noodzakelijk vanwege sterk stijgende bouwprijzen, maar ook vanwege de groei van het aantal eenpersoonshuishoudens.Zaanstad wil 20.000 woningen toevoegen binnen bestaand stedelijk gebied. Dat zijn er heel veel op een beperkt oppervlak. Dat betekent dus bouwen in hogere dichtheid dan tot nu toe gebruikelijk.

Het is hoog tijd om ons hier verder in te verdiepen. Op deze bijeenkomst:

  • Inspiratie met voorbeelden van buiten Zaanstad.
  • Toepassing in Zaanstad: locaties en initiatieven.
  • Discussie: wat is de kwaliteit van kleine woningen. Voor wie zijn ze bereikbaar?

Veel informatie en discussie over de vraag of er toekomst is voor kleine woningen in Zaanstad.


Zaans landschap

Er komt geen nieuwe Vinex-wijk meer bij in de Zaanstreek. Zaanstad wil 20.000 nieuwe woningen in bestaand stedelijk gebied bouwen. Dat is mooi voor het behoud van het landschap. Maar dat betekent niet dat het landschap rondom de steden in de Amsterdamse Metropoolregio blijft zoals het is. Klimaatverandering zet het risico van verdroging en de noodzaak van vernatting hoog op de agenda. Opwekking en opslag van duurzame energie kan eveneens van grote invloed zijn op de kwaliteit van onze velden. En onze nieuwe inwoners zoeken ook naar recreatiemogelijkheden, liefst dicht bij huis.

Lees hier voor verdere informatie

 

Binnenkort volgt meer informatie over de data en locatie van deze bijeenkomsten.

Hebt u suggesties naar aanleiding van deze aankomende Babel bijeenkomsten? Of een idee voor nieuwe onderwerpen. REACTIEKNOP .

About the Author

Related Posts

Sorry, nothing here!

Leave a Reply