Posts by: Stichting Babel

Architectuurplatform Babel en Vereniging Zaans Erfgoed organiseren in november twee bijeenkomsten over de cultuurhistorische waardering van de stedelijke ontwikkeling van Zaanstad. De vooroorlogse woningbouw staat centraal, maar ook de naoorlogse woningbouw krijgt aandacht. De cultuurhistorische kwaliteit van de...

Organisatie        : Architectuurplatform BABEL, i.s.m. Pakhuis de Zwijger. Verslaglegger    : op verzoek van Babel, Jouke van der Werf van ‘Bureau op het Plein’ Datum                : vrijdagmiddag 21 juni 2019 Locatie                : Zaantheater, Zaandam Moderatie          : Leontine de Koning Bezoekers          :...

Maandag 8 april organiseerde Stichting Babel, Zaans architectuurplatform, in De Stoomhal in Wormer een discussiebijeenkomst over ‘klaine hoisies’ in de Zaanstreek. Aanleiding was het initiatief om De Hemmes, een schiereiland in de Zaan, in te richten als locatie voor tijdelijke huisvesting voor jongeren. Klaine...

Vorig jaar zijn opvallend veel verkenningen en nota’s verschenen over het landschap! De nadruk lag op de toekomst/verandering van de veenweidegebieden, de bodemdaling en de CO2-productie. Maar er is meer gaande! De druk op het stedelijk gebied gaat toenemen door enorme bouwopgaven. Tegelijkertijd willen we ‘het groen...