Activiteiten

  • Zaanse eigen(zinnig)heid in de metropoolregio (vervolg)

    Dit is het vierde jaarprogramma van stichting Babel, het Zaans architectuurplatform, binnen ons beleidsplan voor de periode 2015 – 2018. De koers van ons beleidsplan voor de vierjaarsperiode is herkenbaar in de activiteiten in 2018. Tegelijk blijft Babel inspelen op actuele ontwikkelingen, op actu...

    januari 1 - december 31