Hoe zorgen we ervoor dat het stadspark zijn waarde en functie op het gebied van natuur, biodiversiteit, klimaat (hittestress en wateroverlast), inclusiviteit en gezondheid in de toekomst kan behouden of versterken? Daarover ging het woensdagavond 24 mei in de foyer van de Zaanse Noorderkerk.

We hebben hiertoe een drietal sprekers uitgenodigd, waarbij we verleden, heden en toekomst verbinden en gingen vervolgens met de zaal in gesprek.

We zoomden eerst in op het stadspark Burgemeester In ’t Veldpark. Ontwerpbureau Vista Landschapsarchitecten was verantwoordelijk voor het huidige ontwerp, na de laatste grote parkrenovatie. Rik de Visser presenteerde het ontwerp in relatie tot de waarden en functies.

Hans Kortstee (afdelingshoofd Strategie & Beleid Openbare Ruimte gemeente Zaanstad) sprak over de actuele vraagstukken op het gebied van beheer en onderhoud van parken en openbare ruimte in relatie tot de fysieke en sociale opgaven.

Vervolgens ging Marie-Laure Hoedemakers van Baljon Landschapsarchitecten in op kansen en ideeën voor het park van de toekomst: Hoe vertaal je alle ambities/opgaven, in samenhang met elkaar, naar het park van de toekomst? Wat is denkbaar/mogelijk? Mede aan de hand van cases uit eigen werk. Baljon, Goudappel en Urhahn werken samen momenteel aan een ontwerp leidraad openbare ruimte voor Zaanstad, met focus op een integrale aanpak.

Na de presentaties gingen we in gesprek met de sprekers en de zaal. Is het Veldpark er over vijftig jaar nog steeds? Hoe ziet het park van de toekomst eruit en hoe functioneert het dan? Wie zijn de gebruikers? Wat is de rolverdeling tussen gebruikersgroepen/ bewoners en gemeente? Moderator was Miranda Reitsma, stedenbouwkundige en lid van de Programmaraad van Babel.

Uitgelicht bericht

Podcastreeks (N)ooit gebouwd Zaanstad

In 2024 bestaat gemeente Zaanstad vijftig jaar. Babel kijkt de komende twee jaar voor- en achteruit. In deze podcastreeks spreken we over indrukwekkende bouwplannen die (n)ooit zijn gerealiseerd.

Lees meer

Uitgelicht bericht

Podcastreeks (N)ooit gebouwd Zaanstad

In 2024 bestaat gemeente Zaanstad vijftig jaar. Babel kijkt de komende twee jaar voor- en achteruit. In deze podcastreeks spreken we over indrukwekkende bouwplannen die (n)ooit zijn gerealiseerd.

Lees meer