Woensdag 5 april organiseren we in het Zaans Museum een bijeenkomst die in het teken staat van klimaatverandering in relatie tot stedelijk ontwerp. We gaan in gesprek met twee onderzoekers die reflecteren op de grote ruimtelijke opgaven waarvoor Nederland zich gesteld ziet en leggen hen de vraag voor hoe Zaanstad een gezond stadsklimaat voor de toekomst kan borgen.

‘Nederland staat voor grote opgaven: de energietransitie, verduurzaming van de landbouw, herstel van de biodiversiteit, verstedelijking en klimaatadaptatie. Al deze opgaven hebben gevolgen voor de ruimtelijke inrichting van ons land. Het is onvermijdelijk dat Nederland er over honderd jaar anders uit zal zien. Grote veranderingen zijn nodig om opgewassen te zijn tegen een stijgende zeespiegel, perioden van extreem weer, een toenemende vraag naar voedselproductie en een noodzaak om de uitstoot van broeikasgassen terug te dringen. Deze opgaven vragen om een nieuw verhaal voor Nederland.’ Met deze woorden opent de Wageningen Universiteit haar opzienbarende rapport Een natuurlijkere toekomst voor Nederland in 2120, een visie over klimaatverandering die vooral bedoeld is om te inspireren en ook kansen in beeld te brengen.

Welke invulling zal Zaanstad aan deze uitdagingen kunnen geven, zowel voor de stad als voor het landschap? En hoe kan Zaanstad, dat van oudsher in nauwe symbiose met het water leeft, nog beter bestand gemaakt worden tegen de gevolgen van klimaatverandering, zoals bodemdaling en hittestress? In het Zaans Museum gaan we met onderzoekers Ilse Voskamp en Anouk Distelbrink in gesprek over klimaatverandering in relatie tot het stedelijk ontwerp van de nabije toekomst.

Over de sprekers
Ilse Voskamp is als onderzoeker Klimaatbestendigheid verbonden aan Wageningen Environmental Research (Wageningen University & Research) en is medeopsteller van het rapport Toekomstvisie voor de stad van 2120. In haar promotieonderzoek onderzocht ze hoe kennis van stedelijke grondstofstromen een wetenschappelijke basis kan vormen voor het ontwerp van steden. Duurzaamheid, systeemdenken en op het landschap gebaseerde oplossingen hebben een centrale plek in haar onderzoek. Ilse zal de hoofdlijnen uit het rapport uit de doeken doen en de brug slaan naar de Zaanregio.

Anouk Distelbrink is stedenbouwkundige en partner bij BVR Adviseurs Ruimtelijke Ontwikkeling. Ze werkt aan projecten in stad en buitengebied, op regionale en lokale schaal. Anouk heeft als ontwerper een fascinatie voor de openbare ruimte als ontmoetingsplek. Voor haar partnerschap bij BVR werkte ze als stedenbouwkundige bij onder andere de Provincie Noord-Holland en Urhahn Urban Design in Amsterdam. Anouk vertelt over verschillende onderzoeken en ontwerpprojecten van BVR die in het teken staan van gezondheid, klimaat en landschap. Ze trekt lessen uit die waaier van ervaringen en projecteert ze op de Zaanstreek. Hoe kan Zaanstad zich klaarmaken voor de toekomst, slim gebruikmakend van haar sterke identiteit als maakstad aan het water en gelegen in Hollands veenweidelandschap? 

Aansluitend volgt een panelgesprek over de uitwerking in de praktijk met Tom van der Eng (afdelingshoofd Fysieke Leefomgeving bij gemeente Zaanstad), Gert-Jan Wisse (landschapsarchitect bij Bureau B+B), Karel Bruin-Baerts (Programmamanager Ruimtelijke Adaptatie bij Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier) en de beide sprekers. Moderator is Nanine Carree (architect bij Carree Architecten en lid van de Programmaraad van Babel).

Tijdstip en locatie
Woensdag 5 april, inloop 19:30 uur met koffie/thee in het Zaans Museum, Schansend 7, 1509 AW Zaandam. Start 20:00 uur. Vrij entree. Je kunt je vrijblijvend aanmelden via onderstaand formulier.
Uitgelicht bericht

Podcastreeks (N)ooit gebouwd Zaanstad

In 2024 bestaat gemeente Zaanstad vijftig jaar. Babel kijkt de komende twee jaar voor- en achteruit. In deze podcastreeks spreken we over indrukwekkende bouwplannen die (n)ooit zijn gerealiseerd.

Lees meer

Uitgelicht bericht

Podcastreeks (N)ooit gebouwd Zaanstad

In 2024 bestaat gemeente Zaanstad vijftig jaar. Babel kijkt de komende twee jaar voor- en achteruit. In deze podcastreeks spreken we over indrukwekkende bouwplannen die (n)ooit zijn gerealiseerd.

Lees meer