Starters, alleenstaanden, samengestelde gezinnen, jongeren en spoedzoekers – veel mensen zoeken (snel) toegankelijke en betaalbare huisvesting. Flexwoningen kunnen uitkomst bieden. Maar niet iedereen is blij met deze woningen; het tijdelijke karakter ervan wordt dikwijls negatief ervaren. Tijdens deze bijeenkomst op 22 februari gingen we in op de nut en noodzaak van flexwoningen en zagen we inspirerende voorbeelden.

Naast spoedzoekers en vluchtelingen telt Zaanstad circa 3.900 starters die veelal noodgedwongen bij hun ouders blijven wonen. We startten deze avond met een film met korte interviews die Wendy van Wilgenburg maakte met woningzoekenden in Zaanstad. André Buys (senior onderzoeker en adviseur bij RIGO) illustreert met feiten en cijfers hoe urgent is het dat we (ook in Zaanstad) snel meer flexwoningen bouwen.

Merijn de Jong (architect en partner bij Heren 5 architecten) constateert dat flexwoningen nu vaak negatieve reacties oproepen. Veel mensen denken dat een flexwoning hetzelfde is als een containerwoning en vinden die lelijk. Omwonenden zijn vaak tegen. De urgentie in tijden van woningnood maakt echter dat er geen keus is. Om de woningbouwopgave te versnellen heb je flexwoningen nodig. Flexwoningen zien er ook steeds aantrekkelijker uit; deze tijdelijke woningen kunnen volgens Merijn de Jong de parels van de toekomst worden en hij illustreerde dit met voorbeelden uit het verleden.

Jurgen van der Ploeg (FARO architecten) en Rob Wesselink (RU+PA rudy uytenhaak + partners architecten) gaven beiden een presentatie met inspirerende voorbeelden van flexwoningen waarbij ruimtelijke kwaliteit het vertrekpunt is. Ze vertelden welke uitdagingen (hoe versnel je en wat is hiervoor nodig) en kansen (door efficiëntie meer middelen voor kwaliteit in de openbare ruimte) ze tegenkomen en wat het oplevert (meer lucht, meer doorstroom)?

Aansluitend voerden we een discussie met het panel en het publiek over de noodzaak tot het versnellen van de woningbouwopgave, waar ook Lennart Graaf (concerndirecteur Gemeente Zaanstad) aan deelnam. Deze bijeenkomst werd gemodereerd door Merijn de Jong en Monique Kwaak (manager vastgoed bij Parteon).

Bekijk de video voor een impressie van deze bijeenkomst.

Beeld boven: impressie Noorderveenweg in Assendelft (RU + PA).

Uitgelicht bericht

Podcastreeks (N)ooit gebouwd Zaanstad

In 2024 bestaat gemeente Zaanstad vijftig jaar. Babel kijkt de komende twee jaar voor- en achteruit. In deze podcastreeks spreken we over indrukwekkende bouwplannen die (n)ooit zijn gerealiseerd.

Lees meer

Uitgelicht bericht

Podcastreeks (N)ooit gebouwd Zaanstad

In 2024 bestaat gemeente Zaanstad vijftig jaar. Babel kijkt de komende twee jaar voor- en achteruit. In deze podcastreeks spreken we over indrukwekkende bouwplannen die (n)ooit zijn gerealiseerd.

Lees meer