Het Zaanse college van b en w legt een nieuwe aanpak voor de toekomst van de Achtersluispolder voor aan de gemeenteraad. In het concept perspectief staan plannen om woningen te bouwen en tegelijk de economie van Zaanstad en de regio te versterken.

Wethouder Wessel Breunesse: ‘Zaanstad zoekt goede locaties om huizen te bouwen voor de eigen inwoners èn voor de regio. Tegelijkertijd hebben we ruimte nodig voor groei en vernieuwing van de bedrijvigheid. In de nieuwe plannen voor de Achtersluispolder hebben we die balans volgens mij gevonden. In het noordelijk deel van het gebied komen wat ons betreft woningen en versterken we het groen. In het zuidelijk deel ligt de focus op werken.’ Het college legt het concept gebiedsperspectief Achtersluispolder 2040 voor aan de gemeenteraad.

4000 arbeidsplaatsen
De Achtersluispolder is een gebied van ruim 200 hectare. Het omvat zowel het bedrijventerrein ten zuiden van de Noorder IJ- en Zeedijk als de strook ten noorden van de dijk tot aan de Thorbeckeweg. Met 420 bedrijven telt het terrein ruim 4000 arbeidsplaatsen. In de Achtersluispolder is veel maakindustrie gevestigd. Met het toekomstperspectief wil gemeente Zaanstad praktisch geschoolde banen beschikbaar houden voor Zaanse werknemers, iets waar in de Achtersluispolder veel ruimte voor is. Uit de verkennende onderzoeken blijkt dat er met de plannen meer werkgelegenheid in het gebied kan ontstaan.

Samen met ondernemers
In februari 2022 stelde de gemeenteraad de principenota Achtersluispolder vast. Daarmee startte de gemeente een onderzoek naar de mogelijkheden om het bedrijventerrein te transformeren naar een gebied waar wonen en werken gecombineerd kan worden. In een proces waarin ook de tussenresultaten met de ondernemers zijn gedeeld en besproken, werden de mogelijkheden voor het gebied verkend. Het concept perspectief is daar de uitkomst van. Breunesse: ‘Met deze aanpak willen we ook duidelijkheid geven aan de ondernemers op de Achtersluispolder. Dit plan biedt ruimte voor wonen en voor werken. We zien ernaar uit om samen met ondernemers, bewoners, verenigingen en andere overheden verder aan de slag te gaan met deze plannen.’

Betere bereikbaarheid
De infrastructuur in en om de Achtersluispolder moet worden versterkt. In het gebied is een impuls nodig voor het openbaar vervoer. Zo kan een aansluiting op het Hoogwaardig Openbaar Vervoer (HOV) ZaanIJ een grote bijdrage leveren aan de bereikbaarheid. Ook wordt het fietsnet uitgebreid met de fietsroute Van Dam tot Dam en met nieuwe routes noord-zuid en in de toekomst een autovrije zeedijk.

Bron: Gemeente Zaanstad.

Uitgelicht bericht

Podcastreeks (N)ooit gebouwd Zaanstad

In 2024 bestaat gemeente Zaanstad vijftig jaar. Babel kijkt de komende twee jaar voor- en achteruit. In deze podcastreeks spreken we over indrukwekkende bouwplannen die (n)ooit zijn gerealiseerd.

Lees meer

Uitgelicht bericht

Podcastreeks (N)ooit gebouwd Zaanstad

In 2024 bestaat gemeente Zaanstad vijftig jaar. Babel kijkt de komende twee jaar voor- en achteruit. In deze podcastreeks spreken we over indrukwekkende bouwplannen die (n)ooit zijn gerealiseerd.

Lees meer