Nu het college akkoord is met het definitieve Bestemmingsplan voor het noordelijk deel en het Beeldkwaliteitsplan Hembrug gaan deze ter besluitvorming naar de gemeenteraad. Er is gelegenheid om op 6 oktober a.s. in het Zaans Beraad in te spreken.

Gemeente Zaanstad en de ontwikkelcombinatie ABC Planontwikkeling, LIFE Europe en Ten Brinke (tezamen Hembrug Zaandam B.V.) ontwikkelen dit voormalig militair industrieterrein.

Bestemmingsplan noordelijk deel Hembrug
Wethouder Wessel Breunesse: “Met de vaststelling van dit Bestemmingsplan leggen we de basis voor het woningbouwprogramma in het noordelijk deel van het Hembrugterrein. Hier worden in een prachtige groene omgeving, met respect voor erfgoed en natuur, meer dan 950 nieuwe woningen en bijbehorende voorzieningen gerealiseerd. Minstens 20% van de woningen is bestemd voor de sociale huur. Ik ben er trots op dat we dit mooie plan nu mogen voorleggen aan de gemeenteraad. Het Hembrugterrein is een unieke plek, waar in de toekomst wonen, werken, kunst, cultuur en natuur hand in hand gaan.’

Beeldkwaliteitsplan Hembrug
Het college heeft ook het definitieve Beeldkwaliteitsplan Hembrug goedgekeurd. Het Beeldkwaliteitsplan Hembrug is een uitwerking van de, in 2016 al opgestelde, Gebiedspaspoorten voor Hembrug. Het Beeldkwaliteitsplan geeft de essenties, ontwerpprincipes en richtlijnen voor de beeldkwaliteit van het terrein. Het plan geldt zowel voor de nieuwbouw, bestaande gebouwen als de buitenruimte op Hembrug. Het plan wordt bij vaststelling door de gemeenteraad onderdeel van de Welstandsnota waardoor het geldt als toets aan de welstandscriteria.

Aanvraag woningbouwimpuls
Gemeente Zaanstad doet voor de ontwikkeling van het Hembrugterrein een aanvraag voor de Regeling Woningbouwimpuls vierde tranche. Wethouder Breunesse: ‘De woningbouwimpuls kan ons helpen een extra kwaliteitsimpuls te geven aan de ontwikkeling van het Hembrugterrein.’

Vervolg
Nu het college akkoord is met het definitieve Bestemmingsplan voor het noordelijk deel en het Beeldkwaliteitsplan Hembrug gaan deze ter besluitvorming naar de gemeenteraad. Er is gelegenheid om op 6 oktober as. in het Zaans Beraad in te spreken. Op 13 oktober as. neemt de gemeenteraad in principe het besluit over vaststelling van dit Bestemmingsplan noordelijk deel Hembrug en het Beeldkwaliteitsplan Hembrug.

De exacte data en linkjes worden gepubliceerd in het Zaans stadsblad en gemeenteblad, de website van de gemeente en de website www.hembrugontwikkelt.nl.

Beeld: Sfeerimpressie ontwikkeling Hembrugterrein ©BURA 2022

Uitgelicht bericht

Podcastreeks (N)ooit gebouwd Zaanstad

In 2024 bestaat gemeente Zaanstad vijftig jaar. Babel kijkt de komende twee jaar voor- en achteruit. In deze podcastreeks spreken we over indrukwekkende bouwplannen die (n)ooit zijn gerealiseerd.

Lees meer

Uitgelicht bericht

Podcastreeks (N)ooit gebouwd Zaanstad

In 2024 bestaat gemeente Zaanstad vijftig jaar. Babel kijkt de komende twee jaar voor- en achteruit. In deze podcastreeks spreken we over indrukwekkende bouwplannen die (n)ooit zijn gerealiseerd.

Lees meer