Het doel van G1000Wonen Zaanstreek-Waterland is om burgers van de Zaanstreek en Waterland in staat te stellen om met elkaar een antwoord te geven op de vraag ‘Hoe ziet wonen in de Zaanstreek en Waterland er in de toekomst uit?’ en daarover een Burgerakkoord te sluiten.

Een G1000 is een burgertop, een evenement waarbij op één dag (gelote) inwoners en betrokkenen met elkaar in gesprek gaan over hun eigen stad, dorp of gemeente. Zij gaan op zoek naar wat zij samen belangrijk vinden voor hun gemeente. Zij doen dit op basis van ‘de dialoog’. Het doel van G1000Wonen Zaanstreek-Waterland is om burgers van de Zaanstreek en Waterland in staat te stellen om met elkaar een antwoord te geven op de vraag ‘Hoe ziet wonen in de Zaanstreek en Waterland er in de toekomst uit?’ en daarover een Burgerakkoord te sluiten.

Waarom een G1000 Burgerberaad?
In de regio Zaanstreek-Waterland is de woningbouwopgave groot. De regio heeft de langste wachttijd van Nederland voor een sociale huurwoning. De klimaatcrisis maakt het bouwen in deze regio er niet gemakkelijker op. Woningcorporaties zien dat er meer nodig is dan hun inspanningen om het complexe regionale vraagstuk op te lossen. Daarom willen zij in gesprek met de samenleving en alle belanghebbenden in de regio, met als centrale vraag: hoe ziet het wonen in Zaanstreek-Waterland er in de toekomst uit? Bij de G1000Wonen Zaanstreek-Waterland gaan 500 gelote deelnemers in dialoog. Zo werken zij aan een gezamenlijke visie en aan concrete oplossingen om de visie uit te werken.

Op dit moment bevindt het traject zich in de kwartiermakersfase. Dat betekent dat iedereen die belang heeft in de uitkomst wordt uitgenodigd om zich als partner aan het initiatief te verbinden. Ook Babel Zaans architectuurplatform heeft zich als partner aan de stichting verbonden. Wanneer het Burgerberaad echt van start gaat, is nog niet bekend. Kijk voor meer informatie op g1000zaanstreekwaterland.nl.

 

Uitgelicht bericht

Podcastreeks (N)ooit gebouwd Zaanstad

In 2024 bestaat gemeente Zaanstad vijftig jaar. Babel kijkt de komende twee jaar voor- en achteruit. In deze podcastreeks spreken we over indrukwekkende bouwplannen die (n)ooit zijn gerealiseerd.

Lees meer

Uitgelicht bericht

Podcastreeks (N)ooit gebouwd Zaanstad

In 2024 bestaat gemeente Zaanstad vijftig jaar. Babel kijkt de komende twee jaar voor- en achteruit. In deze podcastreeks spreken we over indrukwekkende bouwplannen die (n)ooit zijn gerealiseerd.

Lees meer