Een leegstaand kantoorgebouw in het centrum van Zaandam, op de hoek van de Stationsstraat en Rustenburg, maakt plaats voor de bouw van ruim tweehonderd appartementen. In de Mauritsbuurt maken de huidige, oude bedrijfspanden plaats voor vijf woonblokken met 140 nieuwe, duurzame en gasloze woningen.

Sinds 2017 staat het kantoorgebouw van 7.000 m2 op de hoek van de Stationsstraat en Rustenburg grotendeels leeg. Het bestaande gebouw wordt getransformeerd. De gevels krijgen naar ontwerp van Nunc Architecten een industriële uitstraling. Het plan is verder om op het parkeerterrein achter het gebouw een nieuwe woontoren te bouwen. De bouwhoogte wordt vergelijkbaar met de naastgelegen Saentoren.

Naast sociale woningbouw en vrijesectorhuurwoningen, voorziet het plan voor Saendenborch in 56 short-stay appartementen; compacte woningen voor tijdelijke verhuur aan studenten, expats of personen die dringend woonruimte ter overbrugging nodig hebben. Op de begane grond is 900 m2 ruimte beschikbaar voor voorzieningen. De eigenaar streeft ernaar om in de loop van 2024 te starten met de bouw. Minimaal dertig procent van het bouwprogramma bestaat uit sociale woningbouw, zo verlangt de gemeente Zaanstad van eigenaar Kantoren Zaanstad VOF. De bouw start in de loop van 2024.

Mauritsbuurt
Ook de Mauritsbuurt is in ontwikkeling. Het college heeft deze week een ontwerp-besluit genomen over de omgevingsvergunning voor Mauritstraat 4/10. Vanaf eind augustus liggen de stukken zes weken ter inzage voor bewoners en andere belanghebbenden. De 140 nieuwe, duurzame en gasloze woningen worden ‘een aanwinst voor dit gebied en Zaanstad als geheel’, zegt René Tuijn, wethouder voor duurzaamheid, armoede, gebiedsontwikkeling Zaanstad Centrum en Zaanstad Noord. ‘Met minimaal 30% sociale huur, 10% middenhuur en koopwoningen, richt het project zich op kleine én grote gezinnen, starters én doorstromers. De huidige, oude bedrijfspanden maken plaats voor 5 woonblokken met geveltuinen, dat is voor de uitstraling voor het gebied veel aantrekkelijker. Op de daken komen zonnepanelen en groene daktuinen met zitjes en schaduwplekken. Bovendien worden er maatregelen getroffen om hittestress en wateroverlast tegen te gaan.’

Impressie van de nieuwbouw in de Mauritsbuurt.

De afgelopen periode zijn bewoners via diverse brieven en bijeenkomsten betrokken bij alle ontwikkelingen in de Mauritsbuurt. Een actueel overzicht staat op www.maakcentrum.zaanstad.nl/in-voorbereiding/mauritsbuurt

Uitgelicht bericht

Podcastreeks (N)ooit gebouwd Zaanstad

In 2024 bestaat gemeente Zaanstad vijftig jaar. Babel kijkt de komende twee jaar voor- en achteruit. In deze podcastreeks spreken we over indrukwekkende bouwplannen die (n)ooit zijn gerealiseerd.

Lees meer

Uitgelicht bericht

Podcastreeks (N)ooit gebouwd Zaanstad

In 2024 bestaat gemeente Zaanstad vijftig jaar. Babel kijkt de komende twee jaar voor- en achteruit. In deze podcastreeks spreken we over indrukwekkende bouwplannen die (n)ooit zijn gerealiseerd.

Lees meer