De komende twee jaar organiseert Babel een reeks activiteiten rond het thema ‘100 jaar Zaanstad (1974–2074): verleden, heden, toekomst’. Op 17 mei was de aftrap in de Stoomhal in Wormer, met een tweeluik over het ontstaan en de toekomst van Zaanstad.

In 2024 bestaat gemeente Zaanstad vijftig jaar. Dit is aanleiding voor Babel om de komende twee jaar een reeks activiteiten te organiseren over het thema ‘100 jaar Zaanstad (1974-2074)’, waarmee we vijftig jaar achteruit én vooruit kijken. Beluister alvast de eerste aflevering van onze podcastreeks Nooit-gebouwd Zaanstad waarin we met betrokkenen spreken over ambitieuze bouwplannen die nooit zijn gerealiseerd. Ook stellen we de vraag hoe Zaanstad zich de komende vijftig jaar zal ontwikkelen.

Aftrap 100 jaar Zaanstad
Na uitgebreid archiefonderzoek voor het boek Geschiedenis van de Zaanstreek kwam historicus Hans Luiten tot verrassende conclusies waarom de fusie er uiteindelijk toch kwam. Hij hield een stevig betoog over Wibaut en Ter Laan, over industrie en ‘amovering’ van dorpen, over milieuzorgen en grote Zaanse ambities.

Stedenbouwkundige Robert ten Elsen introduceerde de mogelijke thema’s voor Zaanstad in 2074, onder het motto ‘Ons verlangen naar de toekomst’. Welke grote uitdagingen en kansen komen op ons af als we de blik richten op het mogelijke Zaanstad en onze omgeving in 2074? Welke afslagen in de planontwikkeling moeten worden voorbereid om over 50 jaar een aantrekkelijke en leefbare Zaanstreek te hebben?

Na de presentaties in de Stoomhal vroegen we het publiek welke thema’s Babel zou moeten agenderen over de toekomst van Zaanstad. Deze bijeenkomst werd gemodereerd door Bert Pots.

Uitgelicht bericht

Podcastreeks (N)ooit gebouwd Zaanstad

In 2024 bestaat gemeente Zaanstad vijftig jaar. Babel kijkt de komende twee jaar voor- en achteruit. In deze podcastreeks spreken we over indrukwekkende bouwplannen die (n)ooit zijn gerealiseerd.

Lees meer

Uitgelicht bericht

Podcastreeks (N)ooit gebouwd Zaanstad

In 2024 bestaat gemeente Zaanstad vijftig jaar. Babel kijkt de komende twee jaar voor- en achteruit. In deze podcastreeks spreken we over indrukwekkende bouwplannen die (n)ooit zijn gerealiseerd.

Lees meer