Op ons YouTube-kanaal is een paneldiscussie te bekijken over de nieuwe Trendstudie Zaanstad 2022 waarin gemeente Zaanstad naar buiten brengt met welke trends, ontwikkelingen en uitdagingen zij voor zes strategische opgaven rekening houdt.

In 2018 zijn, mede op basis van de vorige trendstudie, zes strategische opgaven vastgesteld voor Zaanstad (kansenongelijkheid, verstedelijking, duurzaamheid, economie, gezondheid en veiligheid). Voor de nieuwe trendstudie van Platform 31 zijn deze strategische opgaven het vertrek- en eindpunt geweest. Het blijkt dat deze opgaven niets aan belang hebben ingeboet en sommige zijn – mede onder invloed van de coronacrisis – alleen nog maar belangrijker geworden. Wat is in de afgelopen periode gelukt, minder goed gelukt of geleerd dat tot aanscherpingen kan leiden? Welke veranderende omstandigheden leiden tot het opnieuw doordenken van de strategische opgaven? Hoe kunnen de gezamenlijke aanpakken effectiever worden?

Paneldiscussie
De auteur en opsteller van de trendstudie Koos van Dijken (senior onderzoeker en projectleider bij Platform31) ging in gesprek met Leontine de Koning over de zeggingskracht van trendrapportages. Samen met het panel worden enkele thema’s (ruimte en wonen, duurzaamheid en mobiliteit) besproken aan de hand van de genoemde troefkaarten/invalshoeken uit het rapport:

  • Wees selectief en differentieer (keuzes maken moet, niet alles kan overal);
  • Kwaliteitsverbetering (inzetten op blijvende kwaliteitsimpulsen);
  • Benut de variatie, veelzijdigheid en diversiteit van de stad.

Panelleden
Het panel bestaat uit Allard Jolles (hoofd sectie Nieuwbouw & Transformatie bij het Rijksvastgoedbedrijf), Robert ten Elsen (stedenbouwkundige bij BURA urbanism) en Anouk Reintjens (ontwikkelingsmanager bij AM). Moderator is Leontine de Koning (voorzitter programmaraad van Babel Zaans architectuurplatform).

Dit programma is begin april 2022 opgenomen in het Kreatief Pakhuis in Zaandijk en is te bekijken op ons YouTube-kanaal.

Beeld boven: Gemeente Zaanstad.

Aanpassing 27-3-2022: In eerdere versie van dit bericht stond dat de opname van de paneldiscussie vanaf 14 april te bekijken is; dit is aangepast naar 8 april.

Uitgelicht bericht

Podcastreeks (N)ooit gebouwd Zaanstad

In 2024 bestaat gemeente Zaanstad vijftig jaar. Babel kijkt de komende twee jaar voor- en achteruit. In deze podcastreeks spreken we over indrukwekkende bouwplannen die (n)ooit zijn gerealiseerd.

Lees meer

Uitgelicht bericht

Podcastreeks (N)ooit gebouwd Zaanstad

In 2024 bestaat gemeente Zaanstad vijftig jaar. Babel kijkt de komende twee jaar voor- en achteruit. In deze podcastreeks spreken we over indrukwekkende bouwplannen die (n)ooit zijn gerealiseerd.

Lees meer