Aan de hand van de bouwplannen voor de Houthavenkade en de Zaanse Helden organiseerden we maandag 11 april 2022 in de Bullekerk een programma over de stedelijke verdichting in Zaanstad. Hoe sluiten deze nieuwe bouwprojecten qua identiteit en verbindingen aan op de openbare ruimte in de omgeving? Onder leiding van Nanine Carree gingen we in gesprek met de architecten, ontwikkelaars, corporaties en de zaal.

Zaanstad verandert en de vraag naar woningen groeit. Verdere bebouwing van het veenweidegebied is ongewenst. Door binnen het bestaande stedelijk gebied 20.000 woningen toe te voegen wil gemeente Zaanstad de komende jaren aan de toenemende woningbehoefte voldoen. Vaak gaat het hierbij om nieuwe woonbuurten op voormalige bedrijfslocaties. Dit betekent bijna altijd een forse verdichting van de bebouwing. In zijn inspiratielezing in november betoogde architect Reimar von Meding, aan de hand van uitgevoerde studies, dat er in bestaande steden ‘ruimte zat’ is om woningen te bouwen.

Nu kijken we verder naar concrete plannen in Zaandam. Door de grote druk op de ruimte resulteert dit veelal in een forse verdichting door middel van hoogbouw. Aan de hand van de bouwplannen voor de Houthavenkade en de Zaanse Helden gaat Babel in gesprek over stedelijke verdichting. Hoe sluiten deze nieuwe ontwikkelingen qua identiteit en verbindingen aan op de openbare ruimte in de omgeving? Wat is de waarde en invloed van de nabijheid van een ov-knooppunt? Past de mate van verdichting, de woningtypologieën en de doelgroep bij Zaanstad? Wat is de identiteit en aantrekkelijkheid van deze projecten? Hoe beleef je de stad als je de lucht in bouwt?

Gert van den Hoven, architect bij Van Aken CAE, presenteerde het plan voor de Houthavenkade. Lode Havermans, architect bij Havermans Hielkema Architecten, en landschapsarchitect Eric-Jan Pleijster bij LOLA Landscape Architects, presenteerden het plan voor de Zaanse Helden. Vervolgens ging Nanine Carree, architect bij Carree Architecten en lid van de programmaraad van Babel, in gesprek met de architecten, ontwikkelaars, corporaties en de zaal. Bovengenoemde vragen kwamen tijdens deze bijeenkomst, waar ongeveer honderd belangstellenden op af kwamen, in het gesprek aan de orde.

Beeld boven: impressie van de Houthavenkade (l) en impressie van de Zaanse Helden.

Uitgelicht bericht

Podcastreeks (N)ooit gebouwd Zaanstad

In 2024 bestaat gemeente Zaanstad vijftig jaar. Babel kijkt de komende twee jaar voor- en achteruit. In deze podcastreeks spreken we over indrukwekkende bouwplannen die (n)ooit zijn gerealiseerd.

Lees meer

Uitgelicht bericht

Podcastreeks (N)ooit gebouwd Zaanstad

In 2024 bestaat gemeente Zaanstad vijftig jaar. Babel kijkt de komende twee jaar voor- en achteruit. In deze podcastreeks spreken we over indrukwekkende bouwplannen die (n)ooit zijn gerealiseerd.

Lees meer