Na twee jaar een bijna volledig online programmering is het weer tijd voor volle zalen en levendige discussies. We blikken vooruit op onze bijeenkomsten en andere activiteiten in 2022.

Februari: podcastreeks (N)ooit-gebouwd Zaanstad
Begin februari publiceerden we de eerste aflevering van onze vierdelige podcastreeks (N)ooit-gebouwd Zaanstad. De eerste aflevering gaat over het Guisveld. In de jaren zestig van de vorige eeuw was er een ambitieus plan om in de Zaanstreek een stad voor 250.000 inwoners te maken. Daarvoor zou onder andere het Guisveld worden bebouwd en zelfs een centrumfunctie in de (toen nog toekomstige) gemeente Zaanstad krijgen. Dat voorstel verdween na veel strijd in de prullenbak. Bert Pots spreekt met gepensioneerd stedenbouwkundige Hans Staller en oud-milieuactivist Piet Oudega (en later wethouder) over dit nooit-gebouwde project en de sporen die daar nog van zijn terug te vinden. De volgende aflevering verschijnt in mei.

Maart: Meetup over de Polder Westzaan
Woensdag 2 maart organiseerden we in De Stoomhal in Wormer een Meetup en publieksdiscussie over de identiteit en de toekomst van de Polder Westzaan, een uniek cultuurlandschap in de Zaanstreek. Autonome ontwikkelingen, gecombineerd met maatschappelijke en ruimtelijke uitdagingen, zijn aanleiding tot een gesprek over de identiteit en de toekomst van het gebied en over de ontwikkeling van het samenhangende systeem van stad en landelijk gebied. Aspecten die bij deze Meetup aan de orde kwam zijn o.a. beleving, invulling en kwaliteit van het landschap en duurzaam beheer in relatie tot milieu-, klimaat- en natuuropgaven. De Meetup is terug te zien op ons YouTube-kanaal.

April: twee publieksbijeenkomsten en Babel Cinema
In tijden van woningnood stonden we stil bij twee belangrijke bouwprojecten in Zaanstad. Het plan voor de bouw van 710 woningen aan de Houthavenkade, grenzend aan de Russische buurt. En de bouw van De Zaanse Helden, een toevoeging van meerdere gebouwen met meer dan zeshonderd appartementen achter het station van Zaandam. Investeerders, ontwikkelaars en architecten vertellen over de kracht van het gebied, de duurzame woningbouw en het ontwerpen van grote, klimaatbestendige binnentuinen. 

Ook organiseerden we een bijeenkomst om met een panel en publiek te spreken over de Trendstudie Zaanstad van Platform 31.

Meer informatie over deze bijeenkomsten wordt binnenkort bekendgemaakt.

Vrijdag 22 april organiseerden we een filmavond in Filmtheater de Fabriek. Op het programma stond de documentaire The Competition van regisseur Angel Borrego Cubero uit 2013. Deze documentaire biedt een ontluisterend kijkje in de keuken van de ‘starchitect’. Na afloop voerden we een nagesprek met drie Zaanse architecten.

Mei: 100 jaar Zaanstad en wandelen door oud en nieuw Zaandam
In mei lanceerden we ons programma rond het thema 100 jaar Zaanstad. In 2024 bestaat gemeente Zaanstad vijftig jaar. Babel kijkt de komende twee jaar alvast vooruit en achteruit. Over bouwplannen die nooit zijn ontwikkeld in de tweede aflevering van onze podcastreeks (N)ooit-gebouwd Zaanstad, maar ook hoe Zaanstad zich de volgende vijftig jaar zal ontwikkelen. 

Zondag 22 mei organiseerden we een bijzondere architectuurwandeling door oud en nieuw Zaandam. De Archigidsen Paul Carree en Bert Pots vertelden over het complexe en fascinerende ontwikkelproces van het nieuwe centrumgebied. De tocht ging langs hedendaagse Zaanse architectuur, zoals het stadhuis, Hotel Inntel en het fietspakhuis. En we stonden ook stil bij een aantal bijzondere gebouwen uit het verleden, soms enige tientalen jaren oud (Beatrixflat), soms bijna een eeuw (Maison d’Essence), of nog langer geleden: het werk van stadsarchitect L.J. Immink. 

Juni: Omgevingsvisie Zaanstad en de Dag van de Architectuur
In juni organiseren we een bijeenkomst met panel en publiek waar de Omgevingsvisie Zaanstad centraal staat zodra de eerste contouren van deze visie bekend zijn. Hoe ziet Zaanstad er in de toekomst uit? Hoe zorgen we voor economische groei die bijdraagt aan een klimaatneutrale stad? Hoe richten we de openbare ruimte zo in dat deze uitnodigt tot bewegen en bijdraagt aan de gezondheid van mensen? En hoe realiseren we 20.000 nieuwe woningen en behouden we het unieke karakter van de Zaanstreek?

Tijdens de landelijke Dag van de Architectuur op zaterdag 18 juni organiseren we weer leuke activiteiten voor jong en oud. Meer informatie over deze activiteiten wordt binnenkort bekendgemaakt.

Juli: werkatelier
In samenwerking met Arcam organiseren we een gezamenlijk werkatelier waarin afgevaardigden van de gemeente Amsterdam en de gemeente Zaanstad samen ontwerpen aan een stuk stad. Het resultaat van de werksessie wordt gepresenteerd tijdens het A-tot- Z-debat.

September: A-tot-Z-debat en podcast
In samenwerking met Arcam organiseren we in het najaar wederom het A-tot-Z-debat, een jaarlijks terugkerend ‘Dam-tot-Dam-debat’ over de stedelijke- en landschappelijke ontwikkelingen op de verbinding tussen Amsterdam-Noord en Zaanstad. Voorafgaand aan het debat organiseren we een fietsexcursie. Meer informatie over deze bijeenkomst wordt binnenkort bekendgemaakt.

In september verschijnt ook de derde aflevering van de podcastreeks (N)ooit-gebouwd Zaanstad.

Oktober: cultuur en Babel Cinema
In het kader van het thema 100 jaar Zaanstad organiseren we in oktober een bijeenkomst over cultuur: wat zijn de culturele ontwikkelingen, welke wensen en uitdagingen kan de stad verwachten? In Filmtheater de Fabriek organiseren we wederom een filmavond met nagesprek.

November: houtbouw en podcast
In november organiseren we een bijeenkomst over houtbouw. Houtbouw is actueel door zowel de duurzame aspecten als de prefabricagemogelijkheden. Houtbouw biedt tevens uitkomst bij woningnood in binnenstedelijke gebieden. In de Green Deal Houtbouw heeft gemeente Zaanstad de ambitie uitgesproken om vanaf 2025 twintig procent van de woningproductie in hout te bouwen. Meer informatie over dit programma wordt binnenkort bekendgemaakt.

In oktober verschijnt ook de vierde aflevering van de podcastreeks (N)ooit-gebouwd Zaanstad.

December: inspiratielezing
We sluiten het jaar af met een inspiratielezing. In Babel’s inspiratielezingen vertelt een bekende architect over zijn of haar werk. De lezingen zijn een inspiratiebron voor de onderwerpen die in ons jaarprogramma aan bod komen. Eerdere gastsprekers waren o.a. Reimar von Weding, Philomene van der Vliet, Ronald Rietveld en Liesbeth van der Pol. Meer informatie over dit programma wordt binnenkort bekendgemaakt.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uitgelicht bericht

Podcastreeks (N)ooit gebouwd Zaanstad

In 2024 bestaat gemeente Zaanstad vijftig jaar. Babel kijkt de komende twee jaar voor- en achteruit. In deze podcastreeks spreken we over indrukwekkende bouwplannen die (n)ooit zijn gerealiseerd.

Lees meer

Uitgelicht bericht

Podcastreeks (N)ooit gebouwd Zaanstad

In 2024 bestaat gemeente Zaanstad vijftig jaar. Babel kijkt de komende twee jaar voor- en achteruit. In deze podcastreeks spreken we over indrukwekkende bouwplannen die (n)ooit zijn gerealiseerd.

Lees meer