Piet Keijzer is de nieuwe voorzitter van het stichtingsbestuur van Babel. Hij neemt de voorzittersrol over van Robert Leferink die als lid van de programmaraad aan het platform verbonden blijft.

Het stichtingsbestuur van Babel bestaat uit zes personen, afkomstig van culturele en maatschappelijke organisaties en het bedrijfsleven. Piet Keijzer is zelfstandig gevestigd adviseur. Hij heeft een lange carrière in het openbaar bestuur, in Amsterdam en in de Zaanstreek, en was werkzaam op tal van beleidsterreinen. Van 2006 tot 2010 was hij wethouder Wonen, Ruimtelijke Ontwikkeling, Sociale Zaken, Integratie en Water bij gemeente Zaanstad.

Piet Keijzer is geworteld in de Zaanstreek. ‘Een leven lang opgroeien in de Zaanstreek voelt voor mij als een voorrecht. Zo ongeveer alle woonmilieus heb ik mogen ervaren. Na de Slachthuisbuurt in Zaandam, via Tuinpad 1a in Oud-Koog, 10-hoog op de Brandaris en het Drostendiep in Plan Kalf, woon ik sinds enkele jaren op het Zaaneiland.’ 

‘Je bent er niet met het vormgeven van een gebouw. Je zult vorm moeten geven aan een gemeenschap.’

‘Ik werd en word vooral gedreven door nieuwsgierigheid. Ik stel altijd de vraag: “Wat betekent dit nu voor de mensen waar het voor is bedoeld?” Bij bouwen, wonen en ruimtelijke ordening zou naar mijn mening gemeenschapsvorming leidend moeten zijn. Je bent er niet met het vormgeven van een gebouw. Je zult vorm moeten geven aan een gemeenschap. Ook in Zaanstad zou meer aandacht moeten zijn voor sociale geografie en planologie die poogt een antwoord te geven op de vraag naar de ‘Stad van de toekomst’. Als voorzitter van Babel wil ik me graag inzetten om het debat hierover levend te houden.’

Programmaraad

Eerder dit jaar is Leontine de Koning benoemd tot voorzitter van de programmaraad van Babel. De programmaraad is verantwoordelijk voor de agendering en uitwerking van de publieksactiviteiten. Leontine is al jaren actief voor Babel en treedt regelmatig op als gespreksleider en interviewer. In haar dagelijks werk als strategisch adviseur en procesbegeleider is ze betrokken bij complexe en diverse maatschappelijke opgaven als klimaat, stikstof, woningbouw en economische ontwikkeling. ‘Met de terechte hernieuwde aandacht voor de ruimtelijke ontwikkeling in Nederland hebben we als gerespecteerd platform in de Zaanstreek een belangrijke rol om de thema’s die er toe doen voor het voetlicht te krijgen.’

Foto: Willem Croese

Uitgelicht bericht

Podcastreeks (N)ooit gebouwd Zaanstad

In 2024 bestaat gemeente Zaanstad vijftig jaar. Babel kijkt de komende twee jaar voor- en achteruit. In deze podcastreeks spreken we over indrukwekkende bouwplannen die (n)ooit zijn gerealiseerd.

Lees meer

Uitgelicht bericht

Podcastreeks (N)ooit gebouwd Zaanstad

In 2024 bestaat gemeente Zaanstad vijftig jaar. Babel kijkt de komende twee jaar voor- en achteruit. In deze podcastreeks spreken we over indrukwekkende bouwplannen die (n)ooit zijn gerealiseerd.

Lees meer