Voor de Slachthuisstraat in Zaanstad heeft de Architekten Cie. een woongebouw voor circa 160 huurwoningen ontworpen, dat modulair en grotendeels in hout wordt uitgevoerd. De gemeente heeft de uitgangspunten voor de nieuwbouw inmiddels vastgesteld.

De ontwikkeling van Slachthuisstraat 67/67A is één van de woningbouwprojecten in het kader van de transformatie van de Kogerveldwijk. Het woongebouw gaat 152 tot 164 huurwoningen omvatten, alsook een gemeenschappelijke tuin en 200 tot 300 m2 aan maatschappelijke en commerciële voorzieningen.

Modulair en klimaatadaptief
Bij het project is gekozen voor een modulair, circulair en klimaatadaptief bouwconcept, meldt de Architekten Cie. Een groot gedeelte van het gebouw wordt gerealiseerd in hout.

De keuze voor een modulair concept heeft de vaker genoemde voordelen: prefabricage in de fabriek betekent minder vervoersbewegingen, minder bouwafval en een kortere bouwtijd op locatie. Het modulaire concept biedt daarnaast de mogelijkheid om twee kleinere woningen samen te voegen tot één grotere, wanneer daar vraag naar is, zo melden de betrokken partijen.

De plannen houden onder andere rekening met het voorkomen van hittestress en wateroverlast. De bestaande bomen langs de Slachthuisstraat blijven behouden en worden aangevuld met extra groenvoorzieningen. Een groene inrichting van de kavel moet bijdragen aan het opvangen van extreme neerslag en het bestrijden van droogte, aldus de gemeente.

Specifieke doelgroepen
De combinatie van woningen en voorzieningen levert volgens wethouder Songül Mutluer een waardevolle bijdrage aan de transformatie van de Kogerveldwijk. “In het bijzonder ben ik blji met het aandeel betaalbare huurwoningen: 30% sociaal en 30% middelhuur”, zegt Mutluer. “Voor de toewijzing hebben we daarnaast afspraken met de ontwikkelaar voor specifieke doelgroepen.”

Minimaal 10 woningen worden bij de eerste verhuur met voorrang toegewezen, vanwege het grote personeelstekort, aan onderwijs- en zorgpersoneel, zo legt de wethouder uit. Om de doorstroming op de woningmarkt te bevorderen wil de gemeente daarnaast passende woningen gericht toewijzen aan senioren die nu elders in de wijk of in Zaanstad wonen.

Planning
Toekomstige bewoners, omwonenden en ondernemers zijn vroegtijdig betrokken in het proces om er voor te zorgen dat het plan aansluit bij de lokale behoefte, vertelt de Architekten Cie. Via het platform CitizenLab wordt iedereen op de hoogte gehouden over de uitgangspunten van het plan.

Het woongebouw wordt ontwikkeld door Slachthuisstraat Ontwikkeling BV, een samenwerking van Blauwhoed en Koers. Volgens planning moet de bouw eind 2022, begin 2023 starten.

Kogerveldwijk
De transformatieplannen voor de Kogerveldwijk gaan uit van nieuwe woningen, nieuwe voorzieningen zoals scholen en ontmoetingsplekken, een verbeterde openbare ruimte en beter openbaar vervoer, te realiseren in de komende twintig jaar.

Door leegstand op bestaande bedrijventerreinen, vertrek van bedrijven en verplaatsing van sportverenigingen komt in de wijk ruimte voor de bouw van 2.000 woningen. Dit zijn tussen de 600 en 750 sociale huurwoningen, 300 tot 375 middeldure huurwoningen en 1.100 tot 1.375 koopwoningen in verschillende prijsklassen, meldt de gemeente Zaanstad.

Dit bericht verscheen eerder op Architectenweb.nl. Beeld: de Architekten Cie.

Uitgelicht bericht

Podcastreeks (N)ooit gebouwd Zaanstad

In 2024 bestaat gemeente Zaanstad vijftig jaar. Babel kijkt de komende twee jaar voor- en achteruit. In deze podcastreeks spreken we over indrukwekkende bouwplannen die (n)ooit zijn gerealiseerd.

Lees meer

Uitgelicht bericht

Podcastreeks (N)ooit gebouwd Zaanstad

In 2024 bestaat gemeente Zaanstad vijftig jaar. Babel kijkt de komende twee jaar voor- en achteruit. In deze podcastreeks spreken we over indrukwekkende bouwplannen die (n)ooit zijn gerealiseerd.

Lees meer