Vrijdag 24 september organiseert Babel een fietsexcursie langs verdichtingsprojecten in Westzaan, met na afloop een discussiebijeenkomst over wat we gezien hebben.

Zaanstad groeit en verandert. Om het veenweidegebied verder te vrijwaren van grootschalige nieuwbouw wil gemeente Zaanstad de woningbouwopgave binnenstedelijk oplossen. Dat betekent vooral nieuwbouw in Zaandam en de andere kernen langs de Zaan. Maar ook in de linten in het buitengebied is ruimte voor verdichting.

Momenteel worden steeds meer open plekken ingevuld met (seriematige) woningbouw en worden bedrijfsterreintjes herontwikkeld tot kleine woonbuurtjes. Neem Westzaan bijvoorbeeld. Dragen die projecten bij aan de kwaliteit van het Westzaanse dorpslint? Of lijkt Westzaan straks op de Vlaamse bebouwingslinten met een potpourri aan architectuurstijlen? Is het mogelijk de linten zo te verdichten dat het landschap zichtbaar blijft?

Programma


14.15 -14.30 uur
We verzamelen achter het station van Zaandam, aan de westkant. Na een korte toelichting vertrekken we om 14:30 uur richting Westzaan over de Westzanerdijk. Alle deelnemers krijgen een headset met een ontvanger.

14.45 -15.00 uur
De eerste stop is bij het Vicomte terrein waar Gé Sombroek een toelichting geeft. In de oksel van Westzanerdijk en Zuideinde ligt ook het voormalige terrein van Rote, de houthandel. Zwaar vervuild, maar ook daarvoor zijn plannen voor bebouwing in een redelijk grote dichtheid. We praten daar over een aantal van ca. 200 woningen op en naast het Rote-terrein. Onderweg staan we ook even stil bij het huis dat Paul Kramer heeft ontwerpen aan het Zuideinde. Dit gebouw was genomineerd voor de Babel architectuurprijs 2020.

15.05 – 15.20 uur
De tweede stop is bij het Plan De Molenaer van BPD. Edward Zevenbergen van BPD geeft hier een toelichting op het plan.

15.30 – 15.40
De derde stop is bij de Eydenberghof.

15.40 – 15.45 uur
We fietsen naar De Prins. Onderweg zijn er tal van kleine nieuwbouwprojecten die we passeren, soms in meerdere posities achter elkaar in het landschap.

15.50 – 16.00 uur
In De Prins geeft Miranda Reitsma, co-auteur van de nota ‘De identiteit van Zaanstad: Linten, dijken en paden’, een toelichting hoe de gemeente erin staat.

16.00 – 16.25 uur
Vervolgens hebben we met een panel een nagesprek met de zaal, met de bedoeling te verkennen welke adviezen Babel aan het gemeentebestuur zou kunnen meegeven.

16.30 – 17.00 uur
We sluiten af met een borrel.

Van deze middag wordt een rapportage gemaakt door Arne Verbrugh van www.kainamedia.nl

Deelname is gratis. Aanmelden is gewenst via info@stichting-babel.nl.

Uitgelicht bericht

Uitgelicht bericht