Binnen tien jaar telt Zaanstad bijna 15.000 huishoudens met 75-plussers. Met de groeiende vergrijzing, de nadruk op zelfredzaamheid en een krappe woningmarkt vragen we ons af hoe we kwetsbare inwoners een waardige oudedag in een veilige woonomgeving kunnen bezorgen. Bert Pots van Babel ging hierover in gesprek met RVS-directeur Stannie Driessen, de Zaanse woon-wethouder Songül Mutluer en met Sjuul Cluitmans en Merijn de Jong van Heren 5 architecten die de term ‘stadsveteranen’ hebben bedacht en pleiten voor nieuwe woonvormen voor gelijkgestemde ouderen. Jacob Spaander van Ecohof Noorderveer vindt een combinatie van jong en oud een beter uitgangspunt.


Uitgelicht bericht

Podcastreeks (N)ooit gebouwd Zaanstad

In 2024 bestaat gemeente Zaanstad vijftig jaar. Babel kijkt de komende twee jaar voor- en achteruit. In deze podcastreeks spreken we over indrukwekkende bouwplannen die (n)ooit zijn gerealiseerd.

Lees meer

Uitgelicht bericht

Podcastreeks (N)ooit gebouwd Zaanstad

In 2024 bestaat gemeente Zaanstad vijftig jaar. Babel kijkt de komende twee jaar voor- en achteruit. In deze podcastreeks spreken we over indrukwekkende bouwplannen die (n)ooit zijn gerealiseerd.

Lees meer